8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΩΣ ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ! Υπό του καθ. Ανδρέου Θεοδώρου . Ορθοδ. Τύπος . Καί τά σημερινά κακέκτυπα επισκόπων και πολιτικών της Ελλάδος στις σχέσεις και την εξάρτυση από την άθεοι Ευρωπαϊκή Ένωση .

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ  Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ  ΩΣ ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ  ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ! Υπό του καθ. Ανδρέου  Θεοδώρου . Ορθοδ. Τύπος . Καί  τά  σημερινά  κακέκτυπα  επισκόπων και  πολιτικών  της  Ελλάδος στις σχέσεις  και την  εξάρτυση από την άθεοι  Ευρωπαϊκή  Ένωση .


Ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΑΘΕΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ,Η ΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ 1920 ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ   , ΚΑΙ Η ΣΥΝΟΔΟΣ  ΤΟΥ  ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ 2016 . ΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ !
https://xristianorthodoxipisti.blogspot.gr/2017/08/1920-2016.html


ΕΧΕΙ ΓΙΝΗ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ  ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 1965 , ΚΑΙ ΟΙ ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΠΟΙΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΠΛΑΝΟΥΝ ΨΕΥΔΟΜΕΝΟΙ ΤΟΝ ΛΑΟ ,  ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΟΝΤΑΣ  ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΟΜΑΧΟΝΤΑΣ , ΠΛΑΝΩΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΝΩΜΕΝΟΙ ! ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΦΥΛΛΑ  1676 ΕΩΣ 1684
https://xristianorthodoxipisti.blogspot.gr/2017/08/1965-1676-1684.html


Η διαφορά των Ορθοδόξων  Χριστιανών , μετά  των  αιρετικών  οικουμενιστών του  νέου  και του παλαιου ημερολογίου δεν είναι μόνο  το αναθεματισμένο  παπικό ημερολόγιο αλλά...
https://xristianorthodoxipisti.blogspot.gr/2017/08/blog-post_31.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου