8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


Ὅσιος Ἰσαάκ ὁ Σῦρος - Προσευχή τῶν δακρύων

Ὅσιος Ἰσαάκ ὁ Σῦρος - Προσευχή τῶν δακρύων

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ


 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ
ΣΤΗΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η ενότητα της Εκκλησίας ,Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Η ενότητα της Εκκλησίας ,Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Η ΑΙΡΕΣΙΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ. ο δέ παράνομος Ιούδας ούκ ηβουλήθη συνιέναι....

Η ΑΙΡΕΣΙΣ  ΤΗΣ ΝΕΟΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ.
ο δέ παράνομος Ιούδας ούκ ηβουλήθη συνιέναι....

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Η ΕΟΡΤΗ  ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Λόγος εις την Κοίμησιν της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας Του Αγ. Ανδρέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου

Λόγος εις την Κοίμησιν της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας
Του  Αγ. Ανδρέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΟΥ 1924

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΟΥ 1924
Η Εκκλησία της Ελλάδος  μετά  το σχίσμα του 1924 , και με βάσει  τις αποφάσεις οικουμενικών και  πανορθοδόξων  συνόδων κατέστη σχισματοαιρετική , με αποτέλεσμα να στερηθεί της χάρης των Ιερών Μυστηρίων  της Ιεροσύνης και της Αποστολικής Διαδοχής !!
Όμως ο Πανάγαθος Θεός δεν άφησε  ακυβέρνητο  το μικρό ποίμνιο που παρέμεινε πιστό στις  εντολές της ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ , και έκοψε κάθε κοινωνία με τους εκπεσόντες κληρικούς  του ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ .

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΩΝ (ΑΡΧ/ΠΩΝ ) ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ , ΜΑΚΑΡΙΟΥ , Κ.Α.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ  ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΩΝ <<ΑΡΧ/ΠΩΝ >> ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ , ΜΑΚΑΡΙΟΥ , Κ.Α.

Άγ. Γρηγόριου του Θεολόγου , κατά των συνχρόνων αιρετικών Χριστομάχων και Αγιομάχων Λόγος λα' περί του Αγίου Πνεύματος

Άγ. Γρηγόριου του Θεολόγου , κατά των συνχρόνων αιρετικών Χριστομάχων και Αγιομάχων
 Λόγος λα' περί του Αγίου Πνεύματος

Ἐγκώμιον εἰς τὴν Παναγίαν Θεοτόκον Τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἐπιφανίου Κύπρου ἐπισκόπου πόλεως Κωνσταντίας, τῆς Κυπριωνήσου

Ἐγκώμιον εἰς τὴν Παναγίαν Θεοτόκον
Τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἐπιφανίου Κύπρου
ἐπισκόπου πόλεως Κωνσταντίας, τῆς Κυπριωνήσου

Η λιτή τροφή είναι μητέρα της υγείας! (Αγ. Ι. Χρυσοστόμου)

Η λιτή τροφή είναι μητέρα της υγείας! (Αγ. Ι. Χρυσοστόμου)

Αι παλινωδίαι των φλωριναίων ουνιτών παλαιοημερολογητών! Ο οικουμενισμός δεν ήρθε μόνος στην πατρίδα μας !!

Αι παλινωδίαι των φλωριναίων ουνιτών παλαιοημερολογητών!
 Ο οικουμενισμός  δεν  ήρθε  μόνος στην  πατρίδα  μας !! 

Η αίρεσης της νεο- εικονομαχιας . Ο οικουμενισμός δεν ήρθε μόνος στην πατρίδα μας !!

Η αίρεσης της νεο- εικονομαχιας . Ο οικουμενισμός  δεν  ήρθε  μόνος στην  πατρίδα  μας !! 
Ο οικουμενισμός  δεν  ήρθε  μόνος στην  πατρίδα  μας !! Έφερε  και επέβαλε  στους  Έλληνες  εκτός  από την αναθεματισμένη  αλλαγή  του ημερολογίου και  την αναβίωση  καταδικασμένων και  βδελυρών παλαιών αιρέσεων , τις οποίες  εκτός από την εκ πεσούσα  και στερημένης κάθε θείας  χάριτος  κρατική  εκκλησία  του νέου ημερολογίου , δυστυχώς τις αποδέχθηκαν και ορισμένοι παλαιοημερολογίτες !!  Αι  αιρέσεις  αυτές  είναι  οι εξής :

1924 -1937 Ο οικουμενισμός δεν ήρθε μόνος στην πατρίδα μας !!

1924 -1937 Ο οικουμενισμός  δεν  ήρθε  μόνος στην  πατρίδα  μας !! 
Ο οικουμενισμός  δεν  ήρθε  μόνος στην  πατρίδα  μας !! Έφερε  και επέβαλε  στους  Έλληνες  εκτός  από την αναθεματισμένη  αλλαγή  του ημερολογίου και  την αναβίωση  καταδικασμένων και  βδελυρών παλαιών αιρέσεων , τις οποίες  εκτός από την εκ πεσούσα  και στερημένης κάθε θείας  χάριτος  κρατική  εκκλησία  του νέου ημερολογίου , δυστυχώς τις αποδέχθηκαν και ορισμένοι παλαιοημερολογίτες !!  Αι  αιρέσεις  αυτές  είναι  οι εξής :

Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ "ΘΕΟΤΟΚΟΣ" ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΙ Η ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ "ΘΕΟΤΟΚΟΣ" ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΙ Η ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α. ΤΣΙΓΚΟΥ
Λέκτορος Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Η περί της θεότητος του Ιησού Χριστού διδασκαλία των Αποστολικών Πατέρων ,κατά τών αιρετικών Χριστομάχων , και εικονομάχων

Η περί της θεότητος του Ιησού Χριστού διδασκαλία των Αποστολικών Πατέρων,
κατά τών αιρετικών Χριστομάχων , και εικονομάχων

Ο ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΣ π. ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΟΜΠΡΟΣ ΚΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΟΥ.

Ο ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΣ π. ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΟΜΠΡΟΣ ΚΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΟΥ. 
Ο αείμνηστος π. Ευγένιος Τόμπρος ως γνήσιος Ορθόδοξος κληρικός μετά την επιβολή στην εκκλησία της Ελλάδος του αναθεματισμένου νέου ημερολογίου , απετειχίστη από τον νεοημερολογήτη επίσκοπο του μητροπολίτη Κερκύρας , αλλά δέν έμεινε εκέι , ως κάνουν οι σημερινοί αποτειχισμένοι κληρικοί νεοημερολογήται, αλλά αφού έψαξε και ερεύνησε , εγνωρίσθη μετά του Αγίου Πατρός  Ματθαίου Καρπαθάκη και εγένετο μέλλος της Γνησίας Ορθοδόξου Εκκλησίας δια των προβλεπομένων υπό των Ιερών Κανόνων πράξεων , διά τον λόγον αυτόν εδέχθη και δέχεται ακόμη από των ουνιτών του παλαιοημερολογητισμού Φλωρινέων δεκατριμεριτών πλήθος συκοφαντιών περί του πιστεύω του και του ρόλου του στον αγώνα της ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ .


Πατριαρχικὸς ἀφορισμὸς τῶν ὀπαδῶν τοῦ φιλιόκβε

Πατριαρχικὸς ἀφορισμὸς τῶν ὀπαδῶν τοῦ φιλιόκβε

Εἰσαγωγικά

Η ΤΡΙΑΔΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ

Η ΤΡΙΑΔΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ι. ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΗ, Καθηγητού Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.

Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ

Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ