8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤIΚΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΧΩΡΟΝ ΤΩΝ ΝΕΟΕΙΚΟΝΟΜΑΧΩΝ ( ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ )

ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤIΚΟΣ  ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ
ΕΙΣ  ΤΟΝ  ΧΩΡΟΝ  ΤΩΝ  ΝΕΟΕΙΚΟΝΟΜΑΧΩΝ
( ΕΝΩΣΕΙΣ  ΑΝΕΥ  ΟΡΩΝ )
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΙΣ  ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ  ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  (I4 Mapτίου 2019)  ΠΕΡΙ  ΤΗΣ  ΕΝΩΣΕΩΣ  ΤΩΝ  ΤΡΙΩΝ  ΚΑΘΗΡΗΜΕΝΩΝ  ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ, ΤΟΥ  ΚΗΡΥΚΟΥ  ΜΕΤΑ  ΤΩΝ  ΠΑΧΩΜΙΟΥ  ΚΑΙ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ (2018),  ΚΑΘΩΣ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΑΙΡΕΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ  ΤΗΣ  ΔΙΑΔΟΧΗΣ  ΤΩΝ  ΔΥΟ  ΡΟΥΜΑΝΩΝ  ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ,  ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ  ΚΑΙ  ΓΕΡΟΝΤΙΟΥ,  ΜΕΤΑ  ΤΩΝ  ΟΠΟΙΩΝ  ΕΙΧΕΝ  ΕΝΩΘΗ  Ο  ΚΑΘΗΡΗΜΕΝΟΣ  ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ  ΚΗΡΥΚΟΣ (2005;;;)  ΜΕ  ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ  ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΙΝ  ΚΑΙ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΝ  ΤΟΥ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  ΓΚΟΥΤΖΙΔΗ  ΚΑΙ  ΤΟΥ  ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ,  ΑΠΟΔΕΧΘΕΙΣ  ΑΥΤΟΥΣ  ΩΣ  ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ  ΚΑΙ  ΓΝΗΣΙΟΥΣ  ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ  ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ,  ΑΝΕΥ  ΟΥΔΕΜΙΑΣ  ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΩΣ  ΤΗΣ  ΑΡΧΙΕΡΩΣΥΝΗΣ  ΤΩΝ,  ΚΑΙ  ΜΕΤΑ  ΤΩΝ  ΟΠΟΙΩΝ  ΕΙΧΕ  ΠΡΟΒΗ  ΕΙΣ  ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ  ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ.
ΕΙΣ  ΤΗΝ  ΣΥΝΕΧΕΙΑΝ  ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ  ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ  ΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟΝ.

Αδύνατη η ψυχική σωτηρία τών αιρετικών καί αλλοθρήσκων : Κανόνες τών Αγίων Οικουμενικών Συνόδων

Αδύνατη η ψυχική σωτηρία τών αιρετικών καί αλλοθρήσκων : Κανόνες τών Αγίων Οικουμενικών Συνόδων .

'ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΩΣΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ !!!

'ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΩΣΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ !!!


Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος, Ὕμνοι Θείων Ἐρώτων Β΄ : Ὁ Ἀρραβώνας , Ποτὲ δὲν σταμάτησες

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ,Η ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ . ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ,Η ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ . 

Το άγχος υπό το πρίσμα της Χριστιανικής ανθρωπολογίας Ιωάννη Κορναράκη, Ομότιμου Καθηγητή Πανεπ. Αθηνών

Το άγχος υπό το πρίσμα της Χριστιανικής ανθρωπολογίας Ιωάννη Κορναράκη, Ομότιμου Καθηγητή Πανεπ. Αθηνών

Αὕτη ἡ πίστις τῶν ἀποστόλων, αὕτη ἡ πίστις τῶν πατέρων, αὕτη ἡ πίστις τῶν ὀρθοδόξων


Αὕτη ἡ πίστις τῶν ἀποστόλων, αὕτη ἡ πίστις τῶν πατέρων, αὕτη ἡ πίστις τῶν ὀρθοδόξων…
ΜΙΑ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΣΤΟΥΣ  ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΣ   ΚΑΙ  ΟΣΟΥΣ  ΠΑΡΑΣΥΡΟΜΕΝΟΙ  Ή  ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΝΤΕΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ  ΤΟΥΣ  ΚΟΙΝΩΝΟΥΝ  ΜΑΖΙ  ΤΟΥΣ 
ΑΠΟ  ΠΟΤΕ Η ΑΙΡΕΣΗ  ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ  ΚΑΤΕΛΑΒΕ  ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΕΚΚΛΗΣΙΑ  ?? ΔΥΝΑΝΤΑΙ  ΟΙ  ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ  ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ  ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΥΡΑ  ΜΥΣΤΗΡΙΑ ?

α. Ο Μέγας Αθανάσιος αναφερόμενος σε όποιον εκπίπτει από την Ορθόδοξη αλήθεια δεν είναι δυνατό να καλείται καν χριστιανός. «…ούτ’ αν είη, ούτ’ αν λέγοιτο χριστιανός»
( P.G. 26, 596A.)