8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΣΜΩΝ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Ο ...

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΣΜΩΝ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Ο ...: ΠΕΡΙ  ΤΩΝ  ΠΕΙΡΑΣΜΩΝ  ΤΟΥΣ  ΟΠΟΙΟΥΣ  ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ  Ο  ΘΕΟΣ  ΕΙΣ  ΥΜΑΣ!    

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: Περί του σεβασμού των πιστών προς την Υπεραγίαν Δέ...

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: Περί του σεβασμού των πιστών προς την Υπεραγίαν Δέ...: Περί του σεβασμού των πιστών προς την Υπεραγίαν Δέσποιναν Θεοτόκον και Αειπαρθένον Μαρίαν και περί των αγίων αυτής εικόνων και περί των ιερ...

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: ΠΕΡΙ ΣΧΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΔΥΝΑΤΟ...

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: ΠΕΡΙ ΣΧΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΔΥΝΑΤΟ...: ΠΕΡΙ  ΣΧΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ  ΑΔΥΝΑΤΟΥ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: Η διαφορά των Ορθοδόξων Χριστιανών , μετά των α...

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: Η διαφορά των Ορθοδόξων Χριστιανών , μετά των α...: Η διαφορά των Ορθοδόξων  Χριστιανών , μετά  των  αιρετικών  οικουμενιστών του  νέου  και του παλαιου ημερολογίου δεν είναι μόνο  το αναθεμα...

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟ...

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟ...: xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 20ο ῦ ΑΙΩΝΑ του   π. Θεόδωρου Ζήση ,καθηγητού της Θεολογηκής   σχολής του Α.Π.Θ.