8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΝ ΦΘΟΝΟ !! ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ , ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ . Περί φθόνου

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΝ ΦΘΟΝΟ !! ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ ,  ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ  . Περί φθόνου

Ο φθόνος είναι πάθος μοχθηρής ψυχής που λιώνει από ζήλια, όταν βλέπει να προκόβει ο διπλανός. Είναι στενοχώρια για τα ξένα αγαθά. Είναι εμπαθής κριτής για τα αγαθά των άλλων. Ο φθόνος είναι ρίζα όλων των κακών, πηγή κάθε συμφοράς και φυτώριο ανουσιουργημάτων. Ο φθόνος είναι απ’ όλα τα πάθη το πιο άδικο και το πιο δίκαιο. Στην πρώτη περίπτωση, ενοχλεί ιδιαίτερα τους καλούς, στη δεύτερη λιώνει αυτούς που το έχουν. Όπως η σκουριά φθείρει και τρώει το σίδερο, έτσι και η ζήλεια κατατρώει την ψυχή που την έχει. Ο φθόνος λοιπόν πρώτα φθείρει τον φθονερό και έπειτα τον φθονούμενο. Πρώτα εξολοθρεύει την ψυχή του -καθώς το φίδι κατατρώει την κοιλιά που το έθρεψε- και κατόπιν δαγκώνει αυτόν που φθονεί. Από μόνος του ο φθόνος δεν έχει καμιά αιτία ύπαρξης, γι’ αυτό δεν μπορεί να τύχει ούτε συγχώρεσης. Ο φθόνος δεν γνωρίζει να προτιμάει το συμφέρον.

Μικρά στιγμιότυπα από τους μεγάλους αγώνες του Εφέσου Αγ. Μάρκου με τους φιλο-παπικούς “Ορθοδόξους” στη Φλωρεντία

Μικρά στιγμιότυπα από τους μεγάλους αγώνες του Εφέσου Αγ. Μάρκου
με τους φιλο-παπικούς “Ορθοδόξους” στη  Φλωρεντία
[V. Laurent, Les “Memoires” du Grand Ecclesiarquee de l’ Eglise de Constantinople
 Sylveestre Syropoulos surle concile de Florence (1438-439), Paris 1971, σ. 444-448]

Σύντομο υπόμνημα: 
Απόσπασμα από τα «Απομνημονεύματα» του Συλβέστρου Συρόπουλου, Μ. Εκκλησιάρχου της Αγ. Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως, που συμμετείχε στη Σύνοδο Φεράρας-Φλωρεντίας (1438-1439).
Στους διαλόγους, με κόκκινα γράμματα σημειώνονται τα λόγια του Εφέσου Αγ. Μάρκου Ευγενικού και των ομογνωμόνων του, ενώ με μπλε των φιλοπαπικών “Ορθοδόξων” και εχθρών του Αγ. Μάρκου.
Σε αγκύλες σύντομες γλωσσικές επεξηγήσεις μου.

Όταν η εκκλησιά γίνεται σωματείο όλα είναι επιτρεπτά !! η περίπτωση του (φιλιόκβε) των Ρώσων της διασποράς , και των μαθητών τους εν ελλάδι .

Όταν η εκκλησιά γίνεται σωματείο όλα είναι επιτρεπτά !! η περίπτωση του (φιλιόκβε) των Ρώσων της διασποράς , και των μαθητών τους εν ελλάδι .Mέγας Αθανάσιος: Τι σημαίνει "Πρωτότοκος πάσης Κτίσεως"

Mέγας Αθανάσιος: Τι σημαίνει "Πρωτότοκος πάσης Κτίσεως"Εάν δε ονομάζεται και 'πρωτότοκος της κτίσεως' (Κολ.1:15), όμως δεν ονομάζεται πρωτότοκος ως εξισούμενος προς τα κτίσματα και ως πρώτος εξ αυτών χρονικώς (διότι πώς είναι δυνατόν τούτο όταν βέβαια είναι αυτός και Μονογενής;), αλλά εξαιτίας της συγκαταβάσεως του Λόγου προς τα κτίσματα, λόγω της οποίας έχει γίνει και αδελφός πολλών.

Μια ομολογία του πατρός Μεταλληνού, και καθηγητού της θεολογικής σχολής Αθηνών με ιδιαίτερη σημασία!

Μια  ομολογία του πατρός Μεταλληνού, και καθηγητού της θεολογικής  σχολής Αθηνών  με ιδιαίτερη σημασία!
Ο πατήρ  Μεταλληνός  ομολογεί εδώ  ότι η Εκκλησία  της Ελλάδος  απεσχίσθη από  την ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ το 1924  με την εισαγωγή του νέου ημερολογίου , και  όχι οι  <<παλαιοημερολογήτες >>
Σύμφωνα όμως  με τους Ιερούς  και Θείους Κανόνας , όποιος  αποσχίζεται  από την ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ χάνει την θεία χάρη και  δεν έχει ούτε μυστήρια  ούτε φυσικά και ιεροσύνη!
Αυτό σημαίνει  ότι η Εκκλησία  της Ελλάδος  από το 1924 που εισήγαγε  παρανόμως  και πραξικοπηματικά  το καταδικασμένο και αναθεματισμένο ,  ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  , στερείται των ιερών μυστηρίων καθ΄ότι ΣΧΙΣΜΑΤΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΕΝΗ!!!!
Ας  αναλογιστούν λοιπόν οι φίλοι  του  ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ,και των λεγόμενων , Γ.Ο.Χ. των από του ταλαίπωρου πρώην  Φλωρίνης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ  ΚΑΒΟΥΡΙΔΗ, που βρίσκονται  πριν  έρθει  η φοβερή ώρα της κρίσεως!!

Ερωτώνται οι οπαδοί του (επισκόπου) Χρυσοστόμου Τζανή

Ερωτώνται οι οπαδοί του <<επισκόπου>> Χρυσοστόμου Τζανή , τα θύματα των οργάνων του διαβόλου , κτένα , Αλεξοπούλου ,κ.α. των διδασκόντων ότι το πρόσωπο του Χριστού είναι 2000 ετών , συμφωνούν με το κάτωθι δοξαστικό των Θεοφανίων ??
Η αρέσκονται σε συκοφαντίες αναξίων κληρικών που τους οδηγήσαν στο ανάθεμα και εκτός της ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Μεγάλου Βασιλείου Περί των Ψαλμών

Μεγάλου Βασιλείου Περί των Ψαλμών

Το βιβλίο των Ψαλμών προφητεύει τα μέλλοντα∙ υπενθυμίζει τα παρελθόντα∙ θεσπίζει νόμους για τη ζωή∙ υποδεικνύει όσα πρέπει να πράξουμε...


Το βιβλίο των Ψαλμών προφητεύει τα μέλλοντα∙ υπενθυμίζει τα παρελθόντα∙ θεσπίζει νόμους για τη ζωή∙ υποδεικνύει όσα πρέπει να πράξουμε και με ένα λόγο είναι κοινό ταμείο καλών διδαγμάτων που προμηθεύει στον καθένα το κατάλληλο σύμφωνα με τη σπουδή του.

Διότι και τα παλαιά τραύματα των ψυχών θεραπεύει και στο νεοτραυματισθέντα αποδίδει γρήγορα τη θεραπεία∙ και το άρρωστο περιποιείται και το υγειές προφυλάσσει και γενικώς ξεριζώνει , όσο είναι δυνατό , τα πάθη , τα οποία κατατυραννούν ποικιλοτρόπως στη ζωή τις ψυχές των ανθρώπων∙ και τούτο με κάποια μελωδική ψυχαγωγία και ευχαρίστηση που γεννά αγνή σκέψη.

Οι Άγιοι γίνονται οι φορείς της Χάριτος και του ελέους του Κυρίου (Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως)

Οι Άγιοι γίνονται οι φορείς της Χάριτος και του ελέους του Κυρίου (Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως)

Η Εκκλησία έλαβε εντολή από τους Αποστόλους να εύχεται για όλο τον κόσμο και να μεσιτεύει στο Χριστό για χάρη του κόσμου.

Η Εκκλησία όταν επικαλείται τις προσευχές των αγίων, πιστεύει ότι οι άγιοι που ζωντανοί παρακαλούσαν το Θεό για την ειρήνη του κόσμου και την ευστάθεια των Εκκλησιών του Χριστού δεν παύουν να κάνουν το ίδιο και στην ουράνια Εκκλησία του Χριστού, την θριαμβεύουσα. Αυτοί ακούν ευνοϊκά τις προσευχές μας όταν τους επικαλούμαστε και εύχονται στο Θεό και γίνονται οι φορείς της χάριτος και του ελέους του Κυρίου.

Η Εκκλησία, στις προσευχές της προς το Θεό, παρακαλεί τον Κύριο να δεχθεί τις δεήσεις της, και αναφέρει τις προσευχές των αγίων και της Θεοτόκου, επειδή πιστεύει στην παρρησία που έχουν στο Θεό και στην αμείωτη και συνεχή αγάπη τους για την στρατευόμενη Εκκλησία του Χριστού. Επίσης σε όλα τα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας αναφέρονται οι Άγιοι ως πρεσβευτές προς τον Κύριο Ιησού Χριστό για χάρη μας. Οι παλαιότατοι Πατέρες της Εκκλησίας θεωρούν ότι οι Άγιοι μεσιτεύουν για μας προς τον Κύριο και πάντοτε καταφεύγουν στη μεσιτεία τους.

Προς τους αγαπητούς φίλους τους ακολουθούντες την ( σύνοδο του αρχ/που Στεφάνου ΜΑΤΘΑΙΪΚΟΙ)

Προς τους αγαπητούς φίλους τους ακολουθούντες την ( σύνοδο του  αρχ/που Στεφάνου)

Μετά από παρέλευση 20 σχεδόν ετών από το επάρατο  σχίσμα στην σύνοδο των ματθαιικών , λόγο του προβλήματος των εικόνων , διαπιστώνω  από φωτογραφίες διαφόρων εορτών ότι  η ως άνω σύνοδος  χρησιμοποιεί –προσκυνά- τουλάχιστον στα φανερά τις ιερές εικόνες .
Θέλω λοιπόν να ερωτήσω όποιον γνωρίζει και έχει την καλή προαίρεση να απαντήσει στα εξής:
1ον. Τι ήταν αυτό που ανάγκασε τους τρεις  αρχιερείς , ΑΝΔΡΕΑ , ΝΙΚΟΛΑΟ , ΠΑΧΩΜΙΟ , να αποσύρουν την υπογραφή τους από την Β΄ εγκύκλιο 2 μήνες μετα την δημοσίευση της.
2ον. Η ως άνω εγκύκλιος είχε αιρετικές θέσεις κατά την άποψη σας και δι΄αυτό  πολεμήθηκε τόσο??
Οι συγγραφείς  των βλάσφημων κειμένων κατά των αγίων εικόνων αναίρεσαν και καταδίκασαν εγγράφως τα όσα έγραψαν?? Και πότε ??

Αυτά προς το παρόν , επισυνάπτω την Β΄ εγκύκλιο για όποιον ήθελε να δόση μια απάντηση.

Ἡ ἕνωσή μας μέ τόν Θεό. Ἁγ. Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου

Ἡ ἕνωσή μας μέ τόν Θεό. Ἁγ. Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου

Ὁ Θεὸς εἶναι φῶς, καὶ δίνει τὴ λαμπρότητά Του σ΄ ἐκείνους πού καθαρίζουν τὴ σβησμένη λαμπάδα τῆς ψυχῆς τους κι’ ἑνώνονται μὲ τὸ «Θεῖον πῦρ».
Θαῦμα παράδοξο! Ὁ ἄνθρωπος νὰ ἑνώνεται μὲ τὸν Θεό ὄχι μόνο πνευματικά, ἀλλά καὶ σωματικά. Ἄνθρωπος καὶ Θεὸς νὰ γίνονται ἕνα, ὅπως ἕνα εἶναι καὶ τὸ ζωντανὸ ἀνθρώπινο σῶμα μὲ τὴν ψυχή. Μὲ τὴν ἕνωση αὐτή ὁ ἄνθρωπος γίνεται «κατὰ χάριν Θεός», ὅπως λέει ὁ ψαλμωδὸς Δαβίδ: «Ἐγώ εἶπα, θεοὶ ἐστε καὶ υἱοί Ὑψίστου πάντες».
Ὁ Χριστὸς βεβαίωσε: «Ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν. Ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὸν καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι. Μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν».
Πῶς ὅμως μένουμε ἐμεῖς στὸν Χριστὸ κι’ Αὐτός σέ μᾶς;

Ἁγίου Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας Λόγος κατά τῶν ὁμοφυλοφίλων

Ἁγίου Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας
Λόγος κατά τῶν ὁμοφυλοφίλων
Εἰσαγωγή
Ἡ Ἐκκλησία ἔχει ὡς ἀποκλειστικό Της σκοπό τή σωτηρία καί θέωση τοῦ ἀνθρώπου, ψυχική καί σωματική [1], ὡς ὁμοίωση πρός τόν Χριστό ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι. Μεταξύ τῶν πνευματικῶν μέσων πού ἡ Ἐκκλησία μετέρχεται εἶναι καί ὁ ἐν ἀγάπῃ ἔλεγχος, ἡ στηλίτευση· καί ἡ δριμύτητα τοῦ ἐλέγχου εἶναι εὐθέως ἀνάλογη τόσο μέ τήν ἀναισθησία καί πώρωση πού ἔχει νά ἀντμετωπίσει ἐκ μέρους τῶν ἁμαρτωλῶν, ὅσο καί μέ τήν ζημία πού ἐπαπειλεῖται ἀπό τήν ἁμαρτία [2].
Ὁ λόγος τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας (376-444) τόν ὁποῖον παρακάτω δημοσιεύουμε σέ μετάφραση, ἀφορᾷ στή μεγάλη ἁμαρτία καί διαστροφή τῆς ἐνεργοῦς ὁμοφυλοφιλίας καί ἀμφι-φυλοφιλίας (“bisexuality”), μολονότι ἐπιγράφεται «Λόγος στηλιτευτικός κατά εὐνούχων» [3]. Συμφώνως πρός τήν εὐαγγελική διαίρεση τῆς «εὐνουχίας» ἀπό τόν ἴδιο τόν Θεάνθρωπο Χριστό [4], ὑπάρχουν εὐνοῦχοι πού γεννήθηκαν ἔτσι, ὑπάρχουν ἐκεῖνοι πού εὐνουχίσθηκαν ἀπό τούς ἀνθρώπους, ὑπάρχουν ὅμως καί οἱ πνευματικῶς εὐνοῦχοι, γιά τούς ὁποίους ἡ «ἀπενεργοποίηση» τῶν σαρκικῶν λειτουργιῶν εἶναι κατόρθωμα [5], ἐπιτηδευόμενο γιά τήν εἴσοδο στή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.

Αποκρίσεις προς αιρετικούς

Αποκρίσεις προς αιρετικούς

Αποκρίσεις προς αιρετικούς
Του Μόσχου Εμμανουήλ Λαγκουβάρδου
«Φαύλος βίος, πονηρά δόγματα»
Η μητέρα μου όταν αναφερόταν στην εκκλησία γενικά και ειδικότερα στις γιορτές, στη νηστεία, στα μνημόσυνα επαναλάμβανε πάντα τα ίδια λόγια: » έτσι τα βρήκαμε «, χωρίς να αισθάνεται την ανάγκη να πει τίποτε περισσότερο. Η απάντηση αυτή ήταν απόλυτα πειστική γι΄ αυτήν. Εννοούσε πως σε ό,τι αφορά την Πίστη , πρέπει να τηρούμε με θρησκευτική ευλάβεια όσα παραλάβαμε από τους προγενέστερους , χωρίς να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε τίποτε . Αυτή είναι η ουσία της Ορθόδοξης Παράδοσης για τη μητέρα μου.

Αγαπητοί φίλοι ΓΟΧ ,οι ακολουθούντες τας συνόδους των φλωρινοσεραφειμικών φερόμενων ως αρχ/κων ΚΑΛΙΝΝΙΚΟΥ, ΜΑΚΑΡΙΟΥ, και πολλών άλλων , μελετήστε και διαπιστώστε τον εμπαιγμό και την ανορθόδοξων τακτική των επισκόπων σας και διαπιστώσατε ότι δεν ανήκετέ στην ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ αλλά σε ένα σωματείο που καπηλεύεται τον αιματοβαμμένο τίτλο ΓΝΗΣΙΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ και αναλογισθείτε που σας οδηγούν!!!

Αγαπητοί φίλοι ΓΟΧ ,οι ακολουθούντες τας συνόδους των φλωρινοσεραφειμικών  φερόμενων ως αρχ/κων  ΚΑΛΙΝΝΙΚΟΥ, ΜΑΚΑΡΙΟΥ, και πολλών άλλων , μελετήστε και διαπιστώστε  τον εμπαιγμό και την ανορθόδοξων τακτική των επισκόπων σας και  διαπιστώσατε ότι δεν ανήκετέ στην ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ αλλά σε ένα σωματείο που καπηλεύεται τον αιματοβαμμένο τίτλο ΓΝΗΣΙΟΙ  ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ και αναλογισθείτε που σας οδηγούν!!!
Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΙΚΑΓΟΥ ΚΑΙ ΝΤΙΤΡΟΪΤ ΣΑΡΑΦΕΙΜ ΟΜΟΛΟΓΗ ,ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΤΑΝΙΑΣ ΤΟΥ ΑΚΚΑΚΙΟΥ ΠΑΠΑ, ΤΗΝ ΤΡΑΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΟΣΕΡΑΦΕΙΜΗΚΩΝ ΨΕΥΔΟ ΓΟΧ

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΙΚΑΓΟΥ ΚΑΙ ΝΤΙΤΡΟΪΤ ΣΑΡΑΦΕΙΜ ΟΜΟΛΟΓΗ ,ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΤΑΝΙΑΣ ΤΟΥ ΑΚΚΑΚΙΟΥ ΠΑΠΑ, ΤΗΝ ΤΡΑΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΟΣΕΡΑΦΕΙΜΗΚΩΝ ΨΕΥΔΟ ΓΟΧ


Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΤΗ ΤΩΝ ΨΕΥΔΟ ΓΟΧ ΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΚΑΒΟΥΡΙΔΗ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΩΝ ΤΟΥΣ , ΚΑΤΩΤΕΡΟ Η ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΥΜΑΝΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΙΩΝΕΣΚΟΥ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΑΡΝΗΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ ΟΤΙ ΣΥΜΜΕΤΕΊΧΕ ΣΤΗΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΚΚΑΚΙΟΥ ΠΑΠΑ ΣΤΑ ΓΑΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΤΗ ΤΩΝ ΨΕΥΔΟ ΓΟΧ ΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΚΑΒΟΥΡΙΔΗ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΩΝ ΤΟΥΣ , ΚΑΤΩΤΕΡΟ Η ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΥΜΑΝΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΙΩΝΕΣΚΟΥ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΑΡΝΗΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ ΟΤΙ ΣΥΜΜΕΤΕΊΧΕ ΣΤΗΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΚΚΑΚΙΟΥ ΠΑΠΑ ΣΤΑ ΓΑΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ


Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά: Ομιλία προτρεπτική προς νηστεία (όπου γίνεται σύντομος λόγος και περί της γενέσεως του κόσμου

Αγίου Γρηγορίου του  Παλαμά: Ομιλία προτρεπτική προς νηστεία (όπου γίνεται σύντομος λόγος και περί της γενέσεως του κόσμου
1. Πολυμήχανος καν πολυτροπώτατος για την κακία, μάλλον δε παμμήχανος είναι ο νοητός όφις, ο πρωταίτιος του κακού. Έχει τα μέσα να εμποδίσει την αγαθή πρόθεσή μας και πράξη, μόλις αρχίζει. Κι αν δεν μπορέσει να την εμποδίσει στην αρχή, γνωρίζει άλλες μηχανές, με τις οποίες την αχρηστεύει όταν ευρίσκεται σ' ενέργεια· κι αν δεν μπορέσει να την αχρηστεύσει, όταν τελείται κάπου στη μέση, πάλι γνωρίζει άλλα σοφίσματα και άλλους τρόπους για να την αφανίσει όταν τελειωθεί και να την καταστήσει ανωφελή, μάλλον δε και επιζήμια για όσους δεν προσέχουν πολύ.
Και πρώτα μεν υποδεικνύει το επίπονο και δυσκατόρθωτο της αρετής, ώστε με αυτό να μας εμβάλει ραθυμία και ανελπισία, με την σκέψη ότι επιχειρούμε δύσκολα και αδύνατα, κι έτσι ότι δεν θα μπορέσωμε να φέρωμε σε έργο την πρόθεση· προσέτι δε γεννά στους αγωνιζομένους και απιστία στα υπεσχημένα από τον Θεό βραβεία.

ΚΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΣΑΡΞ ΕΓΕΝΕΤΟ

ΚΑΙ Ο  ΛΟΓΟΣ ΣΑΡΞ ΕΓΕΝΕΤΟ

Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος: Συμβουλές σε νιόπαντρη γυναίκα

Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος: Συμβουλές σε νιόπαντρη γυναίκα


Κόρη μου, στους γάμους σου εγώ ο πνευματικός σου πατέρας, ο Γρηγόριος, σου κάνω δώρο τούτο το ποίημα. Και είναι ό,τι καλλίτερο η συμβουλή του πατέρα.

Άκου λοιπόν Ολυμπιάδα μου (συμβουλές από τον άγιο Γρηγόριο θεολόγο) :

1. Ξέρω ότι θέλεις να είσαι πραγματική χριστιανή. Και μια πραγματική χριστιανή πρέπει όχι μόνο να είναι, αλλά και να φαίνεται. Γι αυτό, σε παρακαλώ, να προσέξης την εξωτερική σου εμφάνιση. Να είσαι απλή. Το χρυσάφι, δεμένο σε πολύτιμες πέτρες, δεν στολίζει γυναίκες σαν και σένα. Πολύ περισσότερο το βάψιμο. Δεν ταιριάζει στο πρόσωπό σου, την εικόνα του Θεού, να την παραποιής και να την αλλάζης, μόνο και μόνο για να αρέσης. Ξέρε το ότι αυτό είναι φιλαρέσκεια και να μένης απλή στην εμφάνιση. Τα βαρύτιμα και πολυτελή φορέματα, ας τα φορούν εκείνες, που δεν επιθυμούν ανώτερη ζωή, που δεν ξέρουν τι θα πη πνευματική ακτινοβολία.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΙΝ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ *Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης

 ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΙΝ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ *Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης

Σκέψου, αγαπητέ μου, ότι όπως είναι συναρμολογημένος απ' όλα τα κτίσματα αυτός ο αισθητός απέραντος κόσμος, έτσι ακόμη είναι καμωμένος ένας άλλος κόσμος νοητός που αποτελείται από αμαρτωλούς, του οποίου τα στοιχεία είναι οι τρεις διεστραμμένοι έρωτες, που αναφέρει ο Θεολόγος Ιωάννης: δηλ. α) ο έρωτας των ηδονών, β) ο έρωτας του πλούτου και γ) ο έρωτας της δόξας. "Παν εν τω κό­σμω η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονεία του βίου" (Α' Ιω. 2,16)1.

Αυτός ο πονηρός κόσμος που αντίκειται στο σκοπό του Θεού και εξουσιάζεται από τον εωσφόρο (ο οποίος γι' αυτό και ονομάζεται κοσμοκράτορας) είναι εκείνος ο μεγάλος εχθρός, τον οποίο ο σαρκωθείς Λόγος του Θεού και Πατρός, αφού γεννήθηκε στη γη, ήρθε για να πολεμήσει πρώτα με το παράδειγμά του το σιωπηλό, και μετά, στον κατάλληλο καιρό, με τον λόγο και τη διδασκαλία του.

Σήμερον γενvάται εκ Παρθένου!!!!ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ !!Ο ΠΡΟΑΙΩΝΙΟΣ ΘΕΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΕ ΕΝ ΧΡΟΝΟ, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ,ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Σήμερον γενvάται εκ Παρθένου!!!ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ !!Ο ΠΡΟΑΙΩΝΙΟΣ ΘΕΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΕ ΕΝ ΧΡΟΝΟ,
 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΩΝ  ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ,ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Σήμερον γενvάται εκ Παρθένου, ο δρακί τήν πάσαν έχων κτίσιν Ράκει καθάπερ βροτός σπαργαvούται, ο τή ουσία αναφής.Θεός εν φάτνη ανακλίνεται, ο στερεώσας τούς ουρανούς πάλαι κατ' αρχάς. Εκ μαζών γάλα τρέφεται, ό εν τή ερήμω Μάννα ομβρίσας τώ Λαώ. Μάγους προσκαλείται, ο Νυμφίος τής ΕκκλησίαςΔώρα τούτων αίρει, ο Υιός τής Παρθένου. Προσκυνούμέν σου τήν Γένναν Χριστέ. Δείξον ημίv καί τά θείά σου Θεοφάνεια. 

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ

Μυστήριο παράξενο και παράδοξο αντικρίζω.

Βοσκών φωνές φτάνουν στ' αυτιά μου. Δεν παίζουν σήμερα με τις φλογέρες τους κάποιον τυχαίο σκοπό. Τα χείλη τους ψάλλουν ύμνο ουράνιο.

Οι άγγελοι υμνολογούν, οι αρχάγγελοι ανυμνούν, ψάλλουν τα Χερουβείμ και δοξολογούν τα Σεραφείμ. Πανηγυρίζουν όλοι, βλέποντας το Θεό στη γη και τον άνθρωπο στους ουρανούς.

Σήμερα η Βηθλεέμ μιμήθηκε τον ουρανό: Αντί γι' αστέρια, δέχτηκε τους αγγέλους• αντί για ήλιο, δέχτηκε τον Ήλιο της δικαιοσύνης. Και μη ζητάς να μάθεις το πώς. 

Η γέννηση του Χριστού - Ιστορικά και θεολογικά στοιχεία και διαστρεβλώσεις τους

Το πρόσωπο του Χριστού στο επίκεντρο αμφισβητήσεων
Η ιστορικότητα του Ιησού Χριστού είναι κάτι αυτονόητο για κάθε Χριστιανό, αλλά και για κάθε καλοπροαίρετο άνθρωπο. Σύμφωνα με τη σαφέστατη μαρτυρία της Αγ. Γραφής, ο Ιησούς είναι ένα ιστορικό πρόσωπο, που γεννήθηκε στην Βηθλεέμ της Ιουδαίας, «επί Καίσαρος Αυγούστου», δίδαξε τον Λαό, έκανε θαύματα, σταυρώθηκε «επί Ποντίου Πιλάτου» και αναστήθηκε «τη τρίτη ημέρα». Αλλά και η επιστημονική έρευνα επιβεβαιώνει, όχι βέβαια όλα, αλλά αρκετά από τα στοιχεία του ιστορικού βίου του Ιησού, τα οποία γνωρίζουμε από τα Ευαγγέλια. Ωστόσο,

ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ ΕΘΝΩΝ...Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΥΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΟΙ ΓΝΗΣΙΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ  ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΘΑ ΕΟΡΤΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΄΄ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΥΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ '' ΕΥΧΟΜΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ !

Ιησούς Χριστός . Μοναδικό πρόσωπο με προϊστορία

Ιησούς Χριστός . Μοναδικό πρόσωπο με προϊστορία
1. Ο Ιησούς είναι ένα μοναδικό στην ιστορία πρόσωπο.
Όλοι οι άνθρωποι αρχίζουν να υπάρχουν με την γέννησή τους. Και παύουν να ζουν και να ενεργούν με τον βιολογικό τους θάνατο.
Αντίθετα ο Ιησούς μαρτυρείται ότι ζη αιωνίως.
Ζη, πριν γεννηθή. Ζη∙ και ενεργεί. Και ο κόσμος τον περιμένει. Και μετά το βιολογικό Του θάνατο εξακολουθεί να ζη.
Πριν ο Χριστός γεννηθή, ένας λαός μιλάει γι’ Αυτόν. Και Τον περιμένει. «Η προσδοκία της ελεύσεως του Ιησού υπήρχε πάντοτε στον κόσμο» (L’ attente et la venue de Jésus était toujours sur la terre), λέγει ο Πασκάλ.