8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


Ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΑΘΕΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ,Η ΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ 1920 ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ , ΚΑΙ Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ 2016 . ΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ !

Ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΑΘΕΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ,Η ΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ 1920 ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ   , ΚΑΙ Η ΣΥΝΟΔΟΣ  ΤΟΥ  ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ 2016 . ΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ !


Άλλες χρήσιμες αναρτύσεις :

Ορθόδοξος τύπος , ο αναθεματισμός του Νέου Ημερολογίου , ένα άρθρο αποκάλυψη !


Η αιρετική σύνοδος στο Κολυμπάρι της Κρήτης δικαιώνει τον αγώνα των Γ.Ο.Χ. . ( παλαιοημερολογιτών ) της Ελλάδος


Αί Σοφιστείαι των νεοημερολογητών .Προς τους  νέο ημερολογίτες  αποτοιχισμένους ..

Περί της αποτοιχίσεως κληρικών απο την εκκλησία του νεου ημερολογίου και Λόγος περί των αιρέσεων ,και των αναθεμάτων


Πρωτ/τερος Θεόδωρος Ζήσης : ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ «Η αίρεση προελαύνει ακάθεκτα και εμείς …ρίχνουμε μερικὲς τουφεκιές, απέναντι εχθρού με ασύγκριτη υπεροπλία και ασύμμετρη απειλή»; ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΟΙ ΑΠΛΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΛΑΙΛΑΠΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ?? Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΤΟΥ π. Θεόδωρου Ζήση .Η Προφητεία επληρώθη , η Ορθοδοξία καταργήθηκε και επισήμως υπό της ληστρικής συνόδου των οικουμενιστών νεο ημερολογητών αιρετικών Ματθ. 24 . 3 - 24ΔΟΓΜΑ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙ Η ΕΝΩΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ . ΤΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΚΟΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟΝ ορθ. τυπ. 1968 8 ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω. Γαλ. 1. 8. , «Άρα ουν, αδελφοί, στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις ας εδιδάχθητε είτε δια λόγου είτε δι’ επιστολής ημών...» (Απόστολος Παύλος, Β’ Θεσσαλονικείς κεφ. β’,15)
ΤΟ ημερολογιακόν ζήτημα , ένα σχίζμα στην Εκκλησία που επι 90 χρόνια διαιρεί τους πιστούς , Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ , και η αποτοίχιση των πιστών . ένα σημαντικότατο άρθρο στον ,ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟ του έτους 2004 .Τα  γεγονότα  τα  αφορώντα  την λεγομένην  <<χειροθεσίαν >> των  ΜατθαΪκών  υπό  των Ρώσων επισκόπων  της  διασποράς  κατά  το έτος  1971

Οι οικουμενιστές και οι συνοδοιπόροι τους , το πιστευω και τα έργα του , πρώην φλωρίνης χρυσόστομου καβουρίδη

Ο ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΗΚΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ , ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΤΑΠΙΝΕΙ ΤΟΥΣ ΑΦΕΛΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ!!!


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ , ΤΗΝ ΟΠΟΙΟΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΩΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ


Η ΑΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧ/ΠΟΥ ΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΙΩΝ ΚΑΛΙΝΙΚΟΥ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ολίγα τινά διά τούς λεγόμενους γ.ο.χ. φλωρινοσεραφειμηκούς και την πλαστή τους αποστολική διαδοχή !1ον .Ο πρώην  ΦλωρΊνης  Χρυσόστομος  Καβουρίδης  και οι παλινδρομήσεις  του  στον  αγώνα των  Γ.Ο.Χ.
Ολόκληρος  η  15/ σέλιδος διασάφησης του της  18-1-1945 εις την οποίαν επιβεβαιώνει  όσα  δημοσίευσε εις την από 1-7-1944  εγκύκλιο του !!
2.Η επιστολή του Ακάκιου Παππά της 15/7/1945 προς τον επίσκοπο Βρεσθένης 
Ματθαίο Καρπαθάκη εις την οποίαν  τον προτρέπει να προβεί μόνος του εις χειροτονίας  επισκόπων και να συγκροτήσει  σύνοδον !!Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου