8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


Προς μελέτην και βοήθημα των αγαπητών φίλων που ανήκουν στην εκκλησία της Ελλάδος και ανησυχούν σε όσα συμβαίνουν σε αυτήν ,λόγο του οικουμενισμού !

Προς μελέτην και βοήθημα των αγαπητών φίλων που ανήκουν στην εκκλησία της Ελλάδος και ανησυχούν σε όσα συμβαίνουν σε αυτήν ,λόγο του οικουμενισμού !Και  Όσων  πιστεύουν στον Άγιο Τριαδικό Θεό και θέλουν να ανήκουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία  του ! ώστε να ελπίζουν ότι θα αξιωθούν της ουρανίου Βασιλείας Του !!
Συνοπτική ιστορία του οικουμενισμού , ως και των σχισμάτων και αιρέσεων που προέκυψαν , από την ίδρυση του σατανικού   οικουμενισμού , στην  Εκκλησία  του Θεού , μέχρι και σήμερα  που έχει απομείνει  το μικρό  λίμα ο πιστός λαός ως η μόνη Γνησία Ορθόδοξος Εκκλησία , μετά την πτώση της εκκλησίας της Ελλάδος και των πατριαρχείων εις την σχισματο-αίρεση του οικουμενισμού – νεοημερολογητισμού ,  την αίρεση των φλωρινοσεραφειμικών , την νέο-εικονομαχία , χριστομαχία εκκλησιομαχία , και τέλος την αντίχριστο  πανθρησκεία!
Ο οικουμενισμός είναι γέννημα του σατανά και των οργάνων του εβραιομασόνων σιωνιστών ! στην Ελλάδα εισήχθη από τα Επτάνησα το έτος 1740 με την μορφή της μασονίας που λατρεύει ως θεό τον εωσφόρο διάβολο τον Μ.Α.Τ.Σ. , και το 1840 στην Αθήνα υπό των Βαυαρών δυναστών της πατρίδος μας ,υπό την μορφήν  της θεοσοφίας η οποία λατρεύει τον << θεόν όφιν>>. Το έτος 1946 αναγνωρίσθηκε επισήμως υπό του ελληνικού κράτους !
Οι δύο αυτές οργανώσεις – σατανικές θρησκείες , κατόρθωσαν σε λιγότερο από μισό αιώνα να προσηλυτίσουν το μεγαλύτερο μέρος της κάθε λογής εξουσίας στην πατρίδα μας , πολιτική , εκπαιδευτική , δικαστική , εκκλησιαστική ! και με κάθε τρόπο να αλλοιώνουν το θρησκευτικό και ηθικό φρόνημα των Ελλήνων , προβάλλοντας τα δυτικά πρότυπα <<πολιτισμού>> του αθέου διαφωτισμού ! 
Έτσι το έτος 1920 εκδίδει το πατριαρχείο  Κωνσταντινουπόλεως την περίφημη εγκύκλιο προς τις απανταχού σατανικές αιρέσεις  αποκαλώντας και αναγνωρίζοντας  ταις  ως ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥ , η εγκύκλιος αυτή είναι το <<ευαγγέλιο>> ο καταστατικός χάρτης του σατανικου οικουμενισμού ο οποίος δίδει τις βασικές  οδηγίες για την πλήρη εφαρμογή της αντιχρίστου πανθρησκείας .
Ως πρώτο βήμα σύμφωνα με την ως άνω εγκύκλιο καθορίζεται η επιβολή του νέου , αναθεματισμένου και καταδικασμένου ημερολογίου προς κοινό εορτασμό όλων των <<χριστιανικών ομάδων>>.
Το 1924 με απόφαση της τότε κυβέρνησης και της μασονικής ηγεσίας του πατριαρχείου κων/λεως  επιβάλλεται με την βία στην εκκλησία της Ελλάδος το νέο παπικό ημερολόγιο καθιστώντας αυτήν << την ελληνική εκκλησία >> σχισματική και έκπτωτη της Θείας Χάριτος και των Ιερών Μυστηρίων ! έκτοτε η πτώσεις σε θέματα πίστεως ακολουθούσαν η μία την άλλη , με συμπροσευχές ,άρση αναθεματων ένωση με αντίχριστους αιρετικούς με αποκορύφωμα την αιρετική ψευδοσύνοδο στο κολυμπάρι της Κρήτης ,που κατήργησε επίσημα όλη την ορθόδοξη θεολογία και ηθική!!

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΕΔΩ:

 ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΑΤΑΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ,ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ...


Προφητεία του Κοσμά Φλαμιάτου για την αλλαγή του ημερολογίου.

Η ΒΑΥΑΡΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΥΤΗΣ
 ΟΛΑ ΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟ!ΤΕΥΧΟΣ 35

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥΑΡΧ. ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΔΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ''ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΡ. ΦΥΛ. 62 ΑΠ...

ΜΙΑ ΜΙΚΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΣΟΦΙΣΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΗΤΩΝΗ ΚΑΤΑΡΑ ΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΩΝ !! ΑΦΗΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΒΑΠΤΙΣΤΑ !!! ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ !! ΧΑΡΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΞΙ...

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ , περί του σχίσματος του πρώην Φλωρίνης Χ...

 Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ , Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΙ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ( ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ )

 ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ , ΤΟ ΣΧΙΖΜΑ ΤΟΥ 1924 , ΟΙ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΕΣ ΤΩΝ ΓΟΧ , ΤΟ ΣΧΙΖΜΑ ΤΟΥ 1937 , ΟΙ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟ ΦΛΩΡΙΝΗΣ , ΚΑΙ...

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΩΝ , ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ , ΔΙΟΤΙ ΟΙ ( Οι καιρο...


 Η ένωσης της εκκλησίας της Ελλάδος και όλων των λεγόμενων ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Εκκλησιών μετά των Θεοκτόνων εβραίων διά της εκκλησίας τ...

Η Ιουδαϊζουσα αίρεσης της νέο-εικονομαχίας καί ή καταδίκη της υπό της Ορθοδόξου Εκκλησίας! Πιστεύοντες είς Ένα Θεόν έν Τριάδ...

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 80 ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΣΜΟΥ- ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ 1924-2004

ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ


 Είναι το Ημερολόγιο Ορθόδοξη Παράδοση ? Η αλλαγή του στην Ελλάδα γιατί και πώς έγινε ? Είναι νόμιμο ή Παράνομο ,και αιτία σχ...

ΑΙ ΘΕΟΠΜΕΥΣΤΟΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ , ΑΓΙΑΣ, ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΠΙΚΟ...

 ΛΙΓΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΝΕΟ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΚΟΙΝΩΝΟΥΣΙ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ

 «ΕΝΩΜΕΝΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ Α.Ε.» ΠΑΠΑΔΙΝΕΣ ,ΜΑΓΟΙ , ΟΜΟΦΥΛΟΦΥΛΟΙ, ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΕΣ Όλα σε ένα!!!

 ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΝΕΟ-ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΤΟΙΟΥΤΩΝ

Η ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου