8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


Λόγος περί πίστεως και πνευματικής καταστάσεως των Ελλήνων , ως και η αιτία των δεινών που βιώνουν οι Έλληνες σαν άτομα , αλλά και ως έθνος ανά τους αιώνες ! Εκφωνηθείς την β’ Κυριακή των νηστειών Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά του έτους 2017 στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης

Λόγος  περί  πίστεως  και  πνευματικής  καταστάσεως  των  Ελλήνων ,  ως  και  η αιτία   των  δεινών  που βιώνουν  οι Έλληνες  σαν άτομα , αλλά και  ως έθνος  ανά  τους  αιώνες  !

Εκφωνηθείς  την β’ Κυριακή  των νηστειών Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά του  έτους 2017 στον  Ιερό Μητροπολιτικό  Ναό  του Αγίου  Γεωργίου Θεσσαλονίκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου