8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ ΔΙΑ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ , ΑΥΤΟΣ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ , ΑΥΤΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΕΙ , ΔΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ ,ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ,ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ , ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ , ΕΑΝ ΠΡΟΣΘΕΣΟΥΝ Η ΑΦΑΙΡΕΣΟΥΝ Η ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΜΙΚΡΟ ΑΠΟ ΟΣΑ ΜΑΣ ΑΦΗΣΕ Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ -ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ- ΤΑ ΣΤΟΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΙΑΔΟΧΟΙ ,ΑΛΛΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ! ΑΣ ΠΡΟΣΕΞΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΠΟΙΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΑΙ , ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ !

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ  ΤΟ ΣΩΜΑ  ΤΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΧΕΙ  ΩΣ  ΚΕΦΑΛΗ  ΤΗΣ ΤΟΝ  ΑΓΙΟ  ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ  ΔΙΑ ΙΗΣΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΥ , ΑΥΤΟΣ  ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ , ΑΥΤΟΣ  ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΕΙ , ΔΙΑ  ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ ,ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ,ΑΓΙΩΝ  ΠΑΤΕΡΩΝ , ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ  ΕΚ  ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ  ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΑ  ΔΟΓΜΑΤΑ  ΚΑΙ  ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ  ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ , ΕΑΝ ΠΡΟΣΘΕΣΟΥΝ Η ΑΦΑΙΡΕΣΟΥΝ Η ΑΛΛΑΞΟΥΝ  ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΜΙΚΡΟ  ΑΠΟ ΟΣΑ  ΜΑΣ ΑΦΗΣΕ Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ  -ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ- ΤΑ ΣΤΟΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΙΑΔΟΧΟΙ ,ΑΛΛΑ  ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ  ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ! ΑΣ ΠΡΟΣΕΞΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΠΟΙΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ  ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΑΙ , ΣΗΜΕΡΑ  ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ !