8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΟΜΑΧΟΥ ΘΕΟΧΡΙΣΤΟΜΑΧΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΟΜΑΧΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΟΥ

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΟΜΑΧΟΥ ΘΕΟΧΡΙΣΤΟΜΑΧΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΟΜΑΧΟΥ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΟΥ
Ἡ κλίμακα τῶν ἀρετῶν Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας


Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΒΑΣΙΛΑ

Ἡ κλίμακα τῶν ἀρετῶν


Η ελάττωσις του κακού γεννά την αποχή από το κακό.
Η αποχή από το κακό είναι η αρχή της μετανοίας.
Η αρχή της μετανοίας είναι η αρχή της σωτηρίας.
Η αρχή της σωτηρίας είναι η καλή πρόθεσις.
Η καλή πρόθεσις γεννά τους κόπους.
Αρχή των κόπων είναι οι αρετές.
Η αρχή των αρετών είναι το άνθος της πνευματικής ζωής.
Το άνθος της αρετής είναι η αρχή της πνευματικής εργασίας. Η πνευματική εργασία είναι τέκνο της αρετής και αυτής τέκνο η συνέχισις και συχνότης της εργασίας.
Καρπός και τέκνο της συνεχούς και επιμελούς εργασίας είναι η έξις: (η μόνιμη δηλαδή συνήθεια).
Τέκνο της έξεως είναι η ποίωσις (να γίνει δηλαδή η αρετή ένα με την ψυχή. Φυσική κατάστασίς της).
Η ποίωσις στο καλό γεννά το φόβο του Θεού.
Ο φόβος γεννά την τήρηση των εντολών – είτε των επουρανίων είτε των επιγείων.
Η τήρησις των εντολών είναι απόδειξις της αγάπης προς τον Θεόν.
Αρχή της αγάπης είναι το πλήθος της ταπεινώσεως.
Το πλήθος δε της ταπεινώσεως είναι θυγατέρα της απαθείας.
Η απόκτησις της απαθείας είναι η πληρότης της αγάπης, δηλαδή η πλήρης κατοίκησις του Θεού σε όσους έγιναν με την απάθεια «καθαροί τη καρδία ότι αυτοί τον Θεό όψονται».
Η ιστορία είναι μια μακρόχρονη προεργασία τοκετού: εδώ κάτω υφαίνεται αργά το πνευματικό σώμα μας, όπως το φυσικό σώμα μέσα στον κόλπο της μητέρας.
Αντίθετα όμως απ᾿ ο,τι το παιδί μέσα στο μητρικό κόλπο, ο άνθρωπος στην πορεία του για τον εξαγνισμό, δέχεται πολλές αποκαλύψεις, για τη ζωή στην οποία πρόκειται να γεννηθεί.
Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΜΙΑΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΕΣ . ΜΕΡΟΣ Α'

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΜΙΑΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΕΣ . ΜΕΡΟΣ Α'

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΕΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2004 ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ! Γ'ΜΕΡΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΕΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2004 ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ! Γ'ΜΕΡΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ


Οι πλάνες του αιρετικού Επιφάνιου Θεοδωρόπουλου.


Οι πλάνες του αιρετικού Επιφάνιου Θεοδωρόπουλου.
Η Εσθονική Εκκλησία προέβη σε μεταρρύθμιση του λειτουργικού ημερολογίου.
Σε μεταρρύθμιση του λειτουργικού ημερολογίου το οποίο θα εφαρμοστεί από το 2012, θα προχωρήσει η Ορθόδοξη Εκκλησία της Εσθονίας (Οικουμενικό Πατριαρχείο) με επικεφαλής τον Σεβ. Μητροπολίτη Εσθονίας κ. Στέφανο.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΕΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2004 ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ! Β'ΜΕΡΟΣ


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΕΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2004 ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ! Β'ΜΕΡΟΣΕκτός Ορθοδόξου Εκκλησίας σκότος!


Κανόνες της Αγίας του θεού Εκκλησίας περί των αιρετικών και των σχέσεων μας με αυτούς!
Εκτός Ορθοδόξου Εκκλησίας σκότος!

Ας περάσουμε όλοι από το κόσκινο των αγίων πατέρων την εκκλησία της Ελλάδος και ας βγάλουμε τα συμπεράσματα μας ,διότι πιστότερο και από τα μεγαλύτερα θαύματα ,διοράσεις και οράσεις είναι οι γραφές ! απόστολος Πέτρος στις πράξεις των αποστόλων!

Όσα έργα και πράξεις να κάνουμε είναι χωρίς νόημα ! Αν δεν είμαστε μέλλει της εκκλησίας του Χριστού , που συνεχίζει έστω και με μικρόν (δεν είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της εκκλησίας) ποίμνιο την πορεία της διαχρονικά μη δεχόμενη καμία παρέκκλιση, αλλοίωση , πρόσθεση, αφαίρεση, διαφοροποίηση ,από την πίστη που μας δίδαξαν ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός , οι Άγιοι Απόστολοι, οι Άγιοι Πατέρες!

Δοσίθεου Ἰεροσολύμων.

† Τέσσαρα μεγάλα θηρία ἐγεννησεν ὁ ΙΣΤ αἰών : Τὴν αἴρεσιν τοῦ Λούθηρου, τὴν αἴρεσιν τοῦ Καλβίνου, τὴν αἴρεσιν τῶν Γιεζουβιτών καὶ τὴν αἴρεσιν τοῦ νέου Καλενδαρίου.
ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΑΙΡΕΣΗΝ ΕΧΕΙ ΠΕΣΕΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ!

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΕΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2004 ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ! Α' ΜΕΡΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΕΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2004 ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΝ  ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ !  Α' ΜΕΡΟΣ

Συμβολισμοί στην Θεία Λειτουργία (αγ. Μάξιμου του Ομολογητή)


Συμβολισμοί στην Θεία Λειτουργία (αγ. Μάξιμου του Ομολογητή)


Η Θεία Λειτουργία είναι τύπος της διαχρονικής Θείας Λειτουργίας που τελείται στον ουράνιο κόσμο και περιγράφεται μερικώς στο ιερό λειτουργικό βιβλίο της Αποκαλύψεως του αγίου Ιωάννου του θεολόγου. Ο τύπος που τελείται σήμερα από την Εκκλησία δια χειρών των ειδικών ιερέων, εμπεριέχει πλήθος από συμβολισμούς τους οποίους οφείλει να ξέρει ο πιστός ώστε όχι απλά να παρακολουθεί αλλά να μετέχει. Να μυσταγωγείται μέσω αυτών και να οδηγείται ο νους του στα ουράνια. Το θέμα της Θείας Λειτουργίας, που είναι η καρδιά της εν αγίω Πνεύματι λατρείας της Ορθοδοξίας, είναι τεράστιο. Εδώ θα αρκεστούμε σε ελάχιστους από αυτούς, όπως τους καταγράφει ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής. Δηλαδή τι συμβολίζει το κλείσιμο των θυρών που γίνεται μετά το Ευαγγέλιο, τι η είσοδος των αγίων Μυστηρίων, τι ο θείος ασπασμός, τι το θείο σύμβολο της πίστεως, τι η δοξολογία με τον Τρισάγιο ύμνο, και τι η Κυριακή προσευχή που μας παρέδωσε ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός.

Ποιοι θα πλανηθούν απ’ τον Αντίχριστο;


Ποιοι θα πλανηθούν απ’ τον Αντίχριστο;


Αν η επαρκής θεωρητική και πρακτική γνώση του Χριστιανισμού είναι η αιτία της μη πλάνησης των πιστών Χριστιανών, η έλλειψη του ζεύγους πράξεως και θεωρίας θα είναι η αιτία της πτώσης των οπαδών του θηρίου. Αυτοί, λοιπόν, που θα πλανηθούν απ’ τον Αντίχριστο θα είναι:

ΠΡΟΣΕΧΕΤΑΙ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ ΠΡΟΣΕΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΘΑΙ! Πάθος κτηνῶδες βδελυρὸ

ΠΡΟΣΕΧΕΤΑΙ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ ΠΡΟΣΕΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΘΑΙ!
Πάθος κτηνῶδες βδελυρὸΝεκρά θάλασσα, γή Σοδόμων καί Γομόρων, πού ούτε πουλί πετούμενο δεν μπορεί επάνω της να πετάξει... Υπάρχει γιά να "θυμίζει..."

Στὸ τελευταῖο κεφάλαιο (22ο) τοῦ τελευταίου βιβλίου τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τοῦ ὑπέροχου βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως, περιγράφεται ὁ οὐράνιος Παράδεισος, ἡ αἰώνια καὶ μακαρία ζωὴ τῶν δικαίων. Ὅμως μετὰ τὸν ἕβδομο καὶ τελευταῖο μακαρισμό, μετὰ τὴν εὐλογημένη λέξη «μακάριοι», ποὺ ἀφορᾶ ὅσους θὰ εὐφραίνονται στὸν πνευματικὸ Παράδεισο τοῦ τριαδικοῦ Θεοῦ, ἀκούγεται ὁ κεραυνοβόλος θεῖος λόγος «ἔξω»! Ἕνας λόγος ποὺ προκαλεῖ ἴλιγγο, σύγκρυο, φρίκη, τρόμο! «Ἔξω» καὶ μακριὰ ἀπὸ τὸν παμπόθητο Παράδεισο μὲ τὰ αἰώνια ἀγαθά του, ποιοί; «οἱ κύνες καὶ οἱ φαρμακοὶ καὶ οἱ πόρνοι καὶ οἱ εἰδωλολάτραι καὶ πᾶς ὁ φιλῶν καὶ ποιῶν ψεῦδος» (Ἀποκ. κβ΄ [22] 14-15).

Λόγος περί ἐλπίδος ( Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Χρυσοστόμου )


Λόγος περί ἐλπίδος ( Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Χρυσοστόμου )
Ἅπαντες μὲν ἄνθρωποι φύσει εὐμήχανοι, διὰ τὸ φύσει τοῦ λογισμοῦ διακριτικόν τε καὶ νουνεχές. Ἕκαστος γὰρ τούτων πρὸς γεωργίαν καὶ ὁδοιπορίαν καὶ τέχνην τινὰ ἐλπίδι τινὶ ἑαυτὸν παραδίδωσιν. Ἅπαντες γὰρ καμάτους καὶ ἱδρῶτας, κινδύνους τε καὶ θλίψεις προθυμίᾳ ὑποφέρουσι διὰ τὴν τῶν μελλόντων ἀγαθῶν προσδοκίαν.

Καὶ ὁ μὲν γεωργὸς ἐν τῇ συνολκῇ τῶν νεύρων καὶ μελῶν κυρτώσας τὰ νῶτα, ἄμφω δὲ τὰς χεῖρας ὁπλίσας δόρατι καὶ ἀρότρῳ, τοὺς ἐκ τοῦ χειμῶνος κρυμοὺς, καὶ τοὺς ἐκ τῆς βώλου καὶ τῶν ἐγκειμένων ἀκανθῶν αἰκισμοὺς προθύμως ὑποφέρει, τῇ μελλούσῃ τῶν καρπῶν προσδοκίᾳ τοὺς πόνους παραμυθούμενος.

ΙΔΟΥ Η ΝΟΜΙΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΣΧΙΣΜΑΤΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΝΕΟ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ

ΙΔΟΥ Η ΝΟΜΙΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗ  ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΣΧΙΣΜΑΤΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΝΕΟ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝΗ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Ο ΕΙΣ ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΟΣ ΘΕΟΣ!

Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ  Ο  ΕΙΣ  ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΟΣ  ΚΑΙ  ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΟΣ  ΘΕΟΣ!


Οι Θεοφόροι Άγιοι Πατέρες κατά την διάρκεια των αιώνων επολέμησαν δια πνεύματος Αγίου όλες αυτές τις αιρέσεις και τις κατανίκησαν , θεσπίζοντας κανόνες και δόγματα τα οποία κανένας δεν μπορεί να τα αλλάξει , ή να τα αλλοίωση !


Οι  Θεοφόροι  Άγιοι  Πατέρες  κατά  την  διάρκεια  των  αιώνων  επολέμησαν  δια  πνεύματος  Αγίου  όλες  αυτές  τις  αιρέσεις  και  τις  κατανίκησαν  , θεσπίζοντας  κανόνες  και  δόγματα  τα  οποία  κανένας  δεν  μπορεί  να  τα  αλλάξει  , ή να τα αλλοίωση !
Επί της Εκκλησίας  καθέδρας  εκάθησαν  οι  επίσκοποι  και  οι θεολόγοι  της  ελληνικής  εκκλησιάς !Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί: Κατα Ματθαιον(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 23)


1 Τότε ὁ ᾿Ιησοῦς ἐλάλησε τοῖς ὄχλοις καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ  
2 λέγων· ἐπὶ τῆς Μωσέως καθέδρας ἐκάθισαν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι. 
3 πάντα οὖν ὅσα ἐὰν εἴπωσιν ὑμῖν τηρεῖν, τηρεῖτε καὶ ποιεῖτε, κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε· λέγουσι γάρ, καὶ οὐ ποιοῦσι. 

5 πάντα δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν ποιοῦσι πρὸς τὸ θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις. πλατύνουσι γὰρ τὰ φυλακτήρια αὐτῶν καὶ μεγαλύνουσι τὰ κράσπεδα τῶν ἱματίων αὐτῶν, 
6 φιλοῦσι δὲ τὴν πρωτοκλισίαν ἐν τοῖς δείπνοις καὶ τὰς πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς 
7 καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς καὶ καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων ραββὶ ραββί. 
14 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν. 

11η συνέχεια .ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ .Δημοσίευση σε συνέχειες του τεύχους 35 Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2008 του ΚΥΡΙΚΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ περιέχον όλη την ιστορική συνέχεια της ορθοδόξου εκκλησίας από το 1924 έως σήμερα ΟΛΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF ΕΔΩ:http://www.egoch.org/teyxoc_35.html


11η συνέχεια .ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ .Δημοσίευση σε συνέχειες του τεύχους 35 Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2008 του ΚΥΡΙΚΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ περιέχον όλη την ιστορική συνέχεια της ορθοδόξου εκκλησίας από το 1924 έως σήμερα

ΟΛΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF ΕΔΩ:http://www.egoch.org/teyxoc_35.html

«ΕΝ ΠΑΝΤΙ ΘΛΙΒΟΜΕΝΟΙ ΑΛΛ’ ΟΥ ΣΤΕΝΟΧΩΡΟΥΜΕΝΟΙ»


«ΕΝ ΠΑΝΤΙ ΘΛΙΒΟΜΕΝΟΙ ΑΛΛ’ ΟΥ ΣΤΕΝΟΧΩΡΟΥΜΕΝΟΙ»

Ο απόστολος Παύλος, γράφοντας στους Κορινθίους για διάφορα πνευματικά θέματα, που έχουν σωτηριολογική σπουδαιότητα, τους συμβουλεύει μεταξύ των άλλων ότι οι χριστιανοί είναι, πρέπει να είναι, «Εν παντί θλιβόμενοι, αλλ’ ου στενοχωρούμενοι» (Β´Κορ. 4,8).
Αυτό που έγραψε θεωρητικά στους Κορινθίους το επαναλαμβάνει προστακτικά στους Θεσσαλονικείς· «Πάντοτε χαίρετε» (Α΄ Θεσ. 5,16). Την δε προσταγή του αυτή την επαναλαμβάνει σε αρκετά σημεία των επιστολών του.

Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ «ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»


Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ «ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»


    Επίμονα προβάλλεται σήμερα η ανάγκη για «σεξουαλική αγωγή» των παιδιών μας στο πλαίσιο μάλιστα της σχολικής τους παιδείας. Όπως σε πολλούς άλλους τομείς της ζωής μας μάθαμε να ακολουθούμε τυφλά την «φωτισμένη» Δύση, έτσι και στο θέμα αυτό. Ο φόβος μας είναι πάντα να μην υστερήσουμε απέναντί της. Γι' αυτό αντιγράφουμε πρόθυμα τον προβληματισμό και τις μεθόδους της. Επόμενο, λοιπόν, να θεωρούμε απαραίτητο, ο «διαφωτισμός» να προχωρήσει και στην προβληματολογία του «γενετησίου ενστίκτου». Βέβαια, το τί διδάσκει η Δύση σχετικά με το ζήτημα αυτό, δεν φαίνεται να θεωρείται πρωταρχικής σημασίας. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι η Δύση -και μείς μαζί της, αφού είμασθε κομμάτι της- κλυδωνίζεται σε μία λαίλαπα πανσεξουαλισμού. Ο «φροϋδισμός» έχει καταστεί κυριαρχούσα ιδεολογία στην εποχή μας. Η προτεραιότητα δίνεται στο σεξουαλικό ένστικτο και στη κτηνώδη ορμή. Το ανθρώπινο σώμα κατάντησε υποτιμημένη αξία και αντικείμενο - όργανο ηδονής. Μέσα σ' αυτό τό κλίμα διαμορφώνεται το περιεχόμενο της «σεξουαλικής» διαφώτισης του ευρωπαίου ανθρώπου. Έρχεται όμως σήμερα από τα βάθη των αιώνων η φωνή του ουρανοβάμονα και θεόπτη Απ. Παύλου να μας παρουσιάσει την «σεξουαλική αγωγή», όπως (πρέπει να) διδάσκεται στο Σώμα του Χριστού, στο «σχολείο» της Εκκλησίας.

ΕΑΝ Η ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΧΙΣΜΑΤΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΤΟΤΕ..προς τι κοπιάζεται φίλοι , φλωρινο-σεραφειμηκοί , και απεσχίσθήκατε από αυτήν ??

ΕΑΝ Η ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΧΙΣΜΑΤΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΤΟΤΕ.........προς τι κοπιάζεται φίλοι , φλωρινο-σεραφειμηκοί , και απεσχίσθήκατε από αυτήν ?? ποιόν προσπαθήται να κοροϊδέψεται ??? τον ταλαίπωρο λαό που σαν πρόβατο επί σφαγή οδηγήτε στην απώλεια ?? με ψεύδοι ,και με γραικίστικες συκοφαντίες κατά του ΑΓΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ προσπαθήται να καλύψεται το αλλοπρόσαλο των << θεολογικών>> αμπελοφιλοσοφικών θέσεων σας , για να κρατήσεται τους αδιάφορους περί την ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΙΣΤΙ οπαδούς σας , μιλάτε για αγάπη αλλά βασίζεσται στο ψεύδος και στην συκοφαντία !! ο θεός να σας φωτήση << όσοι είστε καλοπροαίρετοι>> διότι η μάχαιρα του Θεού ειναι κοντά για όσους εμπαίζουν και παραπλανούν , αλλά και για όσους απο εμάς δεν μετανοούμε διά τα αμαρτήματα μας !!!.......

9η συνέχεια . .Δημοσίευση σε συνέχειες του τεύχους 35 Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2008 του ΚΥΡΙΚΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ περιέχον όλη την ιστορική συνέχεια της ορθοδόξου εκκλησίας από το 1924 έως σήμερα Επί της Εκκλησίας (του Θεού) καθέδρας εκάθησαν οι επίσκοποι και οι θεολόγοι της ελληνικής αιρετικής εκκλησιάς του συγκριτισμού οικουμενισμού !Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί


Επί της Εκκλησίας (του Θεού) καθέδρας  εκάθησαν  οι  επίσκοποι  και  οι θεολόγοι  της  ελληνικής αιρετικής  εκκλησιάς του συγκριτισμού οικουμενισμού !Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί: Κατα Ματθαιον(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 23)

1 Τότε ὁ ᾿Ιησοῦς ἐλάλησε τοῖς ὄχλοις καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ  2 λέγων· ἐπὶ τῆς Μωσέως καθέδρας ἐκάθισαν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι. 
3 πάντα οὖν ὅσα ἐὰν εἴπωσιν ὑμῖν τηρεῖν, τηρεῖτε καὶ ποιεῖτε, κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε· λέγουσι γάρ, καὶ οὐ ποιοῦσι. 

4 δεσμεύουσι γὰρ φορτία βαρέα καὶ δυσβάστακτα καὶ ἐπιτιθέασιν ἐπὶ τοὺς ὤμους τῶν ἀνθρώπων, τῷ δὲ δακτύλῳ αὐτῶν οὐ θέλουσι κινῆσαι αὐτά. 
5 πάντα δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν ποιοῦσι πρὸς τὸ θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις. πλατύνουσι γὰρ τὰ φυλακτήρια αὐτῶν καὶ μεγαλύνουσι τὰ κράσπεδα τῶν ἱματίων αὐτῶν, 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΘΕΣΜΟΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ


ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΘΕΣΜΟΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ


   Α΄. Γάμος· αρχή της οικογένειας.

   Αν ανοίξουμε κάποιο εγκυκλοπαιδικό λεξικό, θα δούμε ότι οικογένεια λέγεται· «Ομάς ανθρώπων συνδεδεμένων δια φυσικών δεσμών (γονείς, τέκνα και αδελφοί) διαβιούσα υπό την αυτήν στέγην». Ή πιο συγκεκριμένα· «Οικογένειαν καλούμεν σήμερον ομάδα αποτελουμένην αφ’ ενός μεν εκ δύο ετεροφύλων προσώπων, συνημμένων δια του δεσμού του γάμου, αφ’ ετέρου εκ του κοινού γάμου τέκνων. Αύτη στηρίζεται επί της αμοιβαίας πίστεως και της προθέσεως ισοβίου συμβιώσεως. Πας άλλος δεσμός μη στηριζόμενος εις τον γάμον, αποκλείων της κοινότητος ταύτης τα τέκνα και μη ών μακράς ή κατά πρόθεσιν τουλάχιστον ισοβίου διαρκείας, δεν είναι οικογένεια. Αύτη βεβαίως είναι η έννοια της μονογαμικής οικογενείας και ουχί της πολυγαμικής»1, η οποία προσιδιάζει στα άλογα ζώα μάλλον παρά στον άνθρωπο.

   Εκείνο το οποίο πρέπει να επισημάνουμε και να τονίσουμε από τα πιο πάνω λεχθέντα για την οικογένεια είναι, ότι η έννοια της οικογένειας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και συνυφασμένη με την έννοια του γάμου. Όπως όμως υπογραμμίζει το λεξικό, «δεσμός μη στηριζόμενος εις τον γάμον δεν είναι οικογένεια». Κι όπως λέγει ο Χρήστος Ανδρούτσος στην Ηθική του, «η οικογένεια ιδρύεται δια του γάμου, της ισοβίου συζεύξεως δήλα δη ανδρός και γυναικός επί τη βάσει της του γένους σχέσεως»

8η συνέχεια . .ΑΙ ΚΥΡΙΑΙ ΕΠΙΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΤΟ 1948 ΚΑΙ Η ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ Β’ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥ <ΔΥΜΑΜΕΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ> ΠΟΙΑ Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΙΣ ΑΥΤΟΥ!


8η συνέχεια . .Δημοσίευση σε συνέχειες του τεύχους 35 Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2008 του ΚΥΡΙΚΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ περιέχον όλη την ιστορική συνέχεια της ορθοδόξου εκκλησίας από το 1924 έως σήμερα . 

Α’ ΑΙ  ΚΥΡΙΑΙ  ΕΠΙΚΡΙΣΕΙΣ  ΤΩΝ  ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΩΝ  ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ  ΥΠΟ  ΤΟΥ  ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ  ΜΑΤΘΑΙΟΥ  ΤΟ  1948  ΚΑΙ  Η ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ
Β’ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥ  <ΔΥΜΑΜΕΙ ΚΑΙ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ> ΠΟΙΑ  Η ΕΝΝΟΙΑ  ΚΑΙ  Η ΧΡΗΣΙΣ  ΑΥΤΟΥ!
Γ’ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ   ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ  ΤΟΥ  1948

ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ


ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
Παραπονείται, λοιπόν, ο Άγιος για την συμπεριφορά των πιστών μέσα στο ναό, για τις πολλές απουσίες τους, για την αδιαφορία τους: «Σήμερα όλοι σας έχετε μεγάλη χαρά. Μόνον εγώ έχω απέραντη λύπη. Κι αυτό, γιατί όταν αναλογισθώ πώς όταν πέραση η εορτή και αυτό το πλήθος πάλι θα εξαφανισθή. Καίγομαι και λυπούμαι κατάκαρδα. Τόσα παιδιά γέννησε η Εκκλησία και όμως δεν τα βλέπη για να τα απόλαυση σε κάθε σύναξι, αλλά μόνον όταν υπάρχη κάποια μεγάλη εορτή. Πόση αγαλλίασις πνευματική, πόση χαρά, πόση δόξα για τον Θεό, πόση ωφέλεια για τις ψυχές θα υπήρχε, αν σε κάθε σύναξι βλέπαμε να είναι γεμάτη η εκκλησία;

'Ετσι αγωνίζονται οι ορθόδοξοι ποιμενάρχες , χωρίς να υπολογίζουν αν θα εξοριστούν ,φυλακισθούν , λοιδωριθούν ή θανατωθούν! Άγιος Μάρκος Ευγενικός - Εγκύκλιος «Τοις απανταχού της γης και των νήσων ευρισκομένοις ορθοδόξοις Χριστιανοίς» (1440-1)


'Ετσι αγωνίζονται  οι ορθόδοξοι ποιμενάρχες , χωρίς να υπολογίζουν αν θα εξοριστούν ,φυλακισθούν , λοιδωριθούν  ή θανατωθούν!
Άγιος Μάρκος Ευγενικός - Εγκύκλιος «Τοις απανταχού της γης και των νήσων ευρισκομένοις ορθοδόξοις Χριστιανοίς» (1440-1)
Η εγκύκλιος αυτή εγράφη, λίγα χρόνια προ της Αλώσεως, από τη νήσο Λήμνο. Εκεί είχε εξορισθεί ο άγιος Μάρκος ο Ευγενικός από τον αυτοκράτορα Ιωάννη Παλαιολόγο τη απαιτήσει των λατινοφρόνων Ρωμιών. 
Οι ενωτικοί αυτοί, όταν είδαν ότι απέτυχαν να επιβάλουν την ψευδή ένωση της Φεράρας-Φλωρεντίας, κατέφυγαν σε ενέργειες καταχθόνιες και σε σοφιστείες θεολογικές, για να παραπλανήσουν τους αφελέστερους. Αργότερα, τον 16ο αιώνα, αυτά θα συστηματοποιηθούν από τους λατίνους και θα δημιουργηθεί έτσι η ουνία.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ 1838 ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΤΗΣ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ 1838
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ᾽Ελέῳ Θεοῦ ᾽Αρχιεπίσκοπος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, Νέας Ρώμης, καί Οἰκουμενικός Πατριάρχης.

Ἡ τῶν ἁπανταχοῦ ᾽Ορθοδόξων ποιμαντική ἐπίσκεψις καί φροντίς ἐναπόκειται ἀπαραιτήτως τῇ μιᾷ τοῦ Χριστοῦ ἁγίᾳ καθολικῇ καί ἀποστολικῇ ᾽Εκκλησίᾳ εἰς τό νά ἐπαγρυπνῆ ἀόκνως καί νά διεξάγῃ ἐπιμελῶς τά λογικά τοῦ Χριστοῦ πρόβατα πρός νομάς σωτηρίους, ἐν τόπῳ χλόης καί ἐπί ὕδατος ἀναπαύσεως, ἄπερ εἰσίν ή ἄνωθεν παρά τῶν ἱερῶν ᾽Αποστόλων, τῶν ὁμιλητῶν τούτων, καί τῶν ἑπτά οἰκουμενικῶν Συνόδων ἀνόθευτος καί ἀπαραχάρακτος, ὀρθή καί ὑγιαίνουσα δι δασκαλία τῆς εὐσεβοῦς ἡμῶν πίστεως, καί τό ἀραρός καί ἀκίβδηλον τῶν θείων δογμάτων, ἐθίμων τε καί διδαγμάτων τῆς ᾽Ανατολικῆς ᾽Ορθοδόξου ᾽Εκκλησίας καί ἡ περί ταῦτα τήρησις καί ἀσφάλεια, ὑπέρ ὡν ὀφείλει ὁ ποιμήν ὁ καλός καί τήν ψυχήν αὐτοῦ ἐν καιρῷ τιθέναι, κατά τήν εὐαγγελικήν καί θεόφθεγκτον φωνήν, καί πανταχόσε προσέχειν, μήποτε ἐπέρχωνται κατά τοῦ ποιμνίου ἔξωθέν ποθεν λύκοι βαρεῖς, φθοροποιοί καί ὀλέθριοι, ἐν σχήματι προβάτων, 

7η συνέχεια . .ΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΧΩΡΟΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΙΚΩΝ , 1955 - 1960.


7η συνέχεια . . ΑΙ ΜΕΤΑ  ΤΟΝ  ΠΡΩΗΝ  ΦΛΩΡΙΝΗΣ  ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  ΕΙΣ ΤΟΝ ΧΩΡΟΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ  ΤΩΝ  ΦΛΩΡΙΝΙΚΩΝ , 1955 - 1960.


Δέχεται τον διάβολο μετανοούντα Ο Θεός;


Δέχεται τον διάβολο μετανοούντα Ο Θεός;
  

Κάποιος άγιος γέροντας, μεγάλος και διορατικός, έχοντας νικήσει και ξεπεράσει όλους τους πειρασμούς των δαιμόνων, είχε λάβει το χάρισμα να βλέπει οφθαλμοφανώς το πως επιδρούν στη ζωή των ανθρώπων οι άγγελοι και οι δαίμονες· πως δηλ. ο καθένας από την πλευρά του αγωνίζονται για τις ψυχές των ανθρώπων. Ήταν δε τόσο μεγάλος και υψηλός στην αρετή, που τα ακάθαρτα πνεύματα τον υπολόγιζαν πολύ και συστέλλονταν μπροστά του. Πολλές φορές τα κορόιδευε και τα ύβριζε θυμίζοντάς τους την πτώση τους από τους ουρανούς και την αιώνια κόλαση του πυρός που τα περιμένει. Οι δαίμονες λοιπόν μιλούσαν με θαυμασμό για τον μεγάλο γέροντα κι έλεγαν ότι κανένας να μη τολμήσει στο εξής να παλέψει μαζί του ή έστω και να τον πλησιάσει, μη τυχόν και πληγωθεί από τον γέροντα, διότι έχει ανέλθει σε μεγάλο πλούτο απάθειας και έχει τύχει της θεώσεως με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος.

6η συνέχεια . .ΑΙ ΠΑΛΙΝΩΔΙΑΙ ΤΩΝ ΨΕΥΔΟ-ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΒΟΥΡΙΔΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝ ΑΥΤΩ


6η συνέχεια . .Δημοσίευση σε συνέχειες του τεύχους 35 του ΚΥΡΙΚΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ περιέχον όλη την ιστορική συνέχεια της ορθοδόξου εκκλησίας από το 1924 έως σήμερα .ΑΙ ΠΑΛΙΝΩΔΙΑΙ ΤΩΝ ΨΕΥΔΟ-ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΒΟΥΡΙΔΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝ ΑΥΤΩ


Α' ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΊΑ ΠΕΡΙ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΜΕ ΕΡΩΤΑΠΌΚΡΙΣΙΣ Β' ΔΙΉΓΗΣΗΣ ΔΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΟΙ ΠΑΡΑΒΑΤΑΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΙΜΩΡΟΎΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΤΙ ΦΟΒΕΡΟΝ ΤΟΥ ΕΜΠΕΣΕΙΝ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΘΕΟΥ ΖΩΝΤΟΣ

Α'  ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ  ΕΡΜΗΝΕΊΑ  ΠΕΡΙ  ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ  ΜΕ  ΕΡΩΤΑΠΌΚΡΙΣΙΣ 
Β'  ΔΙΉΓΗΣΗΣ  ΔΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΟΙ ΠΑΡΑΒΑΤΑΙ  ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΙΜΩΡΟΎΝΤΑΙ  ΚΑΙ  ΟΤΙ
ΦΟΒΕΡΟΝ  ΤΟΥ  ΕΜΠΕΣΕΙΝ  ΕΙΣ  ΧΕΙΡΑΣ  ΘΕΟΥ  ΖΩΝΤΟΣἩ ἐργασία στὸ «Βυζάντιο» καὶ μεταγενέστερα


Ἡ ἐργασία στὸ «Βυζάντιο» καὶ μεταγενέστερα

Γράφει ὁ Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης
Ἡ ἐργασία στό «Βυζάντιο» εἶχε ὡς κίνητρο τήν φιλανθρωπία, ὅπως ἄλλωστε αὐτό εἶναι καί τό πνεῦμα τοῦ Εὐαγγελίου. «Ἡ φιλανθρωπία στὸ ‘Βυζάντιο’ ἦταν μιὰ ἐθελοντικὴ ἐκδήλωση ἀγάπης καὶ ἀνθρώπινης φροντίδας.  Ἡ Βυζαντινὴ Αὐτοκρατορία δὲν ἦταν σοσιαλιστικὸ κράτος [μολονότι “ὁ παρεμβατισμὸς ἦταν, χωρὶς ἀμφιβολία, τὸ βυζαντινὸ ἰδεῶδες”, “οἱ ἐργάτες δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ ἀπολυθοῦν παρὰ μὲ πολὺ μεγάλες δυσκολίες…κάθε πλεόνασμα ἀπὸ τὴν ἐργασία τῶν ἄλλων πρέπει νὰ δίνεται στοὺς ἀδύνατους καὶ ὄχι στοὺς δυνατούς”90]. Τὸ πρόγραμμα κοινωνικῆς μέριμνας δὲν
κατέστρεφε τὴν προσωπικὴ αὐτάρκεια, τὸν αὐτοσεβασμὸ ἢ τὴν πρωτοβουλία, δὲν ἔκανε τὸν φτωχὸ δουλικὸ ἢ ἐξαρτημένο, ἀδύνατο στὸν χαρακτήρα, παραιτημένο ἢ παρασιτικό…

ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΤΗΤΑ


ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΤΗΤΑ

        Ο άγιος Χρυσόστομος ερμηνεύοντας το χωρίο του Ησαΐα «Και συνέβηκε κατά το έτος, κατά το οποίο απέθανε ο βασιλιάς Οζίας, να δω τον Κύριο να κάθεται σε θρόνο ψηλό και υπερυψωμένο» (Ησ. 6,1) σχολιάζει· Ποιος τα λέει αυτά, ο Ησαΐας· αυτός είναι που είδε τα Σεραφείμ, ενώ ήταν παντρεμένος και εν τούτοις δεν είχε χάσει τη θεία χάρη. Αυτός είναι που είχε υιό (Ησ. 7,3) και αφού είχε υιό είχε και γυναίκα.

        Κι αυτά τα λέει η Γραφή για να μάθεις ότι ο γάμος δεν είναι κακό, αλλά κακό είναι η πορνεία.

5η συνέχεια . .ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ.Δημοσίευση σε συνέχειες του τεύχους 35 περιέχον όλη την ιστορική συνέχεια της ορθοδόξου εκκλησίας από το 1924 έως σήμερα .


5η συνέχεια . .ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ.Δημοσίευση σε συνέχειες του τεύχους 35 περιέχον όλη την ιστορική συνέχεια της ορθοδόξου εκκλησίας από το 1924 έως σήμερα . Η ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΥΑΓΓΓΕΛΙΟΥ!

Η ΑΓΙΑ  ΓΛΩΣΣΑ  ΤΟΥ  ΙΕΡΟΥ  ΕΥΑΓΓΓΕΛΙΟΥ!
4η συνέχεια . .Δημοσίευση σε συνέχειες του ΚΥΡΙΚΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ περιέχον όλη την ιστορική συνέχεια της ορθοδόξου εκκλησίας από το 1924 έως σήμερα . ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ 1924 - 1948


4η συνέχεια . .Δημοσίευση σε συνέχειες το <<ΔΥΝΑΜΕΙ ΚΑΙ ΟΥΧΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ >>ΚΑΘΑΙΡΕΙ ΤΟΝ ΠΡ.ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ ΚΑΒΟΥΡΙΔΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ 1924 - 1948


ΜΕΡΟΣ Γ' ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ. ΑΦΙΕΡΩΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΟΓΜΑΤΙΚΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ Ε Κ Λ Η Σ Ο Λ Ο Γ Ι Α Ν ΤΩΝ ΕΓΚΟΛΠΙΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ 1974 ΚΑΙ 1975 ΤΩΝ ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΗΜΩΝ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ Γ.ΟΧ. ΕΛΛΑΔΟΣ Προς καταισχύνη των σατανικών και βλάσφημων οικουμενιστών αιρετικών νεοχριστομάχων εκκλησιομάχων του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΤΖΑΝΗ αλλά και άλλων Γ.Ο.Χ. ΚΑΙ ΝΕΟ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ


ΜΕΡΟΣ Γ' ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ.
ΑΦΙΕΡΩΣΙΣ  ΕΙΣ  ΤΗΝ  ΔΟΓΜΑΤΙΚΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ  Ε Κ  Λ Η Σ Ο Λ Ο Γ Ι Α Ν  
ΤΩΝ  ΕΓΚΟΛΠΙΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ  1974  ΚΑΙ  1975  ΤΩΝ  ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ  ΥΠΟ   ΤΗΣ  ΑΓΙΑΣ  ΚΑΙ  ΙΕΡΑΣ  ΗΜΩΝ  ΣΥΝΟΔΟΥ  ΤΗΣ  ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ 
ΤΗΣ  ΓΝΗΣΙΑΣ  ΚΑΙ  ΜΟΝΗΣ  ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ΤΩΝ  Γ.ΟΧ. ΕΛΛΑΔΟΣ
Προς  καταισχύνη  των  σατανικών και βλάσφημων  οικουμενιστών  αιρετικών  νεοχριστομάχων  εκκλησιομάχων  του  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ  ΤΖΑΝΗ  αλλά  και  άλλων  Γ.Ο.Χ.  ΚΑΙ  ΝΕΟ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ  ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ

ΜΕΡΟΣ Β' .ΑΦΙΕΡΩΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΟΓΜΑΤΙΚΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ Ε Κ Λ Η Σ Ο Λ Ο Γ Ι Α Ν ΤΩΝ ΕΓΚΟΛΠΙΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ 1974 ΚΑΙ 1975 ΤΩΝ ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΗΜΩΝ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ Γ.ΟΧ. ΕΛΛΑΔΟΣ Προς καταισχύνη των σατανικών και βλάσφημων οικουμενιστών αιρετικών νεοχριστομάχων εκκλησιομάχων του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΤΖΑΝΗ αλλά και άλλων Γ.Ο.Χ. ΚΑΙ ΝΕΟ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ.


ΜΕΡΟΣ Β'  .ΑΦΙΕΡΩΣΙΣ  ΕΙΣ  ΤΗΝ ΔΟΓΜΑΤΙΚΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ Ε Κ  Λ Η Σ Ο Λ Ο Γ Ι Α Ν  
ΤΩΝ  ΕΓΚΟΛΠΙΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ  1974  ΚΑΙ  1975  ΤΩΝ  ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ  ΥΠΟ   ΤΗΣ  ΑΓΙΑΣ  ΚΑΙ  ΙΕΡΑΣ  ΗΜΩΝ  ΣΥΝΟΔΟΥ  ΤΗΣ  ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ 
ΤΗΣ  ΓΝΗΣΙΑΣ  ΚΑΙ  ΜΟΝΗΣ  ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ΤΩΝ  Γ.ΟΧ. ΕΛΛΑΔΟΣ
Προς  καταισχύνη  των  σατανικών και βλάσφημων  οικουμενιστών  αιρετικών  νεοχριστομάχων  εκκλησιομάχων  του  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ  ΤΖΑΝΗ  αλλά  και  άλλων  Γ.Ο.Χ.  ΚΑΙ  ΝΕΟ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ  ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ.
3η συνέχεια . .Δημοσίευση σε συνέχειες του τεύχους 35 του ΚΥΡΙΚΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ περιέχον όλη την ιστορική συνέχεια της ορθοδόξου εκκλησίας από το 1924 έως σήμερα . ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ 1937 - 1948


συνέχεια . .Δημοσίευση σε συνέχειες του τεύχους 35  του ΚΥΡΙΚΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ περιέχον όλη την ιστορική συνέχεια της ορθοδόξου εκκλησίας από το 1924 έως σήμερα . ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ 1937 - 1948


Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1924-2014 μέρος Β΄

ΜΕΡΟΣ Α' ΑΦΙΕΡΩΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΟΓΜΑΤΙΚΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ Ε Κ Λ Η Σ Ο Λ Ο Γ Ι Α Ν ΤΩΝ ΕΓΚΟΛΠΙΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ 1974 ΚΑΙ 1975 ΤΩΝ ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΗΜΩΝ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ Γ.ΟΧ. ΕΛΛΑΔΟΣ Προς καταισχύνη των σατανικών και βλάσφημων οικουμενιστών αιρετικών νεοχριστομάχων εκκλησιομάχων του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΤΖΑΝΗ αλλά και άλλων Γ.Ο.Χ. ΚΑΙ ΝΕΟ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ

ΜΕΡΟΣ  Α'
ΑΦΙΕΡΩΣΙΣ  ΕΙΣ  ΤΗΝ  ΔΟΓΜΑΤΙΚΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ  Ε Κ  Λ Η Σ Ο Λ Ο Γ Ι Α Ν  
ΤΩΝ  ΕΓΚΟΛΠΙΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ  1974  ΚΑΙ  1975  ΤΩΝ  ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ  ΥΠΟ   ΤΗΣ  ΑΓΙΑΣ  ΚΑΙ  ΙΕΡΑΣ  ΗΜΩΝ  ΣΥΝΟΔΟΥ  ΤΗΣ  ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ 
ΤΗΣ  ΓΝΗΣΙΑΣ  ΚΑΙ  ΜΟΝΗΣ  ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ΤΩΝ  Γ.ΟΧ. ΕΛΛΑΔΟΣ

Προς  καταισχύνη  των  σατανικών και βλάσφημων  οικουμενιστών  αιρετικών  νεοχριστομάχων  εκκλησιομάχων  του  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ  ΤΖΑΝΗ  αλλά  και  άλλων  Γ.Ο.Χ.  ΚΑΙ  ΝΕΟ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ  ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1924-2014 μέρος Β΄Α

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1924-2014 μέρος Β΄Α

.Δημοσίευση σε συνέχειες του τεύχους  35 Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2008 του ΚΥΡΙΚΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 
περιέχον όλη την ιστορική συνέχεια της ορθοδόξου εκκλησίας από το 1924 έως σήμερα . 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ  ΤΩΝ  ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ  ΜΕΤΑΞΥ  1924 - 1948
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΝΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΝ ΘΕΪΚΗΝ ΚΕΦΑΛΗΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ  ΚΕΦΑΛΗΣ  ΤΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ΤΟΥ  ΘΕΟΥ
ΚΑΙ  ΚΑΤΑ  ΤΩΝ  ΑΡΝΟΥΜΕΝΩΝ  ΤΗΝ  ΘΕΪΚΗΝ  ΚΕΦΑΛΗΝ  ΤΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Η  ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ  ΤΟΥ  ΕΝ  ΑΓΙΟΙΣ  ΠΑΤΡΟΣ  ΗΜΩΝ  ΚΑΙ  ΘΕΟΦΟΡΟΥ  ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 

Η εικονογράφησις της Αγίας Τριάδος.


Η εικονογράφησις της Αγίας Τριάδος.

Οἱ σύγχρονοι Αἱρετικοί Νεοεικονομάχοι πολεμοῦν δολίως τήν εἰκονογράφησιν τοῦ Θεού Πατρός μέ τήν διαστροφικήν διδασκαλίαν ὅτι ἡ εἰκονογράφησις τοῦ Θεοῦ Πατρός ἐπιχειρεῖ τήν εἰκόνισιν τῆς Θείας φύσεως.

Αἱ εἰκόνες ὅμως, ὅπως μᾶς διδάσκουν οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, δέν εἰκονίζουν τήν φύσιν ἤ οὐσίαν, ἀλλά εἶναι συμβολικαί ἀπεικονίσεις τῆς ὑποστάσεως τοῦ εἰκονιζομένου. Μήπως δύνται νά εἰκονισθῇ ἡ οὐσία καί φύσις τῶν Ἀγγέλων ἤ τῶν ψυχῶν ἤ καί τῶν δαιμόνων, ἤ τοῦ Παραδείσου καί τῆς κολάσεως; Ὄχι βεβαίως. Ἀλλά τόσαι εἰκόνες ὑπάρχουν μέ Ἀγγέλους καί ψυχάς καί δαίμονας. Τήν οὐσίαν ἤ φύσιν των εἰκονίζουν; Ὄχι βεβαίως. Πόσον μᾶλλον ἀδύνατον εἶναι νά εἰκονισθῇ ἡ Ἄκτιστος καί Ἄπειρος καί Ἀπερίγραπτος καί Ἀμέθεκτος Θεϊκή Οὐσία ἤ Φύσις.

Ἄς ἰδοῦμε τί μᾶς διδάσκει ἡ Ἐκκλησία μέσῳ τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καί τῶν Ἁγίων Πατέρων σχετικῶς μέ τάς ἀποδεκτάς ἀπεικονίσεις:

Δογματικές διαφορές Εκκλησίας και αιρέσεως Παπισμού σχετικά με το πρόσωπο της Κυρίας Θεοτόκου.


Δογματικές διαφορές Εκκλησίας και αιρέσεως Παπισμού σχετικά με το πρόσωπο της Κυρίας Θεοτόκου.


Εν Πειραιεί 24-7-2013

Πρωτοπρεσβ. π. Άγγελος Αγγελακόπουλος,
εφημέριος Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Καλλιπόλεως Πειραιώς.

....... Και κυρίως οφείλουμε να εορτάσουμε με Ορθοδοξία (ορθή πίστη) και με ορθοπραξία (ορθή ζωή). Σε διαφορετική περίπτωση θα ακούσουμε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και την Παναγία Μητέρα Του να μας λένε με αποστροφή και αγανάκτηση : «Μεμίσηκα, απώσμαι εορτάς υμών και ου μη οσφρανθώ θυσίας εν ταις πανηγύρεσιν υμών»[1].

Όταν γίνεται λόγος περί του Ορθοδόξως εορτάζειν, εννοείται ότι θα πρέπει να έχουμε σωστή, ορθή, ορθόδοξη και όχι διαστρεβλωμένη πίστη περί του προσώπου της Παναγίας και ότι θα πρέπει να γνωρίζουμε την δογματική ιδίως διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας περί της Θεοτόκου έναντι των αιρέσεων. Γι’αυτό θά παρουσιάσουμε τίς δογματικές διαφορές της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της αιρέσεως του Παπισμού σχετικά μέ τήν Υπεραγία Θεοτόκο.
 

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΘΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1924 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

Δημοσίευση σε συνέχειες του τεύχους  35 Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2008 του ΚΥΡΙΚΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 
περιέχον όλη την ιστορική συνέχεια της ορθοδόξου εκκλησίας από το 1924 έως σήμερα . 1η 

...

ΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΧΡΙΣΤΟΜΑΧΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΟΜΑΧΩΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΟΣΤΟΜΟΥ ΤΖΑΝΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝ ΑΥΤΩ .

ΤΑ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ  ΤΩΝ  ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ  ΧΡΙΣΤΟΜΑΧΩΝ  ΕΚΚΛΗΣΙΟΜΑΧΩΝ  ΤΟΥ  ΧΡΙΣΟΣΤΟΜΟΥ  ΤΖΑΝΗ  ΚΑΙ  ΤΩΝ  ΣΥΝ  ΑΥΤΩ .

ΤΙΤ. 3,10           ΑΙΡΕΤΙΚΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΜΕΤΑ ΜΙΑΝ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΝΟΥΘΕΣΙΑΝ ΠΑΡΑΙΤΟΥ,
 ΤΙΤ. 3,11           ΕΙΔΩΣ ΟΤΙ ΕΞΕΣΤΡΑΠΤΑΙ Ο ΤΟΙΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΑΜΑΡΤΑΝΕΙ ΩΝ ΑΥΤΟΚΑΤΑΚΡΙΤΟΣ. 

ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὒ οὔ· τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν. ΜΑΤΘ.5.37 Η Β' ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ


 ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὒ οὔ· τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν. ΜΑΤΘ.5.37

Η  Β' ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
ΠΟΥ  ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΤΑ  ΑΙΡΕΤΙΚΑ  ΦΡΟΝΗΜΑΤΑ  ΤΩΝ  ΝΕΟ-ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΩΝ ,  ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ  ΑΠΕΣΥΡΑΝ  ΤΗΝ  ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΙΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΑΝ <ΑΙΡΕΤΙΚΗ> ΟΙ  ΚΑΘΑΙΡΕΘΕΝΤΕΣ  ΥΠΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ  ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΩΗΝ  ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ  ΚΑΙ  ΚΛΗΡΙΚΟΙ  : ΠΡΩΗΝ  ΑΘΗΝΩΝ  ΑΝΔΡΕΑΣ  ΠΡΩΗΝ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΠΡΩΝ  ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ  ΠΑΧΩΜΙΟΣ  ΚΑΙ  Ο ΑΡΧ.  ΚΥΡΙΚΟΣ  ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ !


Το χρέος των πνευματικών ποιμένων.


Το χρέος των πνευματικών ποιμένων.
''Eίμαι αχόρταγος, δεν θέλω λίγοι να σωθούν, αλλά όλοι''. 
Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.


«Με αυτούς τους τέσσερες τρόπους , που είπαμε, έχουν χρέος όλοι γενικά οι Χριστιανοί να βοηθούν στην σωτηρία του αδελφού τους, όπως τους παραγγέλλει ο θείος Απόστολος λέγοντας: ‘’Γι’ αυτό να ενισχύετε και να βοηθήτε ο ένας τον άλλο, όπως άλλωστε και κάνετε’’· εξαιρετικά όμως και εντελώς ιδιαίτερα οφείλουν με τους τέσσερες αυτούς τρόπους να βοηθούν στη διόρθωση των αμαρτωλών οι πνευματικοί ποιμένες και ηγούμενοι του λαού, οι οποίοι είναι οι άγιοι Πατριάρχες και Αρχιερείς και Ιερείς και Πνευματικοί Πατέρες και Διδάσκαλοι του θείου Ευαγγελίου και Καθηγούμενοι των ιερών μοναστηριών. Διότι σε αυτούς δόθηκε από τον Κύριο η εξουσία και η επιμέλεια το να οικοδομούν και να καταφυτεύουν τις ψυχές του ποιμνίου, που τους έχουν εμπιστευτεί, όπως είναι γραμμένο στον Ιερεμία: ‘’Πρόσεξε· από σήμερα θα έχεις την εξουσία στα έθνη και στα βασίλεια να ξεριζώνεις και να γκρεμίζεις, να καταστρέφεις και να ερημώνεις, να κτίζεις και να φυτεύεις’’. Και αυτοί κυρίως πρέπει να αγρυπνούν για τη σωτηρία του λαού, διότι θα δώσουν λόγο γι’ αυτό την ημέρα της Κρίσεως, όπως λέει ο Παύλος: ‘’Να ακολουθείτε πιστά και να υπακούετε στους εκκλησιαστικούς σας ηγέτες. Διότι αυτοί αγρυπνούν για την σωτηρία σας, επειδή θα δώσουν λόγο στον Θεό’’.

Η δε γυνή ίνα φοβήται τον άνδρα! Αγ. Νεκτάριος Πενταπόλεως


Η δε γυνή ίνα φοβήται τον άνδρα! Αγ. Νεκτάριος Πενταπόλεως


θεολογικός σχολιασμός στο Εφεσ. 5, 33

Αγίου Νεκταρίου, Μητροπολίτου Πενταπόλεως, Αθήνα 1902

Περί του τις η αληθής ερμηνεία

Αφού ο Απόστολος Παύλος εγνώρισε τοις Εφεσίοις τον μυστικόν χαρακτήρα του γάμου και εδίδαξεν αυτούς ότι ο Γάμος είνε μέγα μυστήριον και έδειξε την αναλογίαν του δεσμού του γάμου προς την ένωσιν του Χριστού μετά της Εκκλησίας, και έταξε τον άνδρα, ίνα, κατά την Αγίαν Γραφήν, ήνε κεφαλή της γυναικός, καθ' ην αναλογίαν ο Χριστός είνε κεφαλήν της Εκκλησίας, και εδίδαξεν ότι ο τε ανήρ και η γυνή επίσης κατά την Αγίαν Γραφήν εισίν εν σώμα και εν πνεύμα ως μέλη του σώματος της Εκκλησίας, ήτις είνε σώμα Χριστού, του αγαπήσαντος ημάς ως οικείαν εαυτού σάρκα, συνιστά καθ' ένα έκαστον των ανδρών ούτω να αγαπά την εαυτού γυναίκα, ως ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησίαν.

ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ,ΤΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΑΧΤΑΡΜΑ, ΤΟΝ ΕΜΠΑΙΓΜΟ ΤΟΥ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγων. & Κονίτσης ΑΝΔΡΕΑΣ.ΟΧΙ  ΣΤΟΝ  ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ,ΤΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ  ΑΧΤΑΡΜΑ,  ΤΟΝ  ΕΜΠΑΙΓΜΟ  ΤΟΥ  ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγων. & Κονίτσης  ΑΝΔΡΕΑΣ.
Τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τὸν θρίαμβο τῆς Ὀρθοδοξίας μας μὲ τὴν ἀναστήλωση τῶν ἱερῶν εἰκόνων. Ὁ θρίαμβος αὐτός σημειώθηκε τόν ἔνατο αἰώνα μ. Χ. ὅταν ἡ αὐτοκράτειρα τοῦ Βυζαντίου Ἁγία Θεοδώρα, μετά ἀπό τόν θάνατο τοῦ συζύγου της καί αὐτοκράτορος Θεοφίλου, ἔβαλε τέρμα στήν Εἰκονομαχία, καὶ ἀναστήλωσε τίς ἱερές εἰκόνες τό ἔτος 843 μ.Χ. Αὐτή τή γιορτή, ἀδελφοί, γιορτάζουμε σήμερα. Τήν ἀναστήλωση τῶν ἱερῶν εἰκόνων καί κατ’ ἐπέκταση τήν νίκη τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ ὁποία ἐπολέμησε ἑκατό καί πλέον χρόνια τούς εἰκονομάχους αὐτοκράτορες, τούς πατριάρχες – κάποιους πατριάρχες εἰκονομάχους – καί τελικῶς ἐνίκησε καί ἐθριάμβευσε.

Προφητεία του Κοσμά Φλαμιάτου για την αλλαγή του ημερολογίου.


Προφητεία του Κοσμά Φλαμιάτου για την αλλαγή του ημερολογίου.
 Ο ευσεβέστατος αγωνιστής της Ορθοδοξίας Μοναχός Κοσμάς Φλαμιάτος (+1852), προέβλεψε 75 χρόνια πριν να συμβεί, την ημερολογιακή καινοτομία.
 
Στο προφητικό του έργο "Φωνή ορθόδοξος και σπουδαία" (Αθήνα 1849) περιγράφει με οξυδέρκεια την εκκλησιαστική κατάσταση της εποχής και προβλέπει την επερχόμενη κατά της Ορθοδοξίας επιβουλή.

Περί των αμετανοήτως εμμενόντων εις την αίρεση.


Περί των αμετανοήτως εμμενόντων εις την αίρεση.


Oι Ἁγιορεῖτες Πατέρες οι ἐπί τοῦ Λατινόφρονος αὐτοκράτορος Μιχαήλ Παλαιολόγου Μαρτυρήσαντες.

«Τοὺς μετανοοῦντας προσδέχεσθε, τοῦτο γὰρ θέλημα τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ· ...τοὺς ἀθέους αἱρεσιώτας ἀμετανοήτως ἔχοντας διαστείλαντες ἀφορίσατε ἀπὸ τῶν πιστῶν καὶ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ ἐκκηρύκτους ποιήσατε, καὶ παραγγείλατε τοῖς πιστοῖς παντοίως αὐτῶν ἀπέχεσθαι καὶ μήτε λόγῳ μήτε προσευχαῖς κοινωνεῖν αὐτοῖς. (Εκείνους που μετανοούν από την αίρεση να τους δέχεστε, αυτό είναι το θέλημα Του Θεού. Τους άθεους αιρετικούς που είναι αμετανόητοι να τους χωρίζετε από Την Εκκλησία Του Θεού. Στους πιστούς να παραγγείλετε να απέχουν από την προσευχή μαζί τους.)

Τὸ πρόβλημα τῆς ὁμοφυλίας Πάθος κτηνῶδες και βδελυρὸ. Περιοδικό ''Ο ΣΩΤΗΡ''


Τ πρόβλημα τς μοφυλίας Πάθος κτηνῶδες και βδελυρὸ. Περιοδικό ''Ο ΣΩΤΗΡ''

Τι είναι η Ἐκκλησία. Ἅγιος Κύριλλος Ἱεροσολύμων


Τι είναι η Ἐκκλησία. Ἅγιος Κύριλλος Ἱεροσολύμων
Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ  ΜΑΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΔΩ ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΑ ΤΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 

ΚΓ´ . ῾Η ᾿Εκκλησία λοιπόν, ὀνομάζεται «Καθολική», ἐπειδή προορίζεται νά περιλάβει στούς κόλπους της κάθε ἄνθρωπο ἀπό ὅλη τήν οἰκουμένη, πού ἁπλώνεται ἀπό τή μιά ὡς τήν ἄλλη ἄκρη τῆς γῆς. Καί ἀκόμα ἐπειδή διδάσκει τήν ὅλη χριστιανική ἀλήθεια, χωρίς νά παραλείπει τό παραμικρό ἀπό τίς δογματικές ἀλήθειες πού πρέπει νά γνωρίζει ὁ κάθε χριστιανός, σχετικά μέ ὅσα εἶναι ὁρατά καί ἀόρατα, ἐπουράνια καί ἐπίγεια. ᾿Ακόμα τήν ὀνομάζουμε «Καθολική»14, γιατί φέρνει στήν εὐσεβή ζωή ὅλο τό γένος τῶν ἀνθρώπων, ἄρχοντες καί ὑπήκοους, γραμματισμένους καί ἀγράμματους. Καί ἐπιπλέον γιατί γιατρεύει καί θεραπεύει κάθε εἶδος ἁμαρτίας πού ἔχει διαπραχθεῖ μέ τήν ψυχή ἤ μέ τό σῶμα. Τέλος, τήν ὀνομάζουμε «Καθολική», γιατί περικλείει μέσα της ὅλες τίς ἀρετές πού ἐκφράζονται μέ τά ἔργα, μέ τά λόγια καί γενικά μέ κάθε εἴδους χαρίσματα πνευματικά.

Θέλετε να σας πω και άλλη αιτία, για την οποία φοβόμαστε το θάνατο;


Θέλετε να σας πω και άλλη αιτία, για την οποία φοβόμαστε το θάνατο;


 Άγιος Iωάννης ο Χρυσόστομος.

Θέλετε να σας πω και άλλη αιτία, για την οποία φοβόμαστε το θάνατο; Γιατί δεν ζούμε ενάρετη ζωή και δεν έχουμε καθαρή συνείδηση. Αλλιώς ο θάνατος δεν θα μας τρόμαζε. Απόδειξέ μου ότι θα κληρονο­μήσω τη βασιλεία των ουρανών και σφάξε με τώρα κιόλας. Θα σου χρωστάω μάλιστα και χάρη για τη σφαγή μου, αφού θα με στείλεις γρήγορα σ’ εκείνα τα αγαθά.

Ουνία: Η μέθοδος του παποκεντρικού οικουμενισμού.


Ουνία: Η μέθοδος του παποκεντρικού οικουμενισμού.
Αρχιμ. Γεώργιος Καψάνης.

 

Προσφάτως ὁ Πάπας διώρισε ἐπίσκοπο καὶ ἀποστολικὸ Ἔξαρχο γιὰ τοὺς ἓν Ἀθήναις ἐλαχίστους Οὐνίτας τὸν χειροτονηθέντα εἰς ἐπίσκοπον Καρκαβίας τὴν 24η Μαΐου 2008 οὐνίτη κληρικὸ κ. Δημήτριο Σαλάχα, καθηγητὴ στὸ Ἰνστιτοῦτο Ἀνατολικῶν Σπουδῶν τῆς Ρώμης καὶ μέλος τῆς Μικτῆς Θεολογικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὸν Διάλογο Ὀρθοδόξων καὶ Ρωμαιοκαθολικῶν.
 
Γιὰ τὴν οὐνιτικὴ κοινότητα τῶν Ἀθηνῶν τὸ γεγονὸς ὑπῆρξε βαρυσήμαντο, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὴν ἀνακοίνωση τῆς κοινότητος στὴν ἰστοσελίδα της καὶ κυρίως ἀπὸ τὸν χειροτονητήριο λόγο τοῦ κ. Σαλάχα (Ἑλληνικὴ Καθολικὴ Ἐξαρχία, http://www.cen.gr). Γιὰ τοὺς Ὀρθοδόξους ὅμως τὸ ἴδιο αὐτὸ γεγονὸς ὑπῆρξε λυπηρὸ καὶ προκλητικό, καθὼς ἔφερε πάλι στὴν ἐπικαιρότητα τὸ πρόβλημα τῆς Οὐνίας, ἀπεκάλυψε γιὰ μία ἀκόμη φορὰ τὶς διαθέσεις τοῦ Βατικανοῦ ἐναντίον τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ φανέρωσε πόσο πικίνδυνη εναι γι τν ρθοδοξία προοπτικ τν λεγομένων Θεολογικν Διαλόγων. Οἱ κατωτέρω διαπιστώσεις εἶναι ἀρκούντως πειστικὲς περὶ τούτου: