8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


Το θαύμα ως κριτήριο πίστεως , και οι νεοφανείς ( αγιοι ) του οικουμενισμού !!

Το θαύμα ως κριτήριο πίστεως , και οι νεοφανείς ( αγιοι ) του οικουμενισμού !!


Ὅτι τῶν αἱρετικῶν ἡ παρθενία μισθὸν οὐκ ἔχει. Ιωαν. Χρυσοστόμου . λόγος περί παρθενίας.


Η γνησιότητα ή μη των ποικίλων «πνευματικών εμπειριών», που συχνά στον καιρό μας προβάλλονται από διαφόρους ανθρώπους ως ακαταμάχητες αποδείξεις της αληθινής τους πίστεως, απαιτεί την αξιολόγηση τους με σταθερά και εγγυημένα κριτήρια. Ένα από τα κριτήρια αυτά είναι και η αυθεντική Αποστολική Διδαχή, δηλαδή, η «άπαξ παραδοθείσα τοις αγίοις πίστις» Ιούδα 3
 Ο απόστόλος Παύλος, γράφει για την Εκκλησία στους Εφεσίους: «Εν σώμα και εν Πνεύμα καθώς και εκληθήκατε εν μια ελπίδι της κλήσεως υμών Εις Κύριος, μία Πίστις, εν βάπτισμα, εις Θεός και Πατήρ πάντων και επί πάντων και δια πάντων και εν πασιν ημίν» (Εφ. 4,4-6).
Ένα σώμα ,ένα Πνεύμα , μία Πίστης !! είναι η εκκλησία του Θεού , σήμερα  υπάρχουν δεκάδες <<ορθόδοξες>> εκκλησίες του Νέου ημερολογίου και του Παλαιού ημερολογίου οι οποίες δεν είναι , Εν σώμα και εν Πνεύμα << δεν είναι όλες εκ Θεού >>, μία από όλες αυτές όμως είναι η Γνησία Ορθόδοξος Εκκλησία !!
Επιστολή Αγιορειτών Πατέρων προς τον Αυτοκράτορα Μιχαήλ Παλαιολόγον,τον λατινόφρονα

Η ΕΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΩΣ ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ΕΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΩΣ ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ Θλιβερές διαπιστώσεις για την κατάσταση των Ελλήνων ορθοδόξων ,αλλά και των άλλων ορθοδόξων λαών !

Θλιβερές  διαπιστώσεις για την κατάσταση των Ελλήνων ορθοδόξων ,αλλά και των άλλων ορθοδόξων λαών !

Το ερώτημα που τίθεται είναι: υπάρχουν σήμερα στην εκκλησία της Ελλάδος αλλά και στις άλλες ορθόδοξες  εκκλησίες , επίσκοποι ,και κληρικοί οι οποίοι έχουν όντως τα ίδια οράματα το ίδιο πιστεύω με τους αγίους της ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ , και με πολιτικούς άνδρες όπως τον ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ??
Διότι θα γνωρίζεται πιστεύω ότι η εξαθλίωση ο εξανδραποδισμός της πατρίδος μας  στους  άθεους και  σατανικούς αγγλοσάξονες  και Φράγκους ,( τα όργανα του διεθνούς χαζαρο -εβραϊκού σιωνισμού -   ξεκίνησε και κορυφώθηκε από τους μασόνους  εκκλησιαστικούς μας  ηγέτες  ,μαζί με τους πολιτικούς μετά την δολοφονία του Ι. ΚΑΠΟΔΊΣΤΡΙΑ  και την εγκαθίδρυση στην Ελλάδα μας της βαυαροκρατίας .
Στις δε βόρειο ανατολικές αυτοκέφαλες ορθόδοξες  εκκλησίες ,αφού διάβρωσαν πρώτα  την εκκλησία και τους πολιτικούς  άρχοντες των λαών , κατόπιν εν ονόματι μιας  ψευδό θεωρίας ενός εβραίου , ξεσήκωσαν τους λαούς και επέβαλαν τον άθεο  χαζαρο- εβραϊκό κουμμουνισμό!! Και σήμερα οι λαοί αυτοί  ενώ έχουν  κρατήσει  τα γνωρίσματα της ορθόδοξης  πίστης  έχουν καταντήσει η εκκλησιαστική τους ιεραρχία αλλά και οι απλοί άνθρωποι από τους χειρότερους  οικουμενιστές  πιθηκίζοντάς και μιμούμενοι τον  άθεο και  βδελυρό δυτικό <<πολιτισμό>>  μη έχοντες καμία σχέση με τους προγόνους τους !!

Εάν διαβάζοντας τέτοια αποκαλυπτικά κείμενα, δεν αντιλαμβανόμαστε ότι έγινε το 1965 η ένωση της "ορθόδοξης εκκλησίας" με την Παπική, τότε έχουμε πρόβλημα...


Εάν διαβάζοντας τέτοια αποκαλυπτικά κείμενα, δεν αντιλαμβανόμαστε ότι έγινε το 1965 η ένωση της "ορθόδοξης εκκλησίας" με την Παπική, τότε έχουμε πρόβλημα...

Από την Οικουμενιστική (την υποτιθέμενη Ορθόδοξη) Μητρόπολη Αυστρίας:

Εἶναι μοναδική εὐκαιρία μετά ἀπό χίλια χρόνια χωρισμό, μέ τή βοήθεια τῆς ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας νά ἀνεγερθεῖ ἕνα ὀρθόδοξο μοναστήρι. Ὁ ρωμαιοκαθολικός Ἐπίσκοπος Αἰγίδιος προσέφερε τήν εὐκαιρία καί ἡ Μητρόπολη Αὐστρίας ἀνταποκρίθηκε στήν πρόταση εὐχαρίστως. Μέ αὐτή τήν πράξη ἀδελφικῆς ἀγάπης, πνευματικῆς συνεργασίας καί ἀμοιβαίας ὑποστήριξης τῶν δύο ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν τίθεται θεμέλιος λίθος γιά νά ἀντιπαρέλθουμε τόν χωρισμό.....


"Ορθόδοξοι", Παπικοί, ομοφυλόφιλοι Προτεστάντες.....

Απόσπασμα από το ἀνακοινωθέν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πηραιώς Ν.Η. διά τήν ἀνίδρυσιν εἰς τό Βερολῖνον τῆς Γερμανίας -Διαθρησκειακοῦ Ναοῦ-.

Απόσπασμα  από το  ἀνακοινωθέν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πηραιώς  Ν.Η.  διά τήν ἀνίδρυσιν εἰς τό Βερολῖνον τῆς Γερμανίας -Διαθρησκειακοῦ Ναοῦ-.


<<σ.σ. ωραίο  το κείμενο και  πολύ κατατοπιστικό , δεν μας λέγει  όμως τίποτα για την ουσία  του θέματος , η οποία σύμφωνα  με τα κατωτέρω  γραφόμενα είναι :
ότι η εκκλησία  της  Ελλάδος  του νέου ημερολογίου  είναι  πλέον αιρετική  και  δεν έχει  καμία σχέση με την ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ !! Το να γράφεις και να γράφεις  κατά  του οικουμενισμού εδώ  και 90 χρόνια , ενώ  είσαι μέσα στο  στομάχι του ΘΗΡΙΟΥ , είναι  μάλλον  φρενοβλάβεια , αν  όχι υποκρισία !!!
διότι εάν ο συγγραφέας –εις  του κειμένου πίστευαν  αυτά που γράφουν κατωτέρω  θα αποκήρυτταν  πάραυτα  τον οικουμενισμό  και την εκ πεσούσα εκκλησία της αιρέσεως του νέο ημερολογίου  , και  θα  έτρεχαν  μετά  δακρύων  και  πόθου , να  βρούν  την  μόνη  αληθινή και  γνησία  ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ , και  να γίνουν μέλει  της !! >>

…………Από την Παύλου Β΄ προς Κορινθίους επιστολή, ο οποίος τονίζει εμφαντικά : «Μή γίνεσθε ετεροζυγούντες απίστοις˙ τίς γάρ μετοχή δικαιοσύνη καί ανομία; τίς δέ κοινωνία φωτί πρός σκότος; Τίς δέ συμφώνησις Χριστώ πρός Βελίαρ; ή τίς μερίς πιστώ μετά απίστου; Τίς δέ συγκατάθεσις ναώ Θεού μετά ειδώλων; υμείς γάρ ναός Θεού εστέ ζώντος, καθώς είπεν ο Θεός ότι ενοικήσω εν αυτοίς καί εμπεριπατήσω καί έσομαι αυτών Θεός, καί αυτοί έσονταί μοι λαός. Διό εξέλθετε εκ μέσου αυτών καί αφορίσθητε, λέγει Κύριος, καί ακαθάρτου μή άπτεσθε, καγώ εισδέξομαι υμάς, καί έσομαι υμίν εις πατέρα, καί υμείς έσεσθαί μοι εις υιούς καί θυγατέρας, λέγει Κύριος παντοκράτωρ»

Μή γίνεσθε ετεροζυγούντες απίστοις».

Ερμηνεύοντας ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, λέει : Ω χριστιανοί, λέει ο Απόστολος Παύλος στούς Κορινθίους, ζητώντας το κέρδος τους καί τήν αγάπη τους, μ’αυτόν τον τρόπο δείχνετε ότι μέ αγαπάτε, δηλ. μέ τό νά μή σμίγετε μέ τούς απίστους καί νά μή κλίνετε στό μέρος τους, να μην έχετε σχέση μαζί τους. Δέν είπε μή σμίγετε, αλλά μή γίνεσθε ετεροζυγούντες, δηλαδή μήν αδικείτε τό δίκαιο, μήτε κλίνετε καί προσπαθείτε μέ τούς απίστους σ’εκείνα τά πράγματα, πού δέν είναι νόμιμα καί εύλογα. Γιατί, τό ετεροζυγείν λέγεται γιά τήν άδικη ζυγαριά, όταν τό ένα μέρος της ζυγαριάς κλίνει καί δέν στέκει στήν ισότητα καί δικαιοσύνη. Να μην έχετε το βάρος της ζωής σας στους απίστους. Να μην έχετε σχέση με τους απίστους.

Ανθρώπινα δικαιώματα , οι- Έλληνες- η οικονομική κρίση , οι πολιτικοί , και ο ΘΕΟΣ

Ανθρώπινα δικαιώματα ,   οι- Έλληνες- η οικονομική κρίση , οι πολιτικοί , και ο ΘΕΟΣ  

Προς Γαλάτας 3 , 25-29

 25 ἐλθούσης δὲ τῆς πίστεως οὐκέτι ὑπὸ παιδαγωγόν ἐσμεν. 26 πάντες γὰρ υἱοὶ Θεοῦ ἐστε διὰ τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· 27 ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε.28 οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 
απορρίπτεται κάθε δυσμενής διάκριση με κριτήρια τις φυσικές διαφορότητες καταφάσκοντας την ενότητα του γένους .

Πράξ. 17, 25 

«εποίησεν εξ ενός αίματος πάν έθνος ανθρώπων κατοικείν επί παντός προσώπου της γης, ορίσας... τας οροθεσίας της κατοικίας αυτών» θεωρώντας κάθε άνθρωπο παιδί του ίδιου Θεού και εικόνα Του επί της γης

Πράξ.

.......Πάρθοι καὶ Μῆδοι καὶ ᾽Ελαμῖται, καὶ οἱ κατοικοῦντες τὴν Μεσοποταμίαν, ᾽Ιουδαίαν τε καὶ Καππαδοκίαν, Πόντον καὶ τὴν ᾽Ασίαν, Φρυγίαν τε καὶ Παμφυλίαν, Αἴγυπτον καὶ τὰ μέρη τῆς Λιβύης τῆς κατὰ Κυρήνην, καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες ῾Ρωμαῖοι, ᾽Ιουδαῖοί τε καὶ προσήλυτοι, Κρῆτες καὶ ῎Αραβες, ἀκούομεν λαλούν των αὐτῶν ταῖς ἡμετέραις γλώσσαις τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ; .....
........Τοῦ δὲ πλήθους τῶν πιστευσάντων ἦν ἡ καρδία καὶ ἡ ψυχὴ μία, καὶ οὐδὲ εἷς τι τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ ἔλεγεν ἴδιον εἶναι, ἀλλ᾽ ἦν αὐτοῖς ἅπαντα κοινά. καὶ μεγάλῃ δυνάμει ἀπεδίδουν τὸ μαρτύριον οἱ ἀπόστολοι τῆς ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ᾽Ιησοῦ, χάρις τε μεγάλη ἦν ἐπὶ πάντας αὐτούς. οὐδὲ γὰρ ἐνδεής τις ὑπῆρχεν ἐν αὐτοῖς·

Τι πρέπει να κάνουμε τώρα στα δύσκολα που έρχονται ?? Μας το λέγει ο προφήτης ΗΣΑΪΑΣ

Τι πρέπει να κάνουμε τώρα στα δύσκολα που έρχονται ?? Μας το λέγει ο προφήτης ΗΣΑΪΑΣ


Άλλοι  φωνάζετε  ΟΧΙ στην σκλαβιά του μνημονίου !
Άλλοι ζητούν έξοδο από την Ευρώπη !
Ξέρετε  τι ζητάτε ??
Έχετε  διαβάσει  καθόλου ελληνική ιστορία ??
Ή μόνο λέτε για να λέτε !!!
Και τα δύο  είναι το ένα χειρότερο από το άλλο !
Μιλάτε για εθνική  ομοψυχία , πώς την εννοείται ??
Είτε στην μία περίπτωση είτε στην άλλη είστε έτοιμοι για :
-να μοιραστείτε ένα πιάτο φακή με τον γείτονα σας ??
-να μείνετέ χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ,τηλέφωνο , ιντερνέτ , γιατί δεν θα έχετε να τα πληρώσετε??
-να υπερασπισθείτε  ακόμη και με το αίμα σας το σπίτι του γείτονα που θα έρθουν τα κοράκια των τραπεζών να το κατασχέσουν ??
-να ξεχάσετε : μπαράκια , ταβέρνες , αυτοκίνητα , λούσα , και μεγαλεία ??
Και το χειρότερο , να ΠΟΛΕΜΗΣΕΤΑΙ  , διότι  το τελευταίο στάδιο αυτού του βρώμικου παιχνιδιού είναι η ίδια η υπόσταση ,η εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μας !!
Είναι προγραμματισμένο  η  Ελλάδα  μας  να γίνει μια νέα ΣΥΡΊΑ , ένα νέο Σεράγεβο !!

ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ:Ορθοδοξία και Ελλάδα στα δίκτια της αράχνης .

ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ:Ορθοδοξία  και Ελλάδα στα δίκτια της  αράχνης .
Η πως η εβραιωμασωνία  και τα εγχωρία όργανα της , πατριάρχες  επίσκοποι , και πολιτικοί  , οδήγησαν την  πατρίδα  μας , και με την δική μας ανοχή στην σημερινή κατάσταση !!

Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ  ΤΗΣ  ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Θὰ καταργηθῇ ἡ Ὀρθοδοξία;
Θὰ καταργηθῇ ἡ Ὀρθοδοξία διὰ Οἰκουμενικῆς Συνόδου;

Αὐτὸ γράφει ὁ ἐκ Κεφαλληνίας προφητικότατος Διδάσκαλος τοῦ Γένους Κοσμᾶς Φλαμιᾶτος τὸ 1849, εἰς τὸ βιβλίον του, ΦΩΝΗ  ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ  ΚΑΙ  ΣΠΟΥΔΑΙΑ, ὅπου ἀποκαλύπτει τὴν κατὰ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐπιβουλὴν τῶν Λουθηροκαλβίνων, τῶν Ἄγγλων Προτεσταντῶν καὶ τῶν Μασόνων. Τὸ πόνημά του αὐτὸ ἐπανεξεδόθη τὸ 1910, εἰς τὰ ΑΠΑΝΤΑ Κοσμᾶ τοῦ Φλαμιάτου.

Ὁ ὁσιομάρτης Κοσμᾶς ὁ Φλαμιᾶτος (†1852) δὲν εἶναι ὁ ἱερομάρτης Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός (1714 - 1779), καὶ δὲν ἑορτάζεται ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας ὡς Ἅγιος. Ἔζησεν ὅμως Θεοφιλῶς μὲ ἀσκητικὰς ἀρχάς, καὶ συνέβαλεν εἰς τὴν παλιγγενεσίαν καὶ Πνευματικὴν ἀναζωπύρωσιν τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν εἰς τὴν νεωτέραν Ἑλλάδα, μὲ τὴν ἐνθουσιώδη του ἱεραποστολήν. Τὸ 1852 συνελήφθη εἰς τὴν Πάτραν καὶ ἐφυλακίσθη εἰς τὸ Ρίον μαζὶ μὲ ἄλλους 150 Μοναχούς, χωρὶς ποτὲ νὰ δικασθῇ. Εἰς τὴν φυλακὴν τὸν ἐδηλητηρίασαν οἱ Ἀγγλόφιλοι καὶ ἀπέθανε τὸ 1852.

- Ποιὸ ἦταν τὸ κακούργημά του;
- Ἐνημέρωνε τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς ὅτι ὑπάρχει ἐν ἐξελίξει μεγάλη καταχθόνιος ἐναντίον τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ Ἔθνους ἐπιβουλή, μέσῳ τῆς ἐκπαιδεύσεως στελεχῶν τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Πολιτικῆς Διοικήσεως εἰς Δυτικὰς Σχολάς,  μέσω μυστικῶν ἑταιριῶν καὶ προγραμμάτων προπαγάνδας, μέσῳ τῆς δημιουργίας τῆς κοινῆς γνώμης, τῆς στρεβλώσεως εἰς τὴν μόρφωσιν, τῆς ἠθικῆς διαφθορᾶς, τῶν σκανδάλων καὶ σχισμάτων, τῆς ἀλλαγῆς τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἡμερολογίου, τῆς Καταργήσεως τῆς Ὀρθοδοξίας. Προεῖπε μάλιστα ὅτι θὰ ἔλθῃ ἡμέρα ὅταν θὰ θελήσουν νὰ καταργήσουν τὴν Ὀρθοδοξίαν διὰ μεγάλης Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Ἡ προετοιμαζομένη διὰ τὸ 2016, «Πανορθόδοξος» λεγομένη «Σύνοδος» ἔχει ὅλας τὰς προδιαγραφὰς νὰ προβῇ εἰς τὴν ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΝ  ΤΗΣ  ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ.

Ὁ Κοσμᾶς ὁ Φλαμιᾶτος ἐστηλίτευσε τοὺς ὕπουλους μηχανισμοὺς οἱ ὁποῖοι δροῦσαν εἰς τὴν Ἑλλάδα, εἰς τὴν Κύπρον καὶ εἰς αὐτὸ ἀκόμη τὸ Ἅγιον Ὄρος. Προεῖπε πολλὰ διὰ τὴν ἅλωσιν τῆς ἐκπαιδεύσεως, τῆς Πολιτείας καὶ τῆς Ἐκκλησίας, τὰ ὁποῖα δυστυχῶς πραγματοποιήθησαν καὶ πραγματοποιοῦνται ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας.

Τὸ παρὸν βιβλίον διαδίδεται χάριν ἐνημερώσεως καὶ ὄχι μὲ σκοπὸν τὴν πρόκλησιν πολεμικῆς εἰς τοὺς ἀναγνώστας διαθέσεως. Ἡ ἐνημέρωσις δὲν ὀφελεῖ ὅταν προκαλεῖ ἀγανάκτησιν καὶ ἐξεγέρσεις, ἀλλὰ μόνον ὅταν ὁ ἐνημερωμένος λαμβάνει μέτρα προστασίας διὰ τὴν πνευματικήν του ἀκεραιότητα καὶ τὴν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς του.

Ἔρρωσθε καὶ εὐδαιμονεῖτε.Ιωνάς και Νινευίτες (Όσιος Εφραίμ ο Σύρος) «…ένας συγκλονιστικός λόγος τού κατανυκτικότατου οσίου Εφραίμ του Σύρου. Ένας λόγος με καυτή επικαιρότητα, μια και ολόκληρη η ανθρωπότητα ζει σήμερα στην κατάσταση της Νινευή: Σε κατάσταση ανταρσίας απέναντι στο Θεό και το νόμο Του… Ας ξυπνήσουμε όλοι οι σύγχρονοι Νινευΐτες από την πνευματική μας νάρκη και ας ετοιμαστούμε».

Ιωνάς και Νινευίτες (Όσιος Εφραίμ ο Σύρος)
«…ένας συγκλονιστικός λόγος τού κατανυκτικότατου οσίου Εφραίμ του Σύρου. Ένας λόγος με καυτή επικαιρότητα, μια και ολόκληρη η ανθρωπότητα ζει σήμερα στην κατάσταση της Νινευή: Σε κατάσταση ανταρσίας απέναντι στο Θεό και το νόμο Του… Ας ξυπνήσουμε όλοι οι σύγχρονοι Νινευΐτες από την πνευματική μας νάρκη και ας ετοιμαστούμε».
Πρόλογος
ΓΝΩΣΤΗ στους περισσότερους είναι η ιστορία τού προφήτη Ιωνά΄ γνωστή και χαριτωμένη και διδακτική. Για τον προφήτη, εκτός από το επεισόδιο που περιγράφεται στο ομώνυμο βιβλίο τής Παλαιάς Διαθήκης, τίποτε άλλο δεν γνωρίζουμε, παρά μόνο ότι ήταν γιός τού Αμαθεί, από τη φυλή Ζαβουλών, και έζησε τον 8ο αιώνα π.Χ. Σύμφωνα με το βιβλίο, ο Ιωνάς παίρνει από το Θεό εντολή να πάει στη Νινευή, τη μεγάλη πρωτεύουσα του ασσυριακού κράτους, και να κηρύξει μετάνοια στους κατοίκους της. Αυτός όμως δεν υπακούει, αλλά φεύγει με πλοίο για την ισπανική πόλη Θαρσίς (την Ταρτησσό των Ελλήνων). Στη διάρκεια του ταξιδιού σηκώνεται με θεία βουλή φοβερή τρικυμία. Οι ναυτικοί, μετά από κλήρωση, ρίχνουν σαν ένοχο στη θάλασσα τον Ιωνά, που τον καταπίνει ένα τεράστιο ψάρι. Μέσα στην κοιλιά του ο προφήτης προσεύχεται τρία μερόνυχτα στο Θεό, ο οποίος προστάζει το κήτος να τον ξεράσει στη στεριά. Μετά απ’ αυτό ο προφήτης υπακούει στη θεϊκή εντολή, πηγαίνει στη Νινευή και αναγγέλλει την καταστροφή της, που αποτρέπεται όμως με τη βαθειά μετάνοια των κατοίκων της. Ο προφήτης λυπάται για τη σωτηρία της, αλλά παίρνει το κατάλληλο δίδαγμα από τον Κύριο.

ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΗΤΟΥ ,ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΝΗΡΑΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΟΣ

ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ <<ΑΓΙΟΡΗΤΟΥ>>ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ  ΠΟΝΗΡΑΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΟΣΜΙΑ ΜΙΚΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΣΟΦΙΣΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΗΤΩΝ

ΜΙΑ ΜΙΚΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΣΟΦΙΣΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΗΤΩΝ


Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΩΝ !! ΑΦΗΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΒΑΠΤΙΣΤΑ !!! ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ !! ΧΑΡΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΞΙΟΥΣ ΠΛΗΡΟΜΕΝΟΥΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ ΨΥΧΩΝ ΜΕ ΣΧΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΛΗΡΙΚΟΥ!!! ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΗΤΙΣΜΟΥ

Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΩΝ !! ΑΦΗΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΒΑΠΤΙΣΤΑ !!! ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ !! ΧΑΡΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΞΙΟΥΣ ΠΛΗΡΟΜΕΝΟΥΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ ΨΥΧΩΝ ΜΕ ΣΧΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΛΗΡΙΚΟΥ!!!
ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΗΤΙΣΜΟΥ !!Εδώ στη Γη, όλα τα καλά και τα κακά κάποτε τελειώνουν!!!

Εδώ στη Γη, όλα τα καλά και τα κακά κάποτε τελειώνουν!!!Ώ πώς διάγω αμέριμνος
τόν τής ζωής μου καιρόν μετεώρως παρέρχομαι
μή είς νούν βαλλόμενος τάς πολλάς αμαρτίας μου
μή τού θανάτου τήν φοβεράν απειλήν,
καί τής ετάσεως τό αδέκαστον!
Ώ τίς μέ ρύσεται πυρός αιωνίζοντος,
εί μή, Θεέ, μόνε υπεράγαθε, σύ οικτειρήσεις με.
Οίμοι ψυχή μου ταλαίπωρε, πόσα θρηνήσεις εκεί, ενθυμούσα τάς πράξεις σου, όταν εις αιώνιον, βασιλείαν οι δίκαιοι, καλώνται σύ δέ, εις πύρ αιώνιον, κατακριθήση, διά τάς πράξεις σου! Στέναξον δάκρυσον, απεντεύθεν πρόσδραμε, τώ λυτρωτή, Χριστώ καί απόνιψαι, τάς αμαρτίας σου.
Έως καιρός σοι ενέστηκεν, ο τής παρούσης ζωής, ώ ψυχή μετανόησον, καί ενταύθα πόνησον, διά τάς αμαρτίας σου, ίνα εκείσε, εύρης ανάπαυσιν, καί αιωνίου, ρυσθής 


“Εδώ στη Γη, όλα τα καλά και τα κακά κάποτε τελειώνουν”

Αγ.Ιωάννου  Χρυσοστόμου

Κοίτα, πόσα κάστρα και παλάτια βασιλιάδων, ηγεμόνων και αρχόντων είναι σωριασμένα σε ερείπια!
Σκέψου, πόση δύναμη και πόσο πλούτο είχαν κάποτε! Τώρα έχουν ξεχαστεί και τα ονόματά τους.
Λέει η Γραφή: «Πολλοί άρχοντες έχασαν την εξουσία τους και κάθισαν στο χώμα" κι ένας άσημος, που κανείς δεν φανταζόταν ότι θα γίνει βασιλιάς, φόρεσε στέμμα» .
Δεν σου φτάνουν αυτά; Συλλογίσου τότε, ποιά είναι η αξία σου όταν κοιμάσαι; Μήπως δεν μπορεί κι ένα ζωύφιο να σε θανατώσει; Ναι, πολλοί πέθαναν έτσι στον ύπνο τους. Αλήθεια, από μια κλωστή κρέμεται η ζωή μας! Κόβεται η κλωστή και τελειώνουν όλα. Έτσι να φιλοσοφείς και να μη σαγηνεύεσαι από την ομορφιά, τα πλούτη, τη δόξα, τις απολαύσεις.
Ένα μόνο να σε απασχολεί: Που τελειώνουν όλα αυτά. Θαυμάζεις όσα βλέπεις εδώ στη γη; Πιο αξιοθαύμαστα, όμως, είναι εκείνα που αναφέρονται στις άγιες Γραφές.
Δείξε μου έναν αγέρωχο άρχοντα ή έναν λαμπροντυμένο πλούσιο, όταν ψήνεται από τον πυρετό, όταν ψυχομαχεί, και τότε θα σε ρωτήσω: "Πού είναι εκείνος, που περνούσε από την αγορά καμαρωτός και περήφανος με ακολούθους και σωματοφύλακες; Πού είναι εκείνος, που φορούσε πανάκριβα ρούχα; Πού είναι η χλιδή της ζωής του, η πολυτέλεια των συμποσίων του, οι υπηρέτες, οι παρατρεχάμενοι, τα γέλια, οι ανέσεις, οι σπατάλες;
Όλα έφυγαν και πέταξαν. Τί απέγινε το σώμα, που απολάμβανε τόση ηδονή; Πλησίασε στον τάφο και κοίτα τη σκόνη, τη σαπίλα, τα σκουλήκια. Κοίτα και στέναξε πικρά. Και μακάρι το κακό να περιοριζόταν σε τούτη τη σκόνη, που βλέπεις. Από τον τάφο και τα σκουλήκια φέρε τη σκέψη σου στο ακοίμητο σκουλήκι της άλλης ζωής, στο τρίξιμο των δοντιών, στο αιώνιο σκοτάδι, στην άσβεστη φωτιά, στις πικρές και αφόρητες εκείνες τιμωρίες, που δεν θα έχουν τέλος.
Εδώ, στη γη, και τα καλά και τα κακά κάποτε, αργά ή γρήγορα, τελειώνουν εκεί, όμως, και τα δύο διαρκούν αιώνια. Και διαφέρουν ως προς την ποιότητα από τα καλά και τα κακά του κόσμου τούτου τόσο, που δεν είναι δυνατό να εκφράσει κανείς με λόγια.
Τί έγιναν, λοιπόν, όλα εκείνα τα μεγαλεία; Τί έγιναν τα χρήματα και τα κτήματα; Ποιός άνεμος φύσηξε και τα πήρε και τα σκόρπισε; Τί θέλει, πάλι, κι αυτή η ανώφελη δαπάνη για την κηδεία, που και τον νεκρό δεν ωφελεί και τους οικείους του ζημιώνει; Ο Χριστός αναστήθηκε γυμνός από τον τάφο.
Ας μη γίνεται, λοιπόν, η κηδεία αφορμή ικανοποιήσεως της μανίας μας για επίδειξη. Ο Κύριος είπε: «Πείνασα και μου δώσατε να φάω" δίψασα και μου δώσατε να πιω" ήμουνα γυμνός και με ντύσατε» . Όμως δεν είπε: «Ήμουνα νεκρός και με θάψατε». Γιατί, αν μας παραγγέλλει να μην έχουμε τίποτα περισσότερο από ένα σκέπασμα, όταν ζούμε, πολύ περισσότερο όταν πεθάνουμε. Ποιάν απολογία θα δώσουμε στο Θεό, λοιπόν, όταν ξοδεύουμε τεράστια ποσά για να κηδέψουμε ένα νεκρό σώμα, τη στιγμή που ο Χριστός, με τη μορφή των φτωχών συνανθρώπων μας, τριγυρνάει πεινασμένος και γυμνός, κι εμείς αδιαφορούμε γι'αυτό;
Όλα όσα σας λέω, βέβαια, είναι ανώφελα για κείνους που έχουν ήδη πεθάνει. Ας τ'ακούσουν, όμως, οι ζωντανοί και ας συνέλθουν, ας λογικευτούν, ας διορθωθούν. Όπου νά'ναι θα έρθει και η δική τους ώρα. Δεν θ' αργήσουν να βρεθούν κι αυτοί, δεν θ' αργήσουμε να βρεθούμε όλοι μας, μπροστά στο φοβερό Κριτήριο, όπου θα δώσουμε λόγο για τις πράξεις μας. Ας αγωνιστούμε, λοιπόν, να γίνουμε καλύτεροι, εγκαταλείποντας την αμαρτία και ακολουθώντας την αρετή, για να μη χάσουμε τη βασιλεία των ουρανών, για ν' αποκτήσουμε τα άφθαρτα αγαθά, που έχει ετοιμάσει για μας ο φιλάνθρωπος Κύριος.

ΤΟ ΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΟΧΙ


ΤΟ ΝΑΙ  ΚΑΙ  ΤΟ  ΟΧΙ  

Το δημοψήφισμα τελείωσε , ασχέτως του αποτελέσματος σύντομα θα αρχίσει η τρίτη πράξη του δράματος των γεωπολιτικών ανακατατάξεων στην περιοχή μας !!!
Άλλος ψήφισε ναι , άλλος όχι , όλοι όμως ανησύχησαν που έκλισαν οι τράπεζες !!
Κανένας όμως δεν ανησυχεί που η μια και μοναδική τράπεζα , η ΑΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ , είναι κλειστή εδώ και 90 χρόνια για το πλήθος των νεοελλήνων !!
Είναι κλειστή και στερημένη της Θείας Χάριτος λόγο της αιρέσεως του νέο- ημερολογιτισμού –οικουμενισμού !!
Κανένας δεν ανησύχησε για τα εκατομμύρια των ελληνόπουλων που είναι αβάπτιστα λόγο μη σωστής τελέσεως του μυστηρίου της βαπτίσεως ,από τους δημοσίους υπαλλήλους κληρικούς της κρατικής εκκλησίας!!
Τώρα στην Τρίτη και χειρότερη πράξη του δράματος που θα παιχθεί είτε με το ναι είτε με το όχι , η μόνη σωτηρία των Ελλήνων είναι η μετάνοια και η επιστροφή στην ΑΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ !! στην Εκκλησία των Αγίων Πατέρων , διότι χωρίς αυτή είτε σαν άτομα είτε σαν έθνος αυτά που ζήσαμε και ζούμε δεν είναι τίποτε , μπροστά σε αυτά που θα ζήσουμε όταν ξεκινήσει η εφαρμογή της τρίτης πράξεως των σκοτεινών κέντρων που κατευθύνουν τις γεωπολιτικές εξελίξεις και ανακατατάξεις !