8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


Οι παλαιοί αντι- οικουμενιστές οι όψιμοι αντι- οικουμενιστές , και η παλινωδίες τους !

Οι παλαιοί αντι- οικουμενιστές οι όψιμοι  αντι- οικουμενιστές , και  η  παλινωδίες  τους  !
Χωρίς αποκήρυξη  της  εκπεσούσης εκκλησίας  από  την Εκκλησία  του Χριστού , και  ένταξη  στην  ΓΝΗΣΙΑ  ΟΡΘΟΔΟΞΟ  ΕΚΚΛΗΣΙΑ  , που συνεχίζει  την πορεία  της μέσα  στον χρόνο ,  ενωμένη με τον Θεάνθρωπο  Ιησού  ΧΡΙΣΤΟ , είναι  μάταιες  οι διαμαρτυρίες  ,οι αποτοιχίσεις , και  τα  συνέδρια  κατά του οικουμενισμού !! 

Η αιρετική σύνοδος στο Κολυμπάρι της Κρήτης δικαιώνει τον αγώνα των Γ.Ο.Χ. . ( παλαιοημερολογιτών ) της Ελλάδος

Η αιρετική  σύνοδος  στο Κολυμπάρι  της  Κρήτης  δικαιώνει  τον αγώνα  των  Γ.Ο.Χ. ( παλαιοημερολογιτών )  της  Ελλάδος  ,  που εδώ  και 94  χρόνια  , κρατούν  την πίστη  και παράδοση  της  εκκλησίας  του ΧΡΙΣΤΟΥ ανόθευτη , καθαρή  από κάθε  αίρεση και νεοτερισμό , και είναι οι μόνοι , που σήμερα  ανήκουν  στην ΟΡΘΟΔΟΞΟ  ΕΚΚΛΗΣΙΑ  Του ΘΕΟΥ , μετα  την μεγάλη  πτώση , αποστασία  και αποκοπή  , της  κρατικής  Ελληνικής  Εκκλησίας  και των  πατριαρχείων  από την ΕΚΚΛΗΣΙΑ  Του ΧΡΙΣΤΟΥ , και την ένταξη τους  στην αντίχριστη  παναίρεση  του οικουμενισμού !!

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΙ ΠΡΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΙ  ΠΡΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΗΣ  ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ  ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ ΤΟΥ  ΠΑΣΧΑ

Περί της Αναστάσεως του Χριστού.Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου.

Περί της Αναστάσεως του Χριστού.Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν  Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου.

Καί πῶς εἶναι ἤ πῶς γίνεται μέσα μας ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί μέ αὐτήν ἡ ἀνάσταση τῆς ψυχῆς. Ἐπίσης ποιό εἶναι τό μυστήριο αὐτῆς τῆς ἀναστάσεως. Λέχθηκε μετά τό Πάσχα, τή Δευτέρα τῆς δευτέρας ἑβδομάδος τοῦ Πάσχα.

Στιγμιότυπα από την Ανάσταση του 2017 στην Εκκλησία των Γνησίων ...

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !!Χριστός Ανέστη εκ νεκρών , Αληθώς Ανέστη ο Κύριος εκ του Τάφου!!! Λόγος εις τήν Αγίαν και Μεγάλην Κυριακή του Πάσχα .

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !!Christ is Risen !!Христос Анести!Christos Anesti!  Χριστός  Ανέστη  εκ  νεκρών  ,  Αληθώς  Ανέστη  ο  Κύριος  εκ  του Τάφου!!!
Λόγος εις  τήν Αγίαν και Μεγάλην  Κυριακή  του Πάσχα . 
Στιγμιότυπα από την  Ανάσταση  του  2017  στην  Εκκλησία  των  Γνησίων  Ορθοδόξων Χριστιανών  Ελλάδος  υπό  του  Μητροπολίτου  Παναγιοτάτου κ.κ.  Χρυσοστόμου  Μητροπούλου .
http://www.egoch.org/index.html

Ύμνοι από τον όρθρο της Αναστάσεως Του Κυρίου !!Hymn Christ's Resurrection !! İlahi İsa'nın Kıyamet !! Hymn Auferstehung Christi !! La resurrección de Cristo Himno !! Hymnus Kristovo vzkriesenie !!

Τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Παρασκευῇ -- του Ἠλία Μηνιάτη :Πῶς ἔκαμεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, καὶ πῶς ἔκαμεν ὁ ἄνθρωπος τὸν Θεόν!

Τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Παρασκευῇ -- του Ἠλία Μηνιάτη :Πῶς ἔκαμεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, καὶ πῶς ἔκαμεν ὁ ἄνθρωπος τὸν Θεόν!Πῶς ἔκαμεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, καὶ πῶς ἔκαμεν ὁ ἄνθρωπος τὸν Θεόν! Ὁ Θεὸς μέσα εἰς τὸν παράδεισον τῆς τρυφῆς ἔλαβε χῶμα ἀπὸ τῆς γῆς, τὸ ἔπλασε μὲ τὰς χεῖράς του, τὸ ἐμψύχωσε μὲ τὴν πνόην του, τὸ ἐτίμησε μὲ τὴν εἰκόνα του, καὶ ἐποίησε τὸν ἄνθρωπον. Ὁ ἄνθρωπος ἐπάνω εἰς τὸ ὄρος τοῦ Γολγοθᾶ ἐκατάστησε τὸν Θεὸν χωρὶς μορφήν, χωρὶς πνοήν, ὅλον αἷμα, ὅλον πληγάς, προσηλωμένον εἰς ἕνα ξύλον. Βλέπω ἐκεῖ ἕνα Ἀδάμ, καθὼς τὸν ἔπλασε ὁ Θεός, ἔμψυχον εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, ἐστεφανωμένον δόξῃ καὶ τιμῇ, αὐτεξούσιον βασιλέα πάντων τῶν ὑπὸ σελήνην κτισμάτων, εἰς τὴν ἀπόλαυσιν ὅλης τῆς ἐπιγείου μακαριότητος.

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ.Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤ...

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ.Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤ...: Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ π. ΘΕΟΔΩΡΟ ΖΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ "ΣΥΝ ΑΥΤΩ", ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ "ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕ...

ΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΙ ΜΟΡΦΑΙ , ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥ ΔΕΚΑΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ μ.Χ. ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ.

ΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΙ  ΜΟΡΦΑΙ , ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ  ΤΟΥ  ΔΕΚΑΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ μ.Χ. ΜΕΧΡΙ  ΣΗΜΕΡΟΝ.

Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Ομιλία εις την Μεγάλη Εβδομάδα

Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Ομιλία εις την Μεγάλη Εβδομάδα

 Που λέχθηκε τη Μεγάλη Εβδομάδα, στην οποία διδάσκεται για ποιο λόγο ονομάζεται Μεγάλη Εβδομάδα, στο ρητό, «Ψάλλε, ψυχή μου, ύμνους δοξολογίας στον Κύριο», και στο δεσμοφύλακα για τον οποίο ομιλούν οι Πράξεις».

Τῇ ΚΕ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας. Διπλήν σήμερον εορτάζομεν ,εορτήν αδελφοί και φίλοι την αρχήν της σωτήριας μας εκ του αρχεκάκου δαίμονος και την αρχήν της ελευθερίας μας εκ της τουρκικής δουλείας !!! Λόγος εις τον Ευαγγελισμό της Υπεραγίας Δεσποινίς ημών Θεοτόκου ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Τῇ ΚΕ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας. Διπλήν σήμερον εορτάζομεν ,εορτήν  αδελφοί και φίλοι την αρχήν  της σωτήριας μας εκ του αρχεκάκου δαίμονος και την αρχήν της ελευθερίας μας εκ της τουρκικής δουλείας !!!
Λόγος εις τον Ευαγγελισμό της Υπεραγίας Δεσποινίς ημών Θεοτόκου
ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΡΗΤΗΣΕὐαγγελίζου γῆ χαρὰν μεγάλην, αἰνεῖτε οὐρανοὶ Θεοῦ τὴν δόξαν.
«Ὡς ἐμψύχῷ Θεοῦ κιβωτῷ, ψαυέτω μηδαμῶς χεὶρ ἀμυήτων. Χείλη δὲ πιστῶν τῇ Θεοτόκῳ ἀσιγήτως· Φωνὴν τοῦ Ἀγγέλου ἀναμέλποντα, ἐν ἀγαλλιάσει βοάτω· Χαῖρε Κεχαριτωμένη ὁ Κύριος μετά σοῦ».


Ο μητροπολίτης Φιλάρετος των Ρώσων της διασποράς ,ως διδάσκαλος στηνδιπλωματική διγλωσσία , των συγχρόνων αντι-οικουμενιστών

Ο μητροπολίτης  Φιλάρετος των Ρώσων της διασποράς << άγιος των οικουμενιστών>> ως διδάσκαλος στην σατανική , διπλωματική διγλωσσία , των συγχρόνων αντι-οικουμενιστών ( οικουμενιστών) του νέου ημερολογίου αλλά  και των  ουνιτών  φλωρινοσεραφειικών  ΓΟΧ του παλαιού ημερολογίου !

Ο οικουμενισμός είναι θρησκεία της αγάπης?? Ή ………… Ιστορία και ερωτήματα προς αντι-οικουμενιστάς !! Ιωαν. 8 ,32 καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς.

Ο οικουμενισμός είναι θρησκεία της αγάπης?? Ή …………
Ιστορία και ερωτήματα προς αντι-οικουμενιστάς !!
Ιωαν. 8 ,32 καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς. 
Ματθ. 23 ,14 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν.

Προς μελέτην και βοήθημα των αγαπητών φίλων που ανήκουν στην εκκλησία της Ελλάδος και ανησυχούν σε όσα συμβαίνουν σε αυτήν ,λόγο του οικουμενισμού !

Προς μελέτην και βοήθημα των αγαπητών φίλων που ανήκουν στην εκκλησία της Ελλάδος και ανησυχούν σε όσα συμβαίνουν σε αυτήν ,λόγο του οικουμενισμού !Και  Όσων  πιστεύουν στον Άγιο Τριαδικό Θεό και θέλουν να ανήκουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία  του ! ώστε να ελπίζουν ότι θα αξιωθούν της ουρανίου Βασιλείας Του !!

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ...

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ...: ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ  ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΑΤΑΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ,ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ...

ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΑΤΑΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ,ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. «Ὅλοις τοῖς Αἱρετικοῖς, ΑΝΑΘΕΜΑ» (Ζ´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος).

ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ  ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΑΤΑΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ,ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ.
 «Ὅλοις τοῖς Αἱρετικοῖς, ΑΝΑΘΕΜΑ» (Ζ´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος).
Και περί του ψεύδους ότι η ελληνική εκκλησία - ως μελος του οικουμενισμού - δεν ειναι καταδικασμένη και αναθεματισμένη από όλες τις οικουμενικές συνόδους και ως αιρετική στερείται της αποστολικής πιστεως ,διαδοχης ,ιερωσυνης μυστηρίων !!

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΕΥΟΜΕΝΗΝ ΜΙΑΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ , ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ, ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΟΤΙ ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ !!

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ  ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΧΗΣ  ΕΙΣ  ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΕΥΟΜΕΝΗΝ ΜΙΑΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ  ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ , ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ  ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ, ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΟΤΙ ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΕΙΝΑΙ  ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ !!

ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΙΣΤΙΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ

Λόγος περί πίστεως και πνευματικής καταστάσεως των Ελλήνων , ως και η αιτία των δεινών που βιώνουν οι Έλληνες σαν άτομα , αλλά και ως έθνος ανά τους αιώνες ! Εκφωνηθείς την β’ Κυριακή των νηστειών Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά του έτους 2017 στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης

Λόγος  περί  πίστεως  και  πνευματικής  καταστάσεως  των  Ελλήνων ,  ως  και  η αιτία   των  δεινών  που βιώνουν  οι Έλληνες  σαν άτομα , αλλά και  ως έθνος  ανά  τους  αιώνες  !

Εκφωνηθείς  την β’ Κυριακή  των νηστειών Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά του  έτους 2017 στον  Ιερό Μητροπολιτικό  Ναό  του Αγίου  Γεωργίου Θεσσαλονίκης

Περί της αποτοιχίσεως κληρικών απο την εκκλησία του νεου ημερολογίου και Λόγος περί των αιρέσεων ,και των αναθεμάτων καθώς και τα αναθέματα τα οποία εκφωνήθηκαν υπό της Εκκλησίας κατά των νεοφανέντων αιρέσεων της νέο-εικονομαχίας , νέο-Χριστομαχίας Εκκλησιομαχίας , και των αθέων ειδωλολατρών οικουμενιστών !

Περί της αποτοιχίσεως  κληρικών απο την εκκλησία του νεου ημερολογίου και Λόγος περί των αιρέσεων ,και των αναθεμάτων καθώς και τα αναθέματα τα οποία εκφωνήθηκαν  υπό της Εκκλησίας  κατά των νεοφανέντων  αιρέσεων της  νέο-εικονομαχίας , νέο-Χριστομαχίας Εκκλησιομαχίας , και των αθέων ειδωλολατρών οικουμενιστών !
Προς πάντας ἀνθρώπους θέλειν σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν : Τιμοθ. Α’  κεφ.  Β΄
Περί  της  μιας  Αγίας  Εκκλησίας  του Άγιου  Τριαδικού  Θεού και των αναθεμάτων  κατά πασών των αιρέσεων !

Λόγος περί ψευδοπροφητών και ψευδοδιδασκάλων και άθεων αιρετικών και περί σημείων της συντέλειας του αιώνος τούτου.Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Λόγος περί ψευδοπροφητών και ψευδοδιδασκάλων και άθεων αιρετικών και περί σημείων της συντέλειας του αιώνος τούτου. Ειπώθηκε καθώς αυτός ετοιμαζόταν να εκδημήσει από του σώματος.
" ερευνάτε τας γραφάς, ότι υμείς δοκείτε εν αυταίς ζωήν αιώνιον έχειν ‘’ Ιωαν. 5

Περί ἀπαρνήσεως κόσμου καί ἀποχῆς τῆς πρός τούς ἀνθρώπους παρρησίας ΑΓΙΟΥ ΙΣΑΑΚ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ

ΑΣΚΗΤΙΚΑ ΑΓΙΟΥ ΙΣΑΑΚ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ
Περί ἀπαρνήσεως κόσμου
 καί ἀποχῆς τῆς πρός τούς ἀνθρώπους παρρησίας

ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΣ Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ, Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΣ  Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ,
Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ , ΠΕ...

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ , ΠΕ...: ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ , ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ , ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΟΝ  ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ...

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ , ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ , ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΟΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΘΕΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤ΄ ΑΥΤΩΝ. ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1999

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ , ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ , ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΟΝ  ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΘΕΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΟΥΝΤΩΝ  ΜΕΤ΄ ΑΥΤΩΝ.
ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1999

ΟΙ ΔΙΩΓΜΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΑΡΕΙΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΧΡΟΝΟΙ ΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ!

ΟΙ ΔΙΩΓΜΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΑΡΕΙΑΝΟΥΣ  ΚΑΙ  ΟΙ ΣΥΝΧΡΟΝΟΙ  ΛΕΓΟΜΕΝΟΙ  ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ  ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ!

Πρὸς τοὺς καταλείψαντας τὴν ἐκκλησίαν καὶ αὐτομολήσαντας πρὸς τὰς ἱπποδρομίας καὶ τὰ θέατρα. ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͵ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ͵

 Πρὸς τοὺς καταλείψαντας τὴν ἐκκλησίαν καὶ αὐτομολήσαντας πρὸς τὰς ἱπποδρομίας καὶ τὰ θέατρα.
ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͵ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ͵

Είναι το Ημερολόγιο Ορθόδοξη Παράδοση ? Η αλλαγή του στην Ελλάδα γιατί και πώς έγινε ? Είναι νόμιμο ή Παράνομο ,και αιτία σχίσματος και αιρέσεως στην Εκκλησία του Θεού ? Οι παλαιοημερολογήτες είναι σχισματικοί ή Ορθόδοξοι ? Ας δούμε τι μας λένε οι Άγιοι , η Ιστορία , και οι σύγχρονοι νεοημερολογήτες καθηγητές !!

Είναι  το  Ημερολόγιο  Ορθόδοξη  Παράδοση ? Η αλλαγή του στην Ελλάδα γιατί και πώς έγινε ? Είναι  νόμιμο ή  Παράνομο ,και αιτία σχίσματος και αιρέσεως στην Εκκλησία του Θεού ? Οι  παλαιοημερολογήτες είναι σχισματικοί  ή Ορθόδοξοι ? Ας  δούμε  τι  μας λένε οι Άγιοι , η Ιστορία , και οι σύγχρονοι  νεοημερολογήτες  καθηγητές !! 

ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΣΑΑΚ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ: περιέχων συμβουλάς πλήρεις ωφελείας.

ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΣΑΑΚ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ:  περιέχων συμβουλάς πλήρεις ωφελείας.

Περί ἀπαρνήσεως κόσμου καί ἀποχῆς τῆς πρός τούς ἀνθρώπους παρρησίας ΑΣΚΗΤΙΚΑ ΑΓΙΟΥ ΙΣΑΑΚ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ

Περί ἀπαρνήσεως κόσμου καί ἀποχῆς τῆς πρός τούς ἀνθρώπους παρρησίας
 ΑΣΚΗΤΙΚΑ ΑΓΙΟΥ ΙΣΑΑΚ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ

Διάλογος μεταξύ του Αγ. Μάξιμου του Καψοκαλύβη και του Αγ. Γρηγορίου του Σιναϊτη

Διάλογος μεταξύ του Αγ. Μάξιμου του Καψοκαλύβη και του Αγ. Γρηγορίου του Σιναϊτη

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ?

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ?

Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου - Μπορούμε να γίνουμε άγιοι σήμερα;

Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου - Μπορούμε να γίνουμε άγιοι σήμερα;

Ο Θεάνθρωπος - Κύριος ημών Ιησούς Χριστός : ἀπό τὸν 1ο λόγο τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου κατὰ Ἀρειανῶν

Ο Θεάνθρωπος - Κύριος ημών Ιησούς Χριστός  : ἀπό τὸν 1ο λόγο τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου
κατὰ Ἀρειανῶν

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: Τα Άγια Θεοφάνια των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστια...

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: Τα Άγια Θεοφάνια των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστια...: Τα Άγια  Θεοφάνια  των   Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών  της Εκκλησίας του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού  του έτους 2017 Η ΤΡΙΑΔΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ Υ...

Τα Άγια Θεοφάνια των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών της Εκκλησίας του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού του έτους 2017 Η ΤΡΙΑΔΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

Τα Άγια  Θεοφάνια  των   Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών  της Εκκλησίας του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού  του έτους 2017
Η ΤΡΙΑΔΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ


xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: Η αιρετική Σύνοδος στο Κολυμπάρι της Κρήτης , ως...

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: Η αιρετική Σύνοδος στο Κολυμπάρι της Κρήτης , ως...:

Η αιρετική Σύνοδος στο Κολυμπάρι της Κρήτης , ως αποτέλεσμα της πτώσεως της ελληνικής Εκκλησίας από την Εκκλησία του Θεού ! Οι αιτίες και ο λόγος της πτώσεως , και η μόνη θεραπεία , σύμφωνα με τους Αγίους και την Ιερά Παράδοση . Εις απάντηση στις επιστολομαχίες των διαφόρων αντι-οικουμενιστών , αποτοιχισμένων και διακόπτοντες , απλώς την μνημόνευση του πατριάρχη Βαρθολομαίου Το σχίσμα της Εκκλησίας και ο σχισματικός δεν σώνεται ούτε με το μαρτύριο κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο !!

Η αιρετική Σύνοδος στο Κολυμπάρι της Κρήτης , ως αποτέλεσμα της πτώσεως της ελληνικής Εκκλησίας από την Εκκλησία του Θεού ! Οι αιτίες και ο λόγος της πτώσεως , και η μόνη θεραπεία , σύμφωνα με τους Αγίους και την Ιερά Παράδοση . Εις απάντηση στις επιστολομαχίες των διαφόρων αντι-οικουμενιστών , αποτοιχισμένων και διακόπτοντες , απλώς την μνημόνευση του πατριάρχη Βαρθολομαίου Το σχίσμα της Εκκλησίας και ο σχισματικός δεν σώνεται ούτε με το μαρτύριο κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο !!

Η αιρετική  Σύνοδος  στο Κολυμπάρι της Κρήτης , ως αποτέλεσμα της  πτώσεως της ελληνικής Εκκλησίας από την Εκκλησία του Θεού !
 Οι αιτίες και ο λόγος  της  πτώσεως , και η μόνη  θεραπεία , σύμφωνα  με τους Αγίους και την Ιερά Παράδοση .
Εις  απάντηση στις  επιστολομαχίες των διαφόρων αντι-οικουμενιστών , αποτοιχισμένων και διακόπτοντες , απλώς την μνημόνευση του πατριάρχη Βαρθολομαίου

Το σχίσμα της Εκκλησίας και ο σχισματικός δεν σώνεται ούτε με το μαρτύριο κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο !!

ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΑΥΤΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟ 1924!

ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΑΥΤΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟ 1924!

ΠΩΣ ΘΑ ΣΩΘΟΥΜΕ Λόγοι παρηγοριάς στους θλιμμένους

ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ ΣΩΤΗΡΙΑ
του μοναχού Αγαπίου Λάνδου του Κρητός
ΠΩΣ ΘΑ ΣΩΘΟΥΜΕ  Λόγοι παρηγοριάς στους θλιμμένους

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: Τοῦ σοφωτάτου Νικολάου Καβάσιλα τοῦ καὶ Χαμαετοῦ :...

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: Τοῦ σοφωτάτου Νικολάου Καβάσιλα τοῦ καὶ Χαμαετοῦ :...: Τοῦ σοφωτάτου Νικολάου Καβάσιλα τοῦ καὶ Χαμαετοῦ :  Βιβλίον εξαίρετον και διδακτικόν . Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς 

Τοῦ σοφωτάτου Νικολάου Καβάσιλα τοῦ καὶ Χαμαετοῦ : Βιβλίον εξαίρετον και διδακτικόν . Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς

Τοῦ σοφωτάτου Νικολάου Καβάσιλα τοῦ καὶ Χαμαετοῦ : Βιβλίον εξαίρετον και διδακτικόν . Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς 

MERRY AND BLESSED CHRISTMAS TO ALL OF CHRISTIANS ORTHODOXOUS everywhere EARTH. MERRY VE yerde CHRISTIANS ORTHODOXOUS TÜM DÜNYAYI NOEL mübarek. ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ.Why I Am an Old Calendarist

MERRY AND BLESSED CHRISTMAS TO ALL OF CHRISTIANS ORTHODOXOUS everywhere EARTH. MERRY VE yerde CHRISTIANS ORTHODOXOUS TÜM DÜNYAYI NOEL mübarek. ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ.Why I Am an Old Calendarist

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΙΑΤΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ

Rum Ortodoks Kilisesi müzik

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ ΕΘΝΩΝ...Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ...

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ ΕΘΝΩΝ...Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ...: ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΟΙ ΓΝΗΣΙΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ  ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΘΑ ΕΟΡΤΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΄΄ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΥΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ...

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: ΚΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΣΑΡΞ ΕΓΕΝΕΤΟ

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: ΚΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΣΑΡΞ ΕΓΕΝΕΤΟ: ΚΑΙ Ο  ΛΟΓΟΣ ΣΑΡΞ ΕΓΕΝΕΤΟ

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: Η ΛΕΓΟΜΕΝΗ ΩΣ ( ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΑ ) ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ Τ...

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: Η ΛΕΓΟΜΕΝΗ ΩΣ ( ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΑ ) ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ Τ...: Η ΛΕΓΟΜΕΝΗ ΩΣ ( ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΑ ) ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ  ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΥΠΟ ΤΗΣ ΤΟΤΕ ΙΕΡΑΣ ...

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: Η κατοχή της πατρίδος μας από την απελευθέρωση έως...

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: Η κατοχή της πατρίδος μας από την απελευθέρωση έως...: Η κατοχή της πατρίδος μας (αλλά καί όλων τών Ορθοδόξων εθνών) από την απελευθέρωση έως σήμερα από τα όργανα του διαβόλου !! ΚΟΣΜΑΣ Ο ΦΛΑΜΙ...

Ο ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ

Ο ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΣ  ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ

Προς Φιλαδελφείς Επιστολή του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου: εφιστά την προσοχή κατά των ιουδαϊζόντων και των σχισματικών, τονίζει την ανάγκη της ενότητας γύρω από τον επίσκοπο

Προς Φιλαδελφείς Επιστολή του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου: εφιστά την προσοχή κατά των ιουδαϊζόντων και των σχισματικών, τονίζει την ανάγκη της ενότητας γύρω από τον επίσκοπο

ΑΤΡΕΠΤΩΣ ΚΣΙ ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΟΣ ΕΝ ΤΗ ΣΑΡΚΟΣΕΙ Η ΠΡΟΑΙΩΝΙΟΣ ΥΠΟΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΓΕΝΟΥΣ ΥΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

ΑΤΡΕΠΤΩΣ ΚΣΙ ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΟΣ ΕΝ ΤΗ ΣΑΡΚΟΣΕΙ Η ΠΡΟΑΙΩΝΙΟΣ ΥΠΟΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΓΕΝΟΥΣ ΥΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ