8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ , ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ 17ου - 18ου ΑΙΩΝΟΣ . ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΔΑΧΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΟΝ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ,ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ , ΝΕΟΕΙΚΟΝΟΜΑΧΩΝ , ΘΕΟΜΑΧΩΝ , ΤΡΙΑΔΟΜΑΧΩΝ , ΧΡΙΣΤΟΜΑΧΩΝ , ΕΚΚΛΗΣΙΟΜΑΧΩΝ , ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 20ου ΚΑΙ 21ου ΑΙΩΝΟΣ !

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ , ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ 17ου - 18ου ΑΙΩΝΟΣ .
ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΔΑΧΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΟΝ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ  ,ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ , ΝΕΟΕΙΚΟΝΟΜΑΧΩΝ , ΘΕΟΜΑΧΩΝ , ΤΡΙΑΔΟΜΑΧΩΝ , ΧΡΙΣΤΟΜΑΧΩΝ , ΕΚΚΛΗΣΙΟΜΑΧΩΝ , ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 20ου  ΚΑΙ 21ου ΑΙΩΝΟΣ !

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου