8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


Ο ύποπτος εθνικιστικός και θρησκευτικός ρόλος των οικουμενιστών Ρώσων της διασποράς Ρ.Ο.Ε.Δ. (ο αναθεματισμός) του οικουμενισμού από τον αρχιεπίσκοπο τους ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ Φιλάρετο και οι χειροτονίες υπό αυτών των εν Ελλάδι οπαδών του πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομου Καβουρίδη !! 15 άρθρα φωτιά !! Ορθόδοξος Τύπος 1984

Ο ύποπτος εθνικιστικός  και θρησκευτικός  ρόλος  των οικουμενιστών  Ρώσων  της διασποράς  Ρ.Ο.Ε.Δ.  (ο αναθεματισμός)  του οικουμενισμού  από τον  αρχιεπίσκοπο τους ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ  Φιλάρετο και οι χειροτονίες  υπό αυτών  των  εν Ελλάδι  οπαδών του πρώην  Φλωρίνης Χρυσόστομου  Καβουρίδη !! 15 άρθρα φωτιά !! Ορθόδοξος Τύπος 1984

Ορθόδοξος Τύπος έτους 1966 φύλλο 60 Εορτολόγιον και Λατινισμός , ή πώς η Ελληνική Ορθόδοξος Εκκλησία ,αποσχίσθηκε από την Εκκλησία του Χριστού και έπεσε στο στόμα του αντιχρίστου οικουμενισμού , χάνοντας την Αποστολική πίστη και διαδοχή !!

Ορθόδοξος Τύπος έτους 1966 φύλλο 60
Εορτολόγιον  και Λατινισμός , ή πώς η Ελληνική Ορθόδοξος Εκκλησία ,αποσχίσθηκε από την Εκκλησία του Χριστού και έπεσε στο στόμα του αντιχρίστου οικουμενισμού , χάνοντας την Αποστολική πίστη και διαδοχή !!
Προς Γαλάτας Α' 
6 Θαυμάζω ὅτι οὕτω ταχέως μετατίθεσθε ἀπὸ τοῦ καλέσαντος ὑμᾶς ἐν χάριτι Χριστοῦ εἰς ἕτερον εὐαγγέλιον

8 ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω.

The  Historical Course Of The Orthodox Church Of The God Man Jesus Chris...

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: Οικουμενισμός η εκκλησία του αντιχρίστου ! προς μ...

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: Οικουμενισμός η εκκλησία του αντιχρίστου ! προς μ...: Οικουμενισμός  η εκκλησία του αντιχρίστου ! προς μελέτην  και  προβληματισμό  προς πάντας  τους  θέλοντας  σωθήναι  και εις  επίγνωσην  τη...

Περί του μυστηρίου της Εκκλησίας και αντιχριστου οικουμενισμού !

Περί του μυστηρίου της Εκκλησίας  και αντιχριστου  οικουμενισμού !

"γίνου πιστός άχρι θανάτου, και δώσω σοι τον στέφανον της ζωής." (Αποκάλυψις 2/β: 10). "εάν δε και αθλή τις, ου στεφανούται, εάν μη νομίμως αθλήση." (Β΄ Τιμ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ , ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΛΑ ΛΟΓΙΑ !!

"γίνου πιστός άχρι θανάτου, και δώσω σοι τον στέφανον της ζωής." (Αποκάλυψις 2/β: 10). "εάν δε και αθλή τις, ου στεφανούται, εάν μη νομίμως αθλήση." (Β΄ Τιμ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ , ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΛΑ ΛΟΓΙΑ !!

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΜΙΜΟΣ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ??

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΜΙΜΟΣ  ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ??

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ , ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ,ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ . ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ , ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ,ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  . ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ.

ΠΕΡΙ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ , ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ,ΛΑΤΙΝΟΦΡΟΝΩΝ , ΕΚΚΛΗΣΙΟΜΑΧΩΝ , ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΜΑΧΩΝ . Είς μνημόσυνον αιώνιον του Αγίου Πατρός ημών Αρχιεπισκόπου Ματθαίου Καρπαθάκη

ΠΕΡΙ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ , ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ,ΛΑΤΙΝΟΦΡΟΝΩΝ , ΕΚΚΛΗΣΙΟΜΑΧΩΝ , ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΜΑΧΩΝ . Είς μνημόσυνον  αιώνιον του Αγίου Πατρός ημών Αρχιεπισκόπου Ματθαίου Καρπαθάκη 

Πρός τους ευρισκομένους και ανήκοντες στις εκκλησίες που είναι μέλη , στην σατανική εκκλησία -θρησκεία ,του οικουμενισμού , πατριαρχεία Κων/λεως , Ιεροσολύμων , Αλεξανδρείας , Αντιοχείας Σλαβικά πατριαρχεία , κρατικής ελληνικής εκκλησίας , και όλες τις τοπικές αυτοκέφαλες εκκλησίες του νέου, και του παλαιού ημερολογίου . Τι είναι ο οικουμενισμός , και η <εκκλησία>του το Π.Σ.Ε. ?

Πρός τους  ευρισκομένους και ανήκοντες στις εκκλησίες που είναι μέλη ,  στην σατανική εκκλησία -θρησκεία ,του οικουμενισμού ,  πατριαρχεία Κων/λεως , Ιεροσολύμων , Αλεξανδρείας , Αντιοχείας  Σλαβικά πατριαρχεία ,  κρατικής ελληνικής εκκλησίας , και όλες τις τοπικές αυτοκέφαλες  εκκλησίες του νέου, και του παλαιού ημερολογίου .
Τι είναι  ο οικουμενισμός , και η <εκκλησία>του το Π.Σ.Ε. ? 

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΚΑΤΑΠΟΝΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΚΑΤΑΠΟΝΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

Ο άγιος Συμεών ο νέος Θεολόγος διδάσκει: «Ευχαίς και δάκρυσι τον Θεόν καθικέτευσον πέμψαι σοι οδηγόν απαθή τε και άγιον». Και συνεχίζει: Ερεύνα τις Θείες Γραφές, και μάλιστα τις των Αγίων Πατέρων. Μ’ αυτές να συγκρίνεις τα όσα διδάσκει και πράττει ο πνευματικός οδηγός σου. Και όσα μεν είναι σύμφωνα με τις Γραφές να τα δέχεσαι, όσα δε είναι αντίθετα, να τα απορρίπτης, για να μη πλανηθής. Γιατί υπάρχουν πολλοί πλάνοι και ψευτοδιδάσκαλοι!

Νὰ μὴν ἀπελπίζεται κανένας, οὑδἑποτε, γιὰ ὁτιδἡποτε.«Δεῦτε πρός με πᾶντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγώ ἀναπαύσω ὑμᾶς» (Ματθ. 11, 28).

Νὰ μὴν ἀπελπίζεται κανένας, οὑδἑποτε, γιὰ ὁτιδἡποτε.«Δεῦτε πρός με πᾶντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι,
κἀγώ ἀναπαύσω ὑμᾶς» (Ματθ. 11, 28).

Ἀπό τήν ἁγιοπατερική παράδοση στήν «μεταπατερική ἀσυνέχεια»Χωρίς Πατέρες ὅλα ἐπιτρέπονται!! Toῦ π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ, ὁμοτίμου καθηγητοῦ Πανεπιστημίου

Ἀπό τήν ἁγιοπατερική παράδοση στήν «μεταπατερική ἀσυνέχεια»Χωρίς Πατέρες ὅλα ἐπιτρέπονται!!
Toῦ π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ, ὁμοτίμου καθηγητοῦ Πανεπιστημίου

Κυριακή των Αγίων Πάντων (Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς)Ομιλία ΚΕ’

 Κυριακή των Αγίων Πάντων (Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς)Ομιλία ΚΕ’ 
 (Ματθ. ι΄ 32-33, 37-38· ιθ΄ 27-30) “Θαυμαστὸς ὄντως ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ”.
Εβρ. ια’ 33 – ιβ’ 2.Ἀδελφοί, οἱ ἅγιοι πάντες διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόματα λεόντων, 34 ἔσβεσαν δύναμιν πυρός, ἔφυγον στόματα μαχαίρας, ἐνεδυναμώθησαν ἀπὸ ἀσθενείας, ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ, παρεμβολὰς ἔκλιναν ἀλλοτρίων· 35 ἔλαβον γυναῖκες ἐξ ἀναστάσεως τούς νεκροὺς ! 

Ο ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΖΕΡΒΑΚΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΠΙΚΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ . Ως γνωστόν με το νέον γρηγοριανόν ημερολόγιον του ΠΑΠΑ κάθε ολίγα χρόνια καταργείται τελείως ή ελαττώνεται κάτω των ορίων η νηστεία των Αγίων Αποστόλων , ένα άρθρο απο τον Ορθόδοξο τύπο του έτους 1965

Ο ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΖΕΡΒΑΚΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΠΙΚΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ . Ως  γνωστόν  με το νέον γρηγοριανόν ημερολόγιον του ΠΑΠΑ κάθε ολίγα χρόνια καταργείται τελείως ή ελαττώνεται κάτω των ορίων η νηστεία των Αγίων Αποστόλων , ένα άρθρο απο τον Ορθόδοξο τύπο του έτους 1965

Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος: Στο Άγιο Πνεύμα που είναι σύνθρονο με τον Χριστό, τον αιώνιο Βασιλιά, από τον Οποίον και διά του Οποίου, αφού κατέβηκε αυτεξούσιο, χορήγησε στους ανθρώπους την υιοθεσία (Λέων ο Αυτοκράτορας και Φιλόσοφος) Λόγος ΙΓ’

Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος: Στο Άγιο Πνεύμα που είναι σύνθρονο με τον Χριστό, τον αιώνιο Βασιλιά, από τον Οποίον και διά του Οποίου, αφού κατέβηκε αυτεξούσιο, χορήγησε στους ανθρώπους την υιοθεσία (Λέων ο Αυτοκράτορας και Φιλόσοφος)
Λόγος ΙΓ’

Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Η ΑΓΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ Η ΦΑΝΕΡΩΣΞΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ! Β' ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ , ΑΠΟ ΤΟ ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ .

Η ΑΓΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ Η ΦΑΝΕΡΩΣΞΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ! Β' ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΗΣ  ΑΓΙΑΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ , ΑΠΟ ΤΟ ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ .