8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


http://www.egoch.org/english.html

Η Πτώση του Δυτικού Πολιτισμού (ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΤΕ)

ΕΥΧΗ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΩΝ Ο ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΛΕΓΕΙΝ ΠΡΟΣ ΨΥΧΗΣ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ

ΕΥΧΗ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΩΝ Ο ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ ΟΦΕΙΛΕΙ  ΛΕΓΕΙΝ ΠΡΟΣ ΨΥΧΗΣ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ 

Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και Αγίου Εφραίμ του Σύρου Περί Αντιχρίστου , Δευτέρας Παροουσίας και πώς να μήν πλανηθούμε απο ΑΥΤΟΝ και τους Προδρόμους του Οικουμενιστές !

Αγίου  Ιωάννου του  Χρυσοστόμου  και  Αγίου Εφραίμ  του Σύρου  Περί Αντιχρίστου  , Δευτέρας Παροουσίας και πώς να μήν πλανηθούμε απο ΑΥΤΟΝ και τους Προδρόμους του Οικουμενιστές  ! 

ΠΕΡΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ

O ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ

Orthodox Voice - Ορθόδοξη Φωνή: Επιστολή Αγίου Μάρκου Ευγενικού προς τον Επίσκοπο ...

Orthodox Voice - Ορθόδοξη Φωνή: Επιστολή Αγίου Μάρκου Ευγενικού προς τον Επίσκοπο ...: «Αλλ' ο λόγος του Θεού και η δύναμις της αληθείας δεν περιορίζεται, μάλλον τρέχει και καρποφορεί» Στόν οσιώτατο μεταξύ των ιερομονάχ...