8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


Αί Σοφιστείαι των νεοημερολογητών .Προς τους νέο ημερολογίτες αποτοιχισμένους ..

Αί Σοφιστείαι των νεοημερολογητών .Προς τους  νέο ημερολογίτες  αποτοιχισμένους ..


Οι οποίοι  αρνούνται  να δεχθούν  ότι  η άλωση  της  εκκλησίας  της  Ελλάδος από τον οικουμενισμό  ξεκίνησε  με την καταδικασμένη από την Εκκλησία  αλλαγή  του ημερολογίου !  πώς  όμως  θα κτυπήσεις  την αίρεση όταν είσαι  ήδη  μέλος της ? το φίδι  για  να το σκοτώσουμε  δεν  το κτυπάμε  στην ουρά  αλλά  στο κεφάλι  , και το κεφάλι του οικουμενισμού είναι η καταδικασμένη  από την ΕΚΚΛΗΣΙΑ , αλλαγή του ημερολογίου η οποία  , κατέστησε  την εκκλησία της Ελλάδος υποκείμενη στους  αφορισμούς και τα αναθέματα των  πανορθοδόξων   συνόδων  , και την απόσχιση της  από την Εκκλησία  του Χριστού ! 

ΠΗΓΕΣ  ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ


ΑΡΘΡΟ ΣΤΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ  1965 ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΔΩ :

ΚΑΙ ΕΔΩ:


Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου