8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΠΕΡΙ  ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ  ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ

 ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΠΕΡΙ  ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ  ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ . ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ
https://issuu.com/teldoum/docs/____________________________________38bf4d0cbb7df8

ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΠΕΡΙ  ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ  ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ . ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ  ΚΑΙ  ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
https://drive.google.com/file/d/1eSvPwolooX4fFRGlWx0trmbYW55L2RDf/view?usp=sharing

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου