8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: Η ιστορική και θεολογική θεώρησης της αλλαγής του...

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: Η ιστορική και θεολογική θεώρησης της αλλαγής του...: Η ιστορική και θεολογική θεώρησης της αλλαγής  του ημερολογίου . και των αποτελεσμάτων   αυτής.

Η ιστορική και θεολογική θεώρησης της αλλαγής του ημερολογίου .και των αποτελεσμάτων αυτής

Η ιστορική και θεολογική θεώρησης της αλλαγής  του ημερολογίου .και των αποτελεσμάτων  αυτής.

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: Προς Ρωμαίους Επιστολή Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου...

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: Προς Ρωμαίους Επιστολή Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου...: Προς Ρωμαίους Επιστολή Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου : Η επιστολή κίνητρο είχε να προειδοποιήσει τους χριστιανούς της Ρώμης να μην αποτρέψου...

Προς Ρωμαίους Επιστολή Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου : Η επιστολή κίνητρο είχε να προειδοποιήσει τους χριστιανούς της Ρώμης να μην αποτρέψουν τον μαρτυρικό θάνατο που του ετοίμαζαν οι Ρωμαίοι, επιδεικνύοντας μαρτυρικό σθένος.

Προς Ρωμαίους Επιστολή Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου : Η επιστολή κίνητρο είχε να προειδοποιήσει τους χριστιανούς της Ρώμης να μην αποτρέψουν τον μαρτυρικό θάνατο που του ετοίμαζαν οι Ρωμαίοι, επιδεικνύοντας μαρτυρικό σθένος.

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΑΠΕΚΥΡΗΞΑΝ Ω...

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΑΠΕΚΥΡΗΞΑΝ Ω...: ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΑΠΕΚΥΡΗΞΑΝ ΩΣ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΠΗΣΑΣΑ                    ΕΚ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ  εκκλησία  ...

ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΑΠΕΚΥΡΗΞΑΝ ΩΣ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΠΗΣΑΣΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ εκκλησία ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟ 1924

ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΑΠΕΚΥΡΗΞΑΝ ΩΣ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΠΗΣΑΣΑ                    ΕΚ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ  εκκλησία  ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  ΤΟ 1924 

Επιστολές Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου , η προς Τραλλιανούς ΕπιστολήΠαρατηρούμε σε αυτή την επιστολή τους τρεις βαθμούς της Ιεροσύνης ήδη διαμορφωμένους

 Επιστολές  Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου  , η προς Τραλλιανούς Επιστολή
Στην επιστολή αυτή, γίνεται εμφανής ο ρόλος του Επισκόπου, ως κέντρο της ενότητας της Εκκλησίας, στον οποίο πρέπει να υπακούουν τα μέλη της τοπικής Εκκλησίας, για να «ζουν κατά Ιησούν Χριστόν». Παρατηρούμε σε αυτή την επιστολή τους τρεις βαθμούς της Ιεροσύνης ήδη διαμορφωμένους, Επισκόπους «εις τύπον Θεού Πατρός», Πρεσβυτέρους «ως συνέδριον Θεού» και Διακόνους, για τους οποίους ξεκαθαρίζεται ότι είναι διάκονοι Μυστηρίων Ιησού Χριστού. Χωρίς αυτούς, «Εκκλησία δεν ονομάζεται». Έχουμε λοιπόν μια κατατοπιστική περιγραφή της Ιεροσύνης ως προς τα μυστήρια. Επίσης γίνεται αναφορά στο θυσιαστήριο σε συνάφεια με το ρόλο του επισκόπου, μια προφανή αναφορά στη Θεία Λειτουργία, το κέντρο της Εκκλησιαστικής ζωής.

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: 25/12-12-2016 Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ Η ΓΗ ΤΙ ΕΟΡΤΑΖΟΥΝ ΧΡΙΣ...

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: 25/12-12-2016 Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ Η ΓΗ ΤΙ ΕΟΡΤΑΖΟΥΝ ΧΡΙΣ...: 25/12-12-2016 Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ Η ΓΗ ΤΙ ΕΟΡΤΑΖΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΑ, Η ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ??

25/12-12-2016 Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ Η ΓΗ ΤΙ ΕΟΡΤΑΖΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΑ ,Η ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ??

25/12-12-2016 Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ Η ΓΗ ΤΙ ΕΟΡΤΑΖΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΑ, Η ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ??

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: Προς Μαγνησιείς Επιστολή του Αγίου Ιγνατίου του Θε...

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: Προς Μαγνησιείς Επιστολή του Αγίου Ιγνατίου του Θε...: Προς Μαγνησιείς Επιστολή του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου: Στην επιστολή αυτή, είναι εμφανής ο ρόλος του Επισκόπου, ως κέντρο της ενότητας ...

Προς Μαγνησιείς Επιστολή του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου:Στην επιστολή αυτή, είναι εμφανής ο ρόλος του Επισκόπου, ως κέντρο της ενότητας της Εκκλησίας

Προς Μαγνησιείς Επιστολή του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου:Στην επιστολή αυτή, είναι εμφανής ο ρόλος του Επισκόπου, ως κέντρο της ενότητας της Εκκλησίας

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΕ !! Σε λίγες μέρες θα εορτάσουν οι ...

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΕ !! Σε λίγες μέρες θα εορτάσουν οι ...: ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΕ !! Σε λίγες μέρες θα εορτάσουν οι χριστιανοί την γέννηση του Χριστού! Ποιος ή τι είναι το νεογέννητο  Θείο Βρέφος ?? ολ...

ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΕ !! Σε λίγες μέρες θα εορτάσουν οι χριστιανοί την γέννηση του Χριστού! Ποιος ή τι είναι το νεογέννητο Θείο Βρέφος ?? ολίγα τινά , μέσα από τα λειτουργικά κείμενα της Εκκλησίας!! ΜΊΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥΣ , ΝΕΟ-ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΟΥΣ ,ΝΕΟ-ΧΡΙΣΤΟΜΑΧΟΥΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΕ !!

Σε λίγες μέρες θα εορτάσουν οι χριστιανοί την γέννηση του Χριστού! Ποιος ή τι είναι το νεογέννητο  Θείο Βρέφος ?? ολίγα τινά  , μέσα από τα λειτουργικά κείμενα της Εκκλησίας!!
ΜΊΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥΣ , ΝΕΟ-ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΟΥΣ ,ΝΕΟ-ΧΡΙΣΤΟΜΑΧΟΥΣ!!

ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Οι επιστολές του αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου ,αξιοσημείωτη είναι η εμμονή του Ιγνατίου στο πραγματικό της θείας φύσης του Χριστού.Προς Εφεσίους Επιστολή του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου

Οι επιστολές του αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου ,αξιοσημείωτη είναι η εμμονή του Ιγνατίου στο πραγματικό της θείας φύσης του Χριστού.Προς Εφεσίους Επιστολή του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ; Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Μεταλληνού Ομοτίμου Καθηγητού Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ;
 Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Μεταλληνού
Ομοτίμου Καθηγητού Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ : ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΑΡΞ ΕΓΕΝΕΤΟ

ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ  ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ : ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΑΡΞ ΕΓΕΝΕΤΟ

Η ΔΟΓΜΑΤΙΚΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ( ΜΑΤΘΑΪΟΥ) ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΠΟΙΩΝ ΑΠΟΚΟΠΕΝΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΜΕΛΛΩΝ ΑΥΤΗΣ

Η ΔΟΓΜΑΤΙΚΩΣ  ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ  ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ( ΜΑΤΘΑΪΟΥ) ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΠΟΙΩΝ ΑΠΟΚΟΠΕΝΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΜΕΛΛΩΝ ΑΥΤΗΣ

Η Εκκλησία του νέου ημερολογίου , είναι ειδωλολάτρες – ημερολάτρες ή όχι ?? η αλλαγή του ημερολογίου έγινε νόμιμα ή όχι και για πιο σκοπό ?

Η Εκκλησία  του  νέου ημερολογίου και οι  ακολουθούντες αυτήν  , είναι ειδωλολάτρες – ημερολάτρες ή όχι ?? η αλλαγή του ημερολογίου έγινε νόμιμα ή όχι και για πιο σκοπό ? είναι  η νόμιμος Εκκλησία η έχουσα το Άγιο Πνεύμα ή έχει τα αναθέματα και τους αφορισμούς των Αγίων ?
Είναι ακόλουθοι  των Αγίων Πατέρων ή είναι αιρετικοί ? οι κληρικοί  της  έχουν μυστήρια  ? ιεροσύνη ? ή όχι ?
Ας δούμε τι μας διδάσκει η Εκκλησία του Θεοί επ΄ αυτού , και ας βγάλει ο καθένας  τα συμπεράσματα του !!  

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ , ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΑΥΤΗΣ , ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ , ΤΗΣ  ΥΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΑΥΤΗΣ , ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ


ΠΕΡΙ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΙΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΙΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ


ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΟ-ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ. ( Ματθαϊκοί)

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΟ-ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ. ( Ματθαϊκοί)

1ον . Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΤΕ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΟ-ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ

2ον. Η Α' ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

3ον. Η Β' ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΜΕΤΑ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ ΚΑΠΟΙΩΝ ΜΗΝΩΝ ΑΠΕΣΥΡΑΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΟΙ : ΠΡΩΗΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ , ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΠΑΧΩΜΙΟΣ , ΑΡΧ/ΑΣ ΤΗΣ Ι.Σ. ΑΡΧΙΜΑΝΡΙΤΗΣ ΚΥΡΙΚΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

4ον. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΗΣ Ι.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΡΧ/ΠΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ

5ον.Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ Ι.Σ. ΠΟΥ ΕΞΗΓΕΙ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧ/ΠΟΝ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΜΟΦΡΟΝΟΥΝΤΑΣ ΤΟΥ

6ον.Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ <<ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΑΣ>> ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΡΧ/ΠΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΕΟΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΚΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ

7ον.Η ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΚ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΡΧ/ΠΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

8ον.ΤΑ ΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΕΟΕΙΚΟΝΟΜΑΧΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΕΝ ΚΑΙ ΑΝΕΘΕΜΑΤΙΣΕΝ Η ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Και όμως μέχρι τον ΙΖ' αιώνα οι προτεστάντες πίστευαν στο Αειπάρθενο!

Το Πρόσωπο της Θεοτόκου στην Προτεσταντική Θεολογία
 Και όμως μέχρι τον ΙΖ' αιώνα οι προτεστάντες πίστευαν στο Αειπάρθενο!

Πώς πρέπει να βγαίνει στη μάχη το πρωί ο στρατιώτης του Χριστού για να πολεµά

Πώς πρέπει να βγαίνει στη μάχη το πρωί ο στρατιώτης του Χριστού για να πολεµά

ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΙ ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΥΡΑΝΙΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ

ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ  ΕΟΡΤΗΝ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ  ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΙ  ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΥΡΑΝΙΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ  ΑΣΩΜΑΤΩΝ

ONOMATA ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ KAI XΡΙΣTIANIKH TAYTOTHTA τοῦ πρωτ. π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ ὁμοτ. Καθηγ. Πανεπ. Ἀθηνῶν

ONOMATA ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ KAI XΡΙΣTIANIKH TAYTOTHTA  
τοῦ πρωτ. π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ ὁμοτ. Καθηγ. Πανεπ. Ἀθηνῶν

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΙΚΟΝΑ Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΙΚΟΝΑ
Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός

Περιγραφή της παρούσης εκκλησιαστικής καταστάσεως Μεγάλου Βασιλείου, Διήγησις τῆς παρούσης τῶν ἐκκλησιῶν καταστάσεως

Περιγραφή της παρούσης εκκλησιαστικής καταστάσεως Μεγάλου Βασιλείου, Διήγησις τῆς παρούσης τῶν ἐκκλησιῶν καταστάσεως 

Ἐρευνᾶτε τὰς Γραφάς : Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Ἐρευνᾶτε τὰς Γραφάς : Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Λόγος περί ἐλπίδος : Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Χρυσοστόμου

Λόγος περί ἐλπίδος : Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Χρυσοστόμου 

Πως μπορεί να αντιμετωπισθεί το άγχος;Ιωάννης Κορναράκης

 Πως μπορεί να αντιμετωπισθεί το άγχος;Ιωάννης Κορναράκης

Διατί ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος τών Γ.Ο.Χ. κυρός Ματθαίος Καρπαθάκης προέβη εις χειροτονίας Επισκόπων το 1948 , οι κατηγορίες των οπαδών του Χρυσόστομου Καβουρίδη και η απάντησης εις αυτάς.

Διατί ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος τών Γ.Ο.Χ. κυρός Ματθαίος Καρπαθάκης προέβη εις χειροτονίας Επισκόπων το 1948 , οι κατηγορίες των οπαδών του Χρυσόστομου Καβουρίδη και η απάντησης εις αυτάς.

Περὶ τῆς κατὰ Θεὸν ἐλευθερίας.

Περὶ τῆς κατὰ Θεὸν ἐλευθερίας. 

Εγκωμιαστικός λόγος εις τον Άγιον και Πανένδοξον Μεγαλομάρτυρα του Χριστού, Δημήτριον

Εγκωμιαστικός λόγος εις τον Άγιον και Πανένδοξον Μεγαλομάρτυρα του Χριστού, Δημήτριον 

Άχ , ταλαίπωροι Έλληνες γλυτώσατε από το στόμα του θηρίου , τον αντίχριστο πάπα , χάρις εις τον Άγιον Μάρκον τον Ευγενικό , Άγιο Μέγα Φώτιο , Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά , Άγιο Ιερομάρτυρα Κοσμά τον Αιτωλό , και παραδοθήκατε αμαχητί !!


Άχ , ταλαίπωροι Έλληνες γλυτώσατε από το στόμα του θηρίου , τον αντίχριστο πάπα , χάρις εις τον Άγιον Μάρκον τον Ευγενικό , Άγιο Μέγα Φώτιο , Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά , Άγιο Ιερομάρτυρα Κοσμά τον Αιτωλό , και παραδοθήκατε αμαχητί !!

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ?? ΠΟΙΟΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΑ?? Καί πώς αλλαχού , Κεφαλή δέ Χριστού ο Θεός ? ( Α΄ Κορ.ΙΑ' 3) , τούτο και εγώ φημί ότι ώσπερ έν σώμα ημείς , ούτω καί ο Χριστός καί ο Πατήρ έν . ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΡΑ ΚΑΙ Ο ΠΑΤΗΡ ΚΕΦΑΛΗ ΗΜΩΝ ΩΝ , Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος P.G.140

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ?? ΠΟΙΟΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΑ?? 
Καί πώς αλλαχού , Κεφαλή δέ Χριστού ο Θεός ? ( Α΄ Κορ.ΙΑ' 3) , τούτο και εγώ φημί ότι ώσπερ έν σώμα ημείς , ούτω καί ο Χριστός καί ο Πατήρ έν . ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΡΑ ΚΑΙ Ο ΠΑΤΗΡ ΚΕΦΑΛΗ ΗΜΩΝ ΩΝ , Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος P.G.140

ΑΓΙΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΦΟΡΟΥ : Η ΤΡΙΑΔΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΓΙΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΦΟΡΟΥ : Η ΤΡΙΑΔΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 

ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ :ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΠΡΟΑΙΩΝΙΟΥ ΑΤΡΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ :ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΠΡΟΑΙΩΝΙΟΥ ΑΤΡΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΣΜΩΝ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΕΙΣ ΗΜΑΣ.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΣΜΩΝ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΕΙΣ ΗΜΑΣ.

Η ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ,ΠΕΡΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ , ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ

Η ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ,ΠΕΡΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ,  ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ 

Ο θάνατος της ψυχής είναι ο χωρισμός από τόν Θεό , κατά των λεγόντων ότι ο Χριστός Ανεστήθη από τον άδη!

Ο θάνατος της ψυχής είναι ο χωρισμός από τόν Θεό , κατά των λεγόντων ότι ο Χριστός Ανεστήθη από τον άδη!

Ομιλία εις τόν Ευαγγελισμόν της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου , και κατά τών αθέων οικουμενιστών και τών τέκνων αυτών ,ιουδαίων Χριστομάχων ,Εκκλησιομάχων!

Ομιλία εις τόν Ευαγγελισμόν της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου , και κατά τών αθέων οικουμενιστών και τών τέκνων αυτών ,ιουδαίων Χριστομάχων ,Εκκλησιομάχων!

Η ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ- ΠΑΛΑΙΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ- Το κείμενο αυτό εγράφη στις 19.2.1992 , εσύ φίλε , νεο- ορθόδοξε της κρατικής ελληνικής εκκλησίας , κληρικέ , μοναχέ , λαϊκέ , δεν κατάλαβες ακόμα σε τι παγίδα σε έχουν ρίξει??

Η ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ- ΠΑΛΑΙΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ- Το κείμενο αυτό εγράφη στις 19.2.1992 , εσύ φίλε , νεο- ορθόδοξε της κρατικής ελληνικής εκκλησίας , κληρικέ , μοναχέ , λαϊκέ , δεν κατάλαβες ακόμα σε τι παγίδα σε έχουν ρίξει??


Ανιχνεύοντας την αλήθεια : παλαιό και νέο ημερολόγιο , ιστορία , προβλήματα και επιπτώσεις στην Ορθόδοξο εκκλησία . Μέρος Δ΄ 1935 - 1960

Ανιχνεύοντας την αλήθεια : παλαιό και νέο ημερολόγιο , ιστορία , προβλήματα και επιπτώσεις στην Ορθόδοξο εκκλησία . Μέρος Δ΄ 1935 - 1960 Χορωδιακόν Σε υμνούμεν Σε ευλογούμεν Αξιον εστίν ως αληθ

Ανιχνεύοντας την αλήθεια : παλαιό και νέο ημερολόγιο , ιστορία , προβλήματα και επιπτώσεις στην Ορθόδοξο εκκλησία . Μέρος Β΄ . ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

Ανιχνεύοντας την αλήθεια : παλαιό και νέο ημερολόγιο , ιστορία , προβλήματα και επιπτώσεις στην Ορθόδοξο εκκλησία . Μέρος Β΄ . ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

Προς Εφεσίους Επιστολή του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου

Προς Εφεσίους Επιστολή του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου

ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ Νικηφόρος Θεοτόκης Ἀπὸ τὸ δυσεύρετο βιβλίο του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ «ΛΟΓΟΙ ΕΙΣ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΝ

ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ Νικηφόρος Θεοτόκης
 Ἀπὸ τὸ δυσεύρετο βιβλίο του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ «ΛΟΓΟΙ ΕΙΣ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΝ

Ὅσιος Ἰσαάκ ὁ Σῦρος - Προσευχή τῶν δακρύων

Ὅσιος Ἰσαάκ ὁ Σῦρος - Προσευχή τῶν δακρύων

Προς τους αγαπητούς φίλους και πρώην αδελφούς οι οποίοι ανήκουν στις συνόδους των : Στεφάνου Τσακίρογλου , Κυρίκου Κοντογιάννη , Χρυσοστόμου Τζανή .

Προς τους  αγαπητούς φίλους  και πρώην  αδελφούς  οι οποίοι  ανήκουν  στις  συνόδους  των : Στεφάνου Τσακίρογλου , Κυρίκου Κοντογιάννη , Χρυσοστόμου Τζανή .

ΑΓΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ: α. Περί Πνευματικής εργασίας β. Ποία ήτον η εργασία των παλαιών Αγίων. γ. Και πως δυνάμεθα και ημείς να κατορθώσωμεν αυτήν. δ .Ότι εκείνος όπου μετανοεί δια τα αμαρτήματά του, δεν ωφελείται τίποτε, ανίσως δεν ζητήση από τον Χριστόν να λάβη, και την ιατρείαν της ασθε­νείας του, δια την οποίαν αμαρτάνει.

ΑΓΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ:
 α. Περί Πνευματικής εργασίας
β. Ποία ήτον η εργασία των παλαιών Αγίων.
γ. Και πως δυνάμεθα και ημείς να κατορθώσωμεν αυτήν.
δ .Ότι εκείνος όπου μετανοεί δια τα αμαρτήματά του, δεν ωφελείται τίποτε, ανίσως δεν ζητήση από τον Χριστόν να λάβη, και την ιατρείαν της ασθε­νείας του, δια την οποίαν αμαρτάνει.

Ὅσιος Ἰσαάκ ὁ Σῦρος - Προσευχή τῶν δακρύων

Ὅσιος Ἰσαάκ ὁ Σῦρος - Προσευχή τῶν δακρύων

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ


 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ
ΣΤΗΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η ενότητα της Εκκλησίας ,Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Η ενότητα της Εκκλησίας ,Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Η ΑΙΡΕΣΙΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ. ο δέ παράνομος Ιούδας ούκ ηβουλήθη συνιέναι....

Η ΑΙΡΕΣΙΣ  ΤΗΣ ΝΕΟΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ.
ο δέ παράνομος Ιούδας ούκ ηβουλήθη συνιέναι....

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Η ΕΟΡΤΗ  ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Λόγος εις την Κοίμησιν της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας Του Αγ. Ανδρέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου

Λόγος εις την Κοίμησιν της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας
Του  Αγ. Ανδρέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΟΥ 1924

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΟΥ 1924
Η Εκκλησία της Ελλάδος  μετά  το σχίσμα του 1924 , και με βάσει  τις αποφάσεις οικουμενικών και  πανορθοδόξων  συνόδων κατέστη σχισματοαιρετική , με αποτέλεσμα να στερηθεί της χάρης των Ιερών Μυστηρίων  της Ιεροσύνης και της Αποστολικής Διαδοχής !!
Όμως ο Πανάγαθος Θεός δεν άφησε  ακυβέρνητο  το μικρό ποίμνιο που παρέμεινε πιστό στις  εντολές της ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ , και έκοψε κάθε κοινωνία με τους εκπεσόντες κληρικούς  του ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ .

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΩΝ (ΑΡΧ/ΠΩΝ ) ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ , ΜΑΚΑΡΙΟΥ , Κ.Α.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ  ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΩΝ <<ΑΡΧ/ΠΩΝ >> ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ , ΜΑΚΑΡΙΟΥ , Κ.Α.

Άγ. Γρηγόριου του Θεολόγου , κατά των συνχρόνων αιρετικών Χριστομάχων και Αγιομάχων Λόγος λα' περί του Αγίου Πνεύματος

Άγ. Γρηγόριου του Θεολόγου , κατά των συνχρόνων αιρετικών Χριστομάχων και Αγιομάχων
 Λόγος λα' περί του Αγίου Πνεύματος

Ἐγκώμιον εἰς τὴν Παναγίαν Θεοτόκον Τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἐπιφανίου Κύπρου ἐπισκόπου πόλεως Κωνσταντίας, τῆς Κυπριωνήσου

Ἐγκώμιον εἰς τὴν Παναγίαν Θεοτόκον
Τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἐπιφανίου Κύπρου
ἐπισκόπου πόλεως Κωνσταντίας, τῆς Κυπριωνήσου

Η λιτή τροφή είναι μητέρα της υγείας! (Αγ. Ι. Χρυσοστόμου)

Η λιτή τροφή είναι μητέρα της υγείας! (Αγ. Ι. Χρυσοστόμου)

Αι παλινωδίαι των φλωριναίων ουνιτών παλαιοημερολογητών! Ο οικουμενισμός δεν ήρθε μόνος στην πατρίδα μας !!

Αι παλινωδίαι των φλωριναίων ουνιτών παλαιοημερολογητών!
 Ο οικουμενισμός  δεν  ήρθε  μόνος στην  πατρίδα  μας !! 

Η αίρεσης της νεο- εικονομαχιας . Ο οικουμενισμός δεν ήρθε μόνος στην πατρίδα μας !!

Η αίρεσης της νεο- εικονομαχιας . Ο οικουμενισμός  δεν  ήρθε  μόνος στην  πατρίδα  μας !! 
Ο οικουμενισμός  δεν  ήρθε  μόνος στην  πατρίδα  μας !! Έφερε  και επέβαλε  στους  Έλληνες  εκτός  από την αναθεματισμένη  αλλαγή  του ημερολογίου και  την αναβίωση  καταδικασμένων και  βδελυρών παλαιών αιρέσεων , τις οποίες  εκτός από την εκ πεσούσα  και στερημένης κάθε θείας  χάριτος  κρατική  εκκλησία  του νέου ημερολογίου , δυστυχώς τις αποδέχθηκαν και ορισμένοι παλαιοημερολογίτες !!  Αι  αιρέσεις  αυτές  είναι  οι εξής :

1924 -1937 Ο οικουμενισμός δεν ήρθε μόνος στην πατρίδα μας !!

1924 -1937 Ο οικουμενισμός  δεν  ήρθε  μόνος στην  πατρίδα  μας !! 
Ο οικουμενισμός  δεν  ήρθε  μόνος στην  πατρίδα  μας !! Έφερε  και επέβαλε  στους  Έλληνες  εκτός  από την αναθεματισμένη  αλλαγή  του ημερολογίου και  την αναβίωση  καταδικασμένων και  βδελυρών παλαιών αιρέσεων , τις οποίες  εκτός από την εκ πεσούσα  και στερημένης κάθε θείας  χάριτος  κρατική  εκκλησία  του νέου ημερολογίου , δυστυχώς τις αποδέχθηκαν και ορισμένοι παλαιοημερολογίτες !!  Αι  αιρέσεις  αυτές  είναι  οι εξής :

Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ "ΘΕΟΤΟΚΟΣ" ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΙ Η ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ "ΘΕΟΤΟΚΟΣ" ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΙ Η ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α. ΤΣΙΓΚΟΥ
Λέκτορος Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Η περί της θεότητος του Ιησού Χριστού διδασκαλία των Αποστολικών Πατέρων ,κατά τών αιρετικών Χριστομάχων , και εικονομάχων

Η περί της θεότητος του Ιησού Χριστού διδασκαλία των Αποστολικών Πατέρων,
κατά τών αιρετικών Χριστομάχων , και εικονομάχων

Ο ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΣ π. ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΟΜΠΡΟΣ ΚΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΟΥ.

Ο ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΣ π. ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΟΜΠΡΟΣ ΚΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΟΥ. 
Ο αείμνηστος π. Ευγένιος Τόμπρος ως γνήσιος Ορθόδοξος κληρικός μετά την επιβολή στην εκκλησία της Ελλάδος του αναθεματισμένου νέου ημερολογίου , απετειχίστη από τον νεοημερολογήτη επίσκοπο του μητροπολίτη Κερκύρας , αλλά δέν έμεινε εκέι , ως κάνουν οι σημερινοί αποτειχισμένοι κληρικοί νεοημερολογήται, αλλά αφού έψαξε και ερεύνησε , εγνωρίσθη μετά του Αγίου Πατρός  Ματθαίου Καρπαθάκη και εγένετο μέλλος της Γνησίας Ορθοδόξου Εκκλησίας δια των προβλεπομένων υπό των Ιερών Κανόνων πράξεων , διά τον λόγον αυτόν εδέχθη και δέχεται ακόμη από των ουνιτών του παλαιοημερολογητισμού Φλωρινέων δεκατριμεριτών πλήθος συκοφαντιών περί του πιστεύω του και του ρόλου του στον αγώνα της ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ .


Πατριαρχικὸς ἀφορισμὸς τῶν ὀπαδῶν τοῦ φιλιόκβε

Πατριαρχικὸς ἀφορισμὸς τῶν ὀπαδῶν τοῦ φιλιόκβε

Εἰσαγωγικά

Η ΤΡΙΑΔΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ

Η ΤΡΙΑΔΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ι. ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΗ, Καθηγητού Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.

Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ

Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ
      

Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΙΟΥΔΑΪΖΟΝΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ

Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
ΜΙΑ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ  ΙΟΥΔΑΪΖΟΝΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ 
 Οἱ σύγχρονοι Αἱρετικοί Νεοεικονομάχοι πολεμοῦν δολίως τήν εἰκονογράφησιν τοῦ ΘΕΟΥ ΠΑΤΡΟΣ μέ τήνδιαστροφικήν διδασκαλίαν ὅτι  εἰκονογράφησις τοῦ Θεοῦ Πατρός ἐπιχειρεῖ τήν εἰκόνισιν τῆς Θείαςφύσεως.

Αισθάνομαι αποτυχημένος Επίσκοπος" λες, σεβασμιώτατε Γόρτυνος, αλλά αναφέρεις ...λάθος σημείο!!!

Αποτείχιση και Πατερική Παράδοση: "Αισθάνομαι αποτυχημένος Επίσκοπος" λες, σεβασμιώτατε Γόρτυνος, αλλά αναφέρεις ...λάθος σημείο!!!

Στερείστε της αποστολικής διαδοχής και των μυστηρίων αγαπητέ γέροντα επίσκοπε , διότι από το 1948 είστε επίσημα μέλος ως εκκλησία της παναιρέσεως του οικουμενισμού !! εάν δεν το ομολογήσετε μετανοήσετε δι’αυτό το έγκλημα θα δώσετε φοβερό λόγο στον θεό διότι σφετερίζεστε εσείς και οι όμοιοι σας <<συν επίσκοποι>> τον τίτλο του ορθοδόξου επισκόπου και οδηγείται τον αδιάφορο λαό στην απώλεια της κολάσεως λόγο της παναιρέσεως που ανήκετέ ως εκκλησία !!!!!

Είναι η εκκλησία της Ελλάδος και τα πατριαρχεία Εκκλησία Χριστού ?? Όχι δεν είναι !!!! είναι εκκλησία του αντίχριστου οικουμενισμού !!! Διότι ανήκουν από το 1948 στην σατανική εταιρία του παγκοσμίου συμβουλίου των εκκλησιών!!

Είναι η  εκκλησία της  Ελλάδος  και τα πατριαρχεία  Εκκλησία  Χριστού ??
Όχι  δεν είναι !!!! είναι  εκκλησία  του  αντίχριστου  οικουμενισμού  !!!
Διότι  ανήκουν από το 1948  στην σατανική  εταιρία  του  παγκοσμίου  συμβουλίου  των  εκκλησιών!!
Αυτός είναι και ο λόγος που οι διάφοροι  λεγόμενοι  αντι-οικουμενιστές κληρικοί και λαϊκοί  , ενώ καταγγέλλουν με  χαρτοπόλεμο και  αποτοιχίσεις τον οικουμενισμό παραμένουν σε αυτόν , διότι  δεν μπορούν –δεν θέλουν να ομολογήσουν στον  λαό την αλήθεια η οποία είναι η εξής :

Λόγοι περί Θείας κρίσεως

Λόγοι περί Θείας κρίσεως

Αναίρεσις των αιρετικών θέσεων των αποτειχισμένων νεοημερολογιτών και παλαιοημερολογιτών. Η μετάδοσις της Αποστολικής Διαδοχής κατά την περίοδον της Αποτειχίσεως και η θεώρισις των τελεσιουργηθέντων υπό των αιρετικών.

Αναίρεσις των αιρετικών θέσεων των αποτειχισμένων νεοημερολογιτών και παλαιοημερολογιτών.
Η μετάδοσις της Αποστολικής Διαδοχής κατά την περίοδον της Αποτειχίσεως και η θεώρισις των τελεσιουργηθέντων υπό των αιρετικών.
 Απάντησις εις το νέον βιβλίον του π. Ευθυμίου Τρικαμηνά περί του 15ου Ιερού Κανόνος της Πρωτοδευτέρας Συνόδου και περί Ημερολογίου. (Ὑπό Ἰωσήφ Μοναχοῦ, Ἅγιον Ὄρος, 2012).

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ


 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ
ΣΤΗΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ
Πρεσβύτερος Ιωάννης Reeves

ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑΣ ΙΔΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Κύριος υπερηφάνοις αντιτάσσεται , ταπεινοίς δέ δίδωσι χάριν . Παροιμ. Σολομ. Γ' 34

ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑΣ  ΙΔΙΩΜΑΤΑ  ΚΑΙ  ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Κύριος υπερηφάνοις αντιτάσσεται , ταπεινοίς δέ  δίδωσι χάριν . Παροιμ. Σολομ. Γ' 34

ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΙΣΤΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΙΣΤΙΑΣ


ΤΟ ΑΝΑΡΧΟΝ ΕΞ ΑΝΑΡΧΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΠΡΟΑΙΩΝΙΟΝ , ΑΝΑΛΟΙΩΤΟΝ ΚΑΙ ΑΤΡΕΠΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ . ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ.

ΤΟ  ΑΝΑΡΧΟΝ ΕΞ  ΑΝΑΡΧΟΥ ΠΑΤΡΟΣ  ΠΡΟΑΙΩΝΙΟΝ , ΑΝΑΛΟΙΩΤΟΝ  ΚΑΙ ΑΤΡΕΠΤΟΝ  ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ . ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ.

8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. Εφεσίους β’ 8-10 Η αιρετική συνέλευση των οικουμενιστών στην Κρήτη , ως αποτέλεσμα της αποσχίσεως της Ελληνικής Εκκλησίας από την Εκκλησία του Θεού , οι λεγόμενοι αντιοικουμενιστές , η ιστορία του οικουμενισμού ! Και πως ο πανάγαθος Θεός διαφύλαξε την Εκκλησία του ,και διέσωσε έως σήμερα την Αποστολική Πίστη και Διαδοχή της ΑΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ!

8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. Εφεσίους β’ 8-10
Η αιρετική συνέλευση  των οικουμενιστών  στην  Κρήτη , ως αποτέλεσμα της αποσχίσεως  της Ελληνικής Εκκλησίας από την Εκκλησία του Θεού

Η άλωση της ορθοδοξίας και του ελληνισμού δεν έγινε σήμερα ,αλλά ξεκίνησε πολύ παλαιότερα , η αποστασία δε των Ελλήνων από τον Θεό οδήγησε την πατρίδα μας στην σύγχρονη σκλαβιά που βιώνουμε σήμερα ! Η υποδούλωση της Ελλάδος στους Βαυαρούς και στην εβραίο μασονική Ε.Ο.Κ. και ο Θεοσεβής κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας !

Η άλωση  της ορθοδοξίας  και του ελληνισμού  δεν έγινε σήμερα ,αλλά ξεκίνησε πολύ παλαιότερα , η αποστασία δε των Ελλήνων  από τον Θεό οδήγησε την πατρίδα μας στην σύγχρονη σκλαβιά που βιώνουμε σήμερα !
Η  υποδούλωση  της  Ελλάδος στους Βαυαρούς και στην εβραίο μασονική  Ε.Ο.Κ. και ο Θεοσεβής  κυβερνήτης Ιωάννης  Καποδίστριας !

Ἐγκώμιο στούς Ἁγίους Πάντες, πού μαρτύρησαν σ᾽ ὅλο τόν κόσμο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Ἐγκώμιο στούς Ἁγίους Πάντες,
πού μαρτύρησαν σ᾽ ὅλο τόν κόσμο 
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ : ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΜΑΧΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΟΜΑΧΩΝ , ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΤΕΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝ ΑΥΤΩ!!

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ : ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΜΑΧΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΟΜΑΧΩΝ , ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΤΕΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝ ΑΥΤΩ!!

Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά : περὶ ἐκπορεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος

  Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά :  περὶ ἐκπορεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος

Πάλιν ὁ δεινός καί ἀρχέκακος ὄφις, τήν ἑαυτοῦ κεφαλήν καθ᾿ ἡμῶν διαιρών, ὑποψιθυρίζει τά τῆς ἀληθείας ἀντίθετα.
Μᾶλλον δέ τήν μέν κεφαλήν τῷ τοῦ Χριστοῦ σταυρῷ συντριβείς, τῶν δέ κατά γενεάς πειθομένων ταῖς ἀπολουμέναις ὑποθήκαις αὐτοῦ κεφαλήν ἑαυτοῦ ποιούμενος ἕκαστον καί οὕτω πολλάς ἀντί μιᾶς κατά τήν ὕδραν ἀναδούς κεφαλάς, δι᾿ αὐτῶν ἀδικίαν εἰς τό ὕψος λαλῶν οὐκ ἀνίησιν.
Οὕτως Ἀρείους, οὕτως Ἀπολιναρίους, οὕτως Εὐνομίους καί Μακεδονίους, οὕτω πλείστους ἑτέρους προσαρμοσάμενος τῷ αὐτοῦ προσφύντας ὁλκῷ, διά τῆς ἐκείνων γλώττης τόν οἰκεῖον κατά τῆς ἱερᾶς Ἐκκλησίας ἐπαφῆκεν ἰόν, ἀντ᾿ ὀδόντων ἰδίων τοῖς ἐκείνων λόγοις χρησάμενος καί περιπείρας τούτους τῇ τῆς εὐσεβείας ἀρχῇ, οἷόν τινι ρίζῃ νεαρῶς καλόν τεθηλότος φυτοῦ καί καρποῖς ὡραιοτάτοις βρίθοντος, οὐ μήν τούτῳ καί λυμήνασθαι ἴσχυσε·

Για την συνείδηση (Αββά Δωροθέου)

Για την συνείδηση (Αββά Δωροθέου)                        
'Όταν ό Θεός δηµιούργησε τόν ανθρωπο, 'έβαλε µέσα του ένα θείο σπέρµα, σάν ενα είδος λογισµοϋ πιό θερµού και φωτεινοϋ, νά εχει τή θέση της σπίθας, γιά νά φωτίζει τό νου και νά του δείχνει νά ξεχωρίζει τό καλό από τό κακό'. Αυτό ονοµά­ζεται συνείδηση, και είναι ό φυσικόο νόµοι; ('Ιωαv. Χρυσ. Ρ. G. 49, 131-133). Αύτό είναι τά πηγάδια πού άνοιγε ό 'Ιακώβ, όπως άκριβώς είπαν οι Πατέρες, και τά παράχωναν οι Φιλισταϊοι (Γεν. 26, 15). Μ' αυτό τό νόµο, δηλαδή µέ τή συνεί­δηση, συµµορφώ­θηκαν οι Πατριάρχες και ολοι οι άγιοι πού εζησαν πρίν από τό γραπτό νόµο και εύαρέστηοσν στό Θεό. 'Επειδή όμως αυτή παραχώθηκε και καταπατήθηκε από τούς ανθρώπους µέ την προοδευτική εξάπλωση της αμαρτιας, χρειαστήκαµε το γραπτό νόµο, χρειαστήκαµε τούς Αγίους Προφή­τες,

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΛΗΘΙΝΟΝ ΑΓΙΟΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ ΘΕΟΝ

ΠΕΡΙ  ΤΗΣ   ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  ΤΗΣ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ  ΠΙΣΤΕΩΣ  ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑΣ  ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΛΗΘΙΝΟΝ  ΑΓΙΟΝ  ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ  ΘΕΟΝ 


ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Ὅτε καταβὰς τὰς γλώσσας συνέχεε, διεμέριζεν ἔθνη ὁ Ὕψιστος· ὅτε τοῦ πυρὸς τὰς γλώσσας διένειμεν, εἰς ἑνότητα πάντας ἐκάλεσε· καὶ συμφώνως δοξάζομεν τὸ πανάγιον Πνεῦμα.

ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Ὅτε καταβὰς τὰς γλώσσας συνέχεε, διεμέριζεν ἔθνη ὁ Ὕψιστος·
ὅτε τοῦ πυρὸς τὰς γλώσσας διένειμεν, εἰς ἑνότητα πάντας ἐκάλεσε·
καὶ συμφώνως δοξάζομεν τὸ πανάγιον Πνεῦμα.

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Ο ΘΕΟΣ ΕΛΕΗΣΟΝ ΥΜΑΣ !! Η ΕΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΩΣ ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ , ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΥΜΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ!!

ΑΓΙΑ  ΤΡΙΑΣ Ο ΘΕΟΣ  ΕΛΕΗΣΟΝ ΗΜΑΣ !!
Η  ΕΙΚΩΝ ΤΗΣ  ΑΓΙΑΣ  ΤΡΙΑΔΟΣ  ΩΣ  ΣΥΜΒΟΛΟΝ  ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΑΓΩΝΟΣ  ΤΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  Γ.Ο.Χ.  ΕΛΛΑΔΟΣ , ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΥΜΩΝ  ΜΑΤΘΑΙΟΥ  ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ!!Η ΑΓΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ Η ΦΑΝΕΡΩΣΙΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Η ΑΓΙΑ  ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ
Η ΦΑΝΕΡΩΣΙΣ  ΚΑΙ  Η  ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ  ΤΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ΤΟΥ ΘΕΟΥ