8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


Η ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ , ΤΟ ΑΚΤΙΣΤΟΝ ΦΩΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ

Η ΘΕΙΑ  ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΗΜΩΝ  ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ , ΤΟ ΑΚΤΙΣΤΟΝ ΦΩΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ .

Some information about the orthodox faithful

Η Πτώση του Δυτικού Πολιτισμού ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΤΕ

THE ICON OF THE HOLY TRINITY By: Vladimir Moss

THE ICON OF THE HOLY TRINITY 
By: Vladimir Moss

Η ΑΓΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΜΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ


Η ΑΓΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΜΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ο ΗΔΗ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ, ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΝΕΑ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ!

Ο ΗΔΗ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ, ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΝΕΑ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ!! -- του Νικολάου Πανταζή θεολόγου

Προσευχή μετάνοιας Αγ. Γρηγορίου Θεολόγου

Προσευχή μετάνοιας Αγ. Γρηγορίου Θεολόγου

ΑΙ ΣΟΦΙΣΤΕΙΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΗΤΩΝ

ΑΙ ΣΟΦΙΣΤΕΙΑΙ ΤΩΝ  ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΗΤΩΝ

ΠΟΙΑ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΥΜΑΜΕΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΟΙΑ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ  ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΥΜΑΜΕΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΕΑΝ Η ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΧΡΙ ΜΕΛΛΟΥΣΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΕΩΣΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ( ΔΥΝΑΜΕΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ)

ΕΑΝ Η ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΧΡΙ ΜΕΛΛΟΥΣΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΕΩΣΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ( ΔΥΝΑΜΕΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ)

1948 : ΕΤΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ πρόνοια Θεού και όχι Σύμπτωσις

1948 : ΕΤΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
πρόνοια Θεού και  όχι  Σύμπτωσις