8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: Η ιστορική και θεολογική θεώρησης της αλλαγής του...

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: Η ιστορική και θεολογική θεώρησης της αλλαγής του...: Η ιστορική και θεολογική θεώρησης της αλλαγής  του ημερολογίου . και των αποτελεσμάτων   αυτής.

Η ιστορική και θεολογική θεώρησης της αλλαγής του ημερολογίου .και των αποτελεσμάτων αυτής

Η ιστορική και θεολογική θεώρησης της αλλαγής  του ημερολογίου .και των αποτελεσμάτων  αυτής.

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: Προς Ρωμαίους Επιστολή Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου...

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: Προς Ρωμαίους Επιστολή Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου...: Προς Ρωμαίους Επιστολή Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου : Η επιστολή κίνητρο είχε να προειδοποιήσει τους χριστιανούς της Ρώμης να μην αποτρέψου...

Προς Ρωμαίους Επιστολή Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου : Η επιστολή κίνητρο είχε να προειδοποιήσει τους χριστιανούς της Ρώμης να μην αποτρέψουν τον μαρτυρικό θάνατο που του ετοίμαζαν οι Ρωμαίοι, επιδεικνύοντας μαρτυρικό σθένος.

Προς Ρωμαίους Επιστολή Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου : Η επιστολή κίνητρο είχε να προειδοποιήσει τους χριστιανούς της Ρώμης να μην αποτρέψουν τον μαρτυρικό θάνατο που του ετοίμαζαν οι Ρωμαίοι, επιδεικνύοντας μαρτυρικό σθένος.

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΑΠΕΚΥΡΗΞΑΝ Ω...

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΑΠΕΚΥΡΗΞΑΝ Ω...: ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΑΠΕΚΥΡΗΞΑΝ ΩΣ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΠΗΣΑΣΑ                    ΕΚ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ  εκκλησία  ...

ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΑΠΕΚΥΡΗΞΑΝ ΩΣ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΠΗΣΑΣΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ εκκλησία ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟ 1924

ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΑΠΕΚΥΡΗΞΑΝ ΩΣ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΠΗΣΑΣΑ                    ΕΚ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ  εκκλησία  ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  ΤΟ 1924 

Επιστολές Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου , η προς Τραλλιανούς ΕπιστολήΠαρατηρούμε σε αυτή την επιστολή τους τρεις βαθμούς της Ιεροσύνης ήδη διαμορφωμένους

 Επιστολές  Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου  , η προς Τραλλιανούς Επιστολή
Στην επιστολή αυτή, γίνεται εμφανής ο ρόλος του Επισκόπου, ως κέντρο της ενότητας της Εκκλησίας, στον οποίο πρέπει να υπακούουν τα μέλη της τοπικής Εκκλησίας, για να «ζουν κατά Ιησούν Χριστόν». Παρατηρούμε σε αυτή την επιστολή τους τρεις βαθμούς της Ιεροσύνης ήδη διαμορφωμένους, Επισκόπους «εις τύπον Θεού Πατρός», Πρεσβυτέρους «ως συνέδριον Θεού» και Διακόνους, για τους οποίους ξεκαθαρίζεται ότι είναι διάκονοι Μυστηρίων Ιησού Χριστού. Χωρίς αυτούς, «Εκκλησία δεν ονομάζεται». Έχουμε λοιπόν μια κατατοπιστική περιγραφή της Ιεροσύνης ως προς τα μυστήρια. Επίσης γίνεται αναφορά στο θυσιαστήριο σε συνάφεια με το ρόλο του επισκόπου, μια προφανή αναφορά στη Θεία Λειτουργία, το κέντρο της Εκκλησιαστικής ζωής.

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: 25/12-12-2016 Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ Η ΓΗ ΤΙ ΕΟΡΤΑΖΟΥΝ ΧΡΙΣ...

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: 25/12-12-2016 Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ Η ΓΗ ΤΙ ΕΟΡΤΑΖΟΥΝ ΧΡΙΣ...: 25/12-12-2016 Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ Η ΓΗ ΤΙ ΕΟΡΤΑΖΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΑ, Η ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ??

25/12-12-2016 Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ Η ΓΗ ΤΙ ΕΟΡΤΑΖΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΑ ,Η ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ??

25/12-12-2016 Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ Η ΓΗ ΤΙ ΕΟΡΤΑΖΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΑ, Η ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ??

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: Προς Μαγνησιείς Επιστολή του Αγίου Ιγνατίου του Θε...

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: Προς Μαγνησιείς Επιστολή του Αγίου Ιγνατίου του Θε...: Προς Μαγνησιείς Επιστολή του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου: Στην επιστολή αυτή, είναι εμφανής ο ρόλος του Επισκόπου, ως κέντρο της ενότητας ...

Προς Μαγνησιείς Επιστολή του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου:Στην επιστολή αυτή, είναι εμφανής ο ρόλος του Επισκόπου, ως κέντρο της ενότητας της Εκκλησίας

Προς Μαγνησιείς Επιστολή του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου:Στην επιστολή αυτή, είναι εμφανής ο ρόλος του Επισκόπου, ως κέντρο της ενότητας της Εκκλησίας

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΕ !! Σε λίγες μέρες θα εορτάσουν οι ...

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΕ !! Σε λίγες μέρες θα εορτάσουν οι ...: ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΕ !! Σε λίγες μέρες θα εορτάσουν οι χριστιανοί την γέννηση του Χριστού! Ποιος ή τι είναι το νεογέννητο  Θείο Βρέφος ?? ολ...

ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΕ !! Σε λίγες μέρες θα εορτάσουν οι χριστιανοί την γέννηση του Χριστού! Ποιος ή τι είναι το νεογέννητο Θείο Βρέφος ?? ολίγα τινά , μέσα από τα λειτουργικά κείμενα της Εκκλησίας!! ΜΊΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥΣ , ΝΕΟ-ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΟΥΣ ,ΝΕΟ-ΧΡΙΣΤΟΜΑΧΟΥΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΕ !!

Σε λίγες μέρες θα εορτάσουν οι χριστιανοί την γέννηση του Χριστού! Ποιος ή τι είναι το νεογέννητο  Θείο Βρέφος ?? ολίγα τινά  , μέσα από τα λειτουργικά κείμενα της Εκκλησίας!!
ΜΊΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥΣ , ΝΕΟ-ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΟΥΣ ,ΝΕΟ-ΧΡΙΣΤΟΜΑΧΟΥΣ!!

ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Οι επιστολές του αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου ,αξιοσημείωτη είναι η εμμονή του Ιγνατίου στο πραγματικό της θείας φύσης του Χριστού.Προς Εφεσίους Επιστολή του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου

Οι επιστολές του αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου ,αξιοσημείωτη είναι η εμμονή του Ιγνατίου στο πραγματικό της θείας φύσης του Χριστού.Προς Εφεσίους Επιστολή του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ; Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Μεταλληνού Ομοτίμου Καθηγητού Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ;
 Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Μεταλληνού
Ομοτίμου Καθηγητού Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ : ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΑΡΞ ΕΓΕΝΕΤΟ

ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ  ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ : ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΑΡΞ ΕΓΕΝΕΤΟ

Η ΔΟΓΜΑΤΙΚΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ( ΜΑΤΘΑΪΟΥ) ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΠΟΙΩΝ ΑΠΟΚΟΠΕΝΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΜΕΛΛΩΝ ΑΥΤΗΣ

Η ΔΟΓΜΑΤΙΚΩΣ  ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ  ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ( ΜΑΤΘΑΪΟΥ) ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΠΟΙΩΝ ΑΠΟΚΟΠΕΝΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΜΕΛΛΩΝ ΑΥΤΗΣ

Η Εκκλησία του νέου ημερολογίου , είναι ειδωλολάτρες – ημερολάτρες ή όχι ?? η αλλαγή του ημερολογίου έγινε νόμιμα ή όχι και για πιο σκοπό ?

Η Εκκλησία  του  νέου ημερολογίου και οι  ακολουθούντες αυτήν  , είναι ειδωλολάτρες – ημερολάτρες ή όχι ?? η αλλαγή του ημερολογίου έγινε νόμιμα ή όχι και για πιο σκοπό ? είναι  η νόμιμος Εκκλησία η έχουσα το Άγιο Πνεύμα ή έχει τα αναθέματα και τους αφορισμούς των Αγίων ?
Είναι ακόλουθοι  των Αγίων Πατέρων ή είναι αιρετικοί ? οι κληρικοί  της  έχουν μυστήρια  ? ιεροσύνη ? ή όχι ?
Ας δούμε τι μας διδάσκει η Εκκλησία του Θεοί επ΄ αυτού , και ας βγάλει ο καθένας  τα συμπεράσματα του !!  

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ , ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΑΥΤΗΣ , ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ , ΤΗΣ  ΥΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΑΥΤΗΣ , ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ


ΠΕΡΙ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΙΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΙΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ