8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


ΤΟ ημερολογιακόν ζήτημα , ένα σχίζμα στην Εκκλησία που επι 90 χρόνια διαιρεί τους πιστούς , Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ , και η αποτοίχιση των πιστών . ένα σημαντικότατο άρθρο στον ,ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟ του έτους 2004 .

ΤΟ ημερολογιακόν ζήτημα , ένα σχίζμα στην Εκκλησία που επι 90 χρόνια διαιρεί τους πιστούς , Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ,  και η αποτοίχιση των πιστών . ένα σημαντικότατο  άρθρο  στον ,ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟ του έτους 2004 , του  κ. Αθανάσιου Σακαρέλλου , Θεολόγου - Δικηγόρου .


πηγή : ορθόδοξος  τύπος φύλλα 1599-1563 , του κ. Αθανασίου Σακαρέλου
.............................................................................................................................................................
Παρακαλούνται οι αγαπητοί  αναγνώστες  που μελέτησαν το ως  άνω  άρθρο  να μελετήσουν  και τα  άρθρα  στα  κάτωθι  λιγκ  , ώστε  να διαπιστώσουν  που  και  πως  συνέχισε  να εφίσταται  μέχρι σήμερα  η ΕΚΚΛΗΣΙΑ  ΤΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΥ  η  έχουσα  αδιάληπτόν  Αποστολική διαδοχή  και πίστη  ως  και  την χάρι  των  Αγίων  Μυστηρίων!!Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1924-2014 μέρος Β΄Α https://xristianorthodoxipisti.blogspot.gr/2013/10/2-35-2008-1924-1924-1948.html

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ 1924 - 1948


xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: 8η συνέχεια . .ΑΙ ΚΥΡΙΑΙ ΕΠΙΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΤΟ 1948 ΚΑΙ Η ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ... https://xristianorthodoxipisti.blogspot.gr/2013/10/7-35-2008-1924-1948-1948.html

Οικουμενιστές  και  αντι- οικουμενιστές  απάντηση στον  π. Θεόδωρο Ζήση  , π. Νικόλαο  Μανώλη  , 
και τους  άλλους  αποτοιχισθέντας  κληρικούς  και λαϊκούς   ,ως  και εις  τον ευσεβή  λαό  που  επιθυμεί την αλήθεια !!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου