8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΕΥΟΜΕΝΗΝ ΜΙΑΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ , ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ, ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΟΤΙ ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ !!

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ  ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΧΗΣ  ΕΙΣ  ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΕΥΟΜΕΝΗΝ ΜΙΑΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ  ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ , ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ  ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ, ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΟΤΙ ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΕΙΝΑΙ  ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ !!

ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΙΣΤΙΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ
 

πηγη κειμένου ο ημεροδείκτης του 2017 της Γνησίας  Ορθοδόξου Εκκλησίας του Θεού λίνκ  για χρήση ,μελέτη και λήψει του ημεροδείκτη και σε pdf :http://www.egoch.org/files/2017_WALL_.pdf


Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΙΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1935 ΕΩΣ ΤΟ 1948 : https://xristianorthodoxipisti.blogspot.gr/2015/03/1935-1948.htmlΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου