8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


ΙΕΡΑ ΚΑΤΗΧΗΣΗΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ! Τι είναι η Εκκλησία του Θεού . Ποιος την ίδρυσε ? γιατί είναι Μία Αγία ? Αποστολική ? και Καθολική ? ποιος την κυβερνά ? και καθοδηγεί ?

ΙΕΡΑ  ΚΑΤΗΧΗΣΗΣ ΠΕΡΙ  ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ΤΟΥ ΘΕΟΥ !
Τι είναι η Εκκλησία του Θεού . Ποιος  την  ίδρυσε ?  γιατί είναι  Μία Αγία  ? Αποστολική ? και Καθολική ? ποιος  την κυβερνά ? και καθοδηγεί ?
Η εκκλησία δεν  είναι ένας ανθρώπινος  οργανισμός ένα σωματείο , όπου ο κάθε θεολογίσκος  κληρικός  ή λαϊκός μπορεί να ερμηνεύει και να δογματίζει  κατά το δοκούν !! Στην Εκκλησία του Θεού δεν υπάρχουν μέλλει  που είναι με το ένα <<πόδι >> μέσα ,και με το άλλο έξω , που έχουν μέρος της αλήθειας και μερική Θεία Χάρι , ή είναι κάποιος μέλος  της Εκκλησίας του Θεού με πλήρη την Θεία χάρη και τα Μυστήρια ή ΟΧΙ , ή είναι με την ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Η ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ !! Από την Εκκλησία δεν αποκόπτονται οι Ορθόδοξοι αλλά μόνο οι αιρετικοί και σχισματικοί , αμέσως μόλις προσθέσουν ή αφαιρέσουν τι , από αυτά που μας παρέδωσε  και αποκάλυψε ο  Θεός δια των Προφητών , του Κυρίου μας Ιησού Χριστού , των Αποστόλων , των Πατέρων , των Ορθοδόξων Συνόδων . Δεν αποκόπτεται –αποτοιχίζεται- κάποιος από την Εκκλησία απλά και μόνο σαν ένδειξη διαμαρτυρίας !! Αλλά , αποκηρύττει την αίρεση και τους αιρετικούς κληρικούς και λαϊκούς , ως αποκοπέντα και νεκρά  μέλει , και παύει κάθε εκκλησιαστική κοινωνία μαζί τους  , μόνο εάν η τοπική εκκλησία στην οποία ανήκει δια των επισκόπων της πέσει σε αίρεση-σχίσμα , τότε μόνο την αποκηρύττει ως αιρετική και διακόπτη κάθε πνευματική κοινωνία μαζί της ,διότι η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ είναι ή αυτή εις τους αιώνας χωρίς παρέκκλιση ή αλλαγή στο Πιστεύω και την Ιερά της Παράδοση !!
Εάν μια τοπική εκκλησία εκπέσει – λόγο αιρετικών φρονημάτων– χωρίζεται παντελώς από την Εκκλησία του Θεού και χάνει κάθε σχέση μετ ‘αυτού , στερημένη παντελώς της Θείας Χάριτος και των μυστηρίων !!
Ας προσέξουν λοιπών οι διάφοροι διαμαρτυρόμενοι για τον οικουμενισμό χριστιανοί τις εποχής μας που ανήκουν ! Στην Εκκλησία του Θεού ;; ή σε ένα ανθρώπινο σύλλογο διαμαρτυρομένων πιστών !!  και εάν ανήκουν στην δεύτερη περίπτωση ας ψάξουν να βρουν που είναι αυτή η αμόλυντος Εκκλησία που συνεχίζει να υφίσταται , και  θα υπάρχει έως συντέλειας του αιώνος , χωρίς να προσθέσει ή αφαιρέσει τίποτε από τα παραδεδομένα  από τους ΑΓΙΟΥΣ και ας γίνει μέλος  της πριν ο θάνατος τον προλάβει και βρεθείς εκτός του νυμφώνος !
 Ο  ΑΓΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ  ΑΠΑΝΤΑ  ΣΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΟΜΑΧΟΥΣ  


Η ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΗΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΩΝ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΣΑΤΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΑΙΡΕΣΕΩΣ  ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ !  ΣΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΛΙΝΚ :

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου