8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΟ-ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ. ( Ματθαϊκοί)

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΟ-ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ. ( Ματθαϊκοί)

1ον . Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΤΕ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΟ-ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ

2ον. Η Α' ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

3ον. Η Β' ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΜΕΤΑ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ ΚΑΠΟΙΩΝ ΜΗΝΩΝ ΑΠΕΣΥΡΑΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΟΙ : ΠΡΩΗΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ , ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΠΑΧΩΜΙΟΣ , ΑΡΧ/ΑΣ ΤΗΣ Ι.Σ. ΑΡΧΙΜΑΝΡΙΤΗΣ ΚΥΡΙΚΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

4ον. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΗΣ Ι.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΡΧ/ΠΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ

5ον.Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ Ι.Σ. ΠΟΥ ΕΞΗΓΕΙ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧ/ΠΟΝ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΜΟΦΡΟΝΟΥΝΤΑΣ ΤΟΥ

6ον.Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ <<ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΑΣ>> ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΡΧ/ΠΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΕΟΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΚΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ

7ον.Η ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΚ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΡΧ/ΠΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

8ον.ΤΑ ΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΕΟΕΙΚΟΝΟΜΑΧΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΕΝ ΚΑΙ ΑΝΕΘΕΜΑΤΙΣΕΝ Η ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Και όμως μέχρι τον ΙΖ' αιώνα οι προτεστάντες πίστευαν στο Αειπάρθενο!

Το Πρόσωπο της Θεοτόκου στην Προτεσταντική Θεολογία
 Και όμως μέχρι τον ΙΖ' αιώνα οι προτεστάντες πίστευαν στο Αειπάρθενο!

Πώς πρέπει να βγαίνει στη μάχη το πρωί ο στρατιώτης του Χριστού για να πολεµά

Πώς πρέπει να βγαίνει στη μάχη το πρωί ο στρατιώτης του Χριστού για να πολεµά

ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΙ ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΥΡΑΝΙΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ

ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ  ΕΟΡΤΗΝ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ  ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΙ  ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΥΡΑΝΙΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ  ΑΣΩΜΑΤΩΝ

ONOMATA ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ KAI XΡΙΣTIANIKH TAYTOTHTA τοῦ πρωτ. π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ ὁμοτ. Καθηγ. Πανεπ. Ἀθηνῶν

ONOMATA ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ KAI XΡΙΣTIANIKH TAYTOTHTA  
τοῦ πρωτ. π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ ὁμοτ. Καθηγ. Πανεπ. Ἀθηνῶν

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΙΚΟΝΑ Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΙΚΟΝΑ
Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός

Περιγραφή της παρούσης εκκλησιαστικής καταστάσεως Μεγάλου Βασιλείου, Διήγησις τῆς παρούσης τῶν ἐκκλησιῶν καταστάσεως

Περιγραφή της παρούσης εκκλησιαστικής καταστάσεως Μεγάλου Βασιλείου, Διήγησις τῆς παρούσης τῶν ἐκκλησιῶν καταστάσεως 

Ἐρευνᾶτε τὰς Γραφάς : Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Ἐρευνᾶτε τὰς Γραφάς : Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Λόγος περί ἐλπίδος : Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Χρυσοστόμου

Λόγος περί ἐλπίδος : Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Χρυσοστόμου 

Πως μπορεί να αντιμετωπισθεί το άγχος;Ιωάννης Κορναράκης

 Πως μπορεί να αντιμετωπισθεί το άγχος;Ιωάννης Κορναράκης

Διατί ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος τών Γ.Ο.Χ. κυρός Ματθαίος Καρπαθάκης προέβη εις χειροτονίας Επισκόπων το 1948 , οι κατηγορίες των οπαδών του Χρυσόστομου Καβουρίδη και η απάντησης εις αυτάς.

Διατί ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος τών Γ.Ο.Χ. κυρός Ματθαίος Καρπαθάκης προέβη εις χειροτονίας Επισκόπων το 1948 , οι κατηγορίες των οπαδών του Χρυσόστομου Καβουρίδη και η απάντησης εις αυτάς.

Περὶ τῆς κατὰ Θεὸν ἐλευθερίας.

Περὶ τῆς κατὰ Θεὸν ἐλευθερίας. 

Εγκωμιαστικός λόγος εις τον Άγιον και Πανένδοξον Μεγαλομάρτυρα του Χριστού, Δημήτριον

Εγκωμιαστικός λόγος εις τον Άγιον και Πανένδοξον Μεγαλομάρτυρα του Χριστού, Δημήτριον