8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


Άχ , ταλαίπωροι Έλληνες γλυτώσατε από το στόμα του θηρίου , τον αντίχριστο πάπα , χάρις εις τον Άγιον Μάρκον τον Ευγενικό , Άγιο Μέγα Φώτιο , Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά , Άγιο Ιερομάρτυρα Κοσμά τον Αιτωλό , και παραδοθήκατε αμαχητί !!


Άχ , ταλαίπωροι Έλληνες γλυτώσατε από το στόμα του θηρίου , τον αντίχριστο πάπα , χάρις εις τον Άγιον Μάρκον τον Ευγενικό , Άγιο Μέγα Φώτιο , Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά , Άγιο Ιερομάρτυρα Κοσμά τον Αιτωλό , και παραδοθήκατε αμαχητί !!

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ?? ΠΟΙΟΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΑ?? Καί πώς αλλαχού , Κεφαλή δέ Χριστού ο Θεός ? ( Α΄ Κορ.ΙΑ' 3) , τούτο και εγώ φημί ότι ώσπερ έν σώμα ημείς , ούτω καί ο Χριστός καί ο Πατήρ έν . ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΡΑ ΚΑΙ Ο ΠΑΤΗΡ ΚΕΦΑΛΗ ΗΜΩΝ ΩΝ , Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος P.G.140

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ?? ΠΟΙΟΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΑ?? 
Καί πώς αλλαχού , Κεφαλή δέ Χριστού ο Θεός ? ( Α΄ Κορ.ΙΑ' 3) , τούτο και εγώ φημί ότι ώσπερ έν σώμα ημείς , ούτω καί ο Χριστός καί ο Πατήρ έν . ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΡΑ ΚΑΙ Ο ΠΑΤΗΡ ΚΕΦΑΛΗ ΗΜΩΝ ΩΝ , Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος P.G.140

ΑΓΙΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΦΟΡΟΥ : Η ΤΡΙΑΔΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΓΙΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΦΟΡΟΥ : Η ΤΡΙΑΔΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 

ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ :ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΠΡΟΑΙΩΝΙΟΥ ΑΤΡΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ :ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΠΡΟΑΙΩΝΙΟΥ ΑΤΡΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΣΜΩΝ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΕΙΣ ΗΜΑΣ.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΣΜΩΝ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΕΙΣ ΗΜΑΣ.

Η ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ,ΠΕΡΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ , ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ

Η ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ,ΠΕΡΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ,  ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ 

Ο θάνατος της ψυχής είναι ο χωρισμός από τόν Θεό , κατά των λεγόντων ότι ο Χριστός Ανεστήθη από τον άδη!

Ο θάνατος της ψυχής είναι ο χωρισμός από τόν Θεό , κατά των λεγόντων ότι ο Χριστός Ανεστήθη από τον άδη!

Ομιλία εις τόν Ευαγγελισμόν της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου , και κατά τών αθέων οικουμενιστών και τών τέκνων αυτών ,ιουδαίων Χριστομάχων ,Εκκλησιομάχων!

Ομιλία εις τόν Ευαγγελισμόν της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου , και κατά τών αθέων οικουμενιστών και τών τέκνων αυτών ,ιουδαίων Χριστομάχων ,Εκκλησιομάχων!

Η ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ- ΠΑΛΑΙΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ- Το κείμενο αυτό εγράφη στις 19.2.1992 , εσύ φίλε , νεο- ορθόδοξε της κρατικής ελληνικής εκκλησίας , κληρικέ , μοναχέ , λαϊκέ , δεν κατάλαβες ακόμα σε τι παγίδα σε έχουν ρίξει??

Η ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ- ΠΑΛΑΙΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ- Το κείμενο αυτό εγράφη στις 19.2.1992 , εσύ φίλε , νεο- ορθόδοξε της κρατικής ελληνικής εκκλησίας , κληρικέ , μοναχέ , λαϊκέ , δεν κατάλαβες ακόμα σε τι παγίδα σε έχουν ρίξει??


Ανιχνεύοντας την αλήθεια : παλαιό και νέο ημερολόγιο , ιστορία , προβλήματα και επιπτώσεις στην Ορθόδοξο εκκλησία . Μέρος Δ΄ 1935 - 1960

Ανιχνεύοντας την αλήθεια : παλαιό και νέο ημερολόγιο , ιστορία , προβλήματα και επιπτώσεις στην Ορθόδοξο εκκλησία . Μέρος Δ΄ 1935 - 1960