8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


Οι παλαιοί αντι- οικουμενιστές οι όψιμοι αντι- οικουμενιστές , και η παλινωδίες τους !

Οι παλαιοί αντι- οικουμενιστές οι όψιμοι  αντι- οικουμενιστές , και  η  παλινωδίες  τους  !
Χωρίς αποκήρυξη  της  εκπεσούσης εκκλησίας  από  την Εκκλησία  του Χριστού , και  ένταξη  στην  ΓΝΗΣΙΑ  ΟΡΘΟΔΟΞΟ  ΕΚΚΛΗΣΙΑ  , που συνεχίζει  την πορεία  της μέσα  στον χρόνο ,  ενωμένη με τον Θεάνθρωπο  Ιησού  ΧΡΙΣΤΟ , είναι  μάταιες  οι διαμαρτυρίες  ,οι αποτοιχίσεις , και  τα  συνέδρια  κατά του οικουμενισμού !! 

Η αιρετική σύνοδος στο Κολυμπάρι της Κρήτης δικαιώνει τον αγώνα των Γ.Ο.Χ. . ( παλαιοημερολογιτών ) της Ελλάδος

Η αιρετική  σύνοδος  στο Κολυμπάρι  της  Κρήτης  δικαιώνει  τον αγώνα  των  Γ.Ο.Χ. ( παλαιοημερολογιτών )  της  Ελλάδος  ,  που εδώ  και 94  χρόνια  , κρατούν  την πίστη  και παράδοση  της  εκκλησίας  του ΧΡΙΣΤΟΥ ανόθευτη , καθαρή  από κάθε  αίρεση και νεοτερισμό , και είναι οι μόνοι , που σήμερα  ανήκουν  στην ΟΡΘΟΔΟΞΟ  ΕΚΚΛΗΣΙΑ  Του ΘΕΟΥ , μετα  την μεγάλη  πτώση , αποστασία  και αποκοπή  , της  κρατικής  Ελληνικής  Εκκλησίας  και των  πατριαρχείων  από την ΕΚΚΛΗΣΙΑ  Του ΧΡΙΣΤΟΥ , και την ένταξη τους  στην αντίχριστη  παναίρεση  του οικουμενισμού !!

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΙ ΠΡΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΙ  ΠΡΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΗΣ  ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ  ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ ΤΟΥ  ΠΑΣΧΑ

Περί της Αναστάσεως του Χριστού.Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου.

Περί της Αναστάσεως του Χριστού.Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν  Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου.

Καί πῶς εἶναι ἤ πῶς γίνεται μέσα μας ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί μέ αὐτήν ἡ ἀνάσταση τῆς ψυχῆς. Ἐπίσης ποιό εἶναι τό μυστήριο αὐτῆς τῆς ἀναστάσεως. Λέχθηκε μετά τό Πάσχα, τή Δευτέρα τῆς δευτέρας ἑβδομάδος τοῦ Πάσχα.