8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


Κυριακή της Ορθοδοξίας του έτους 2017 , και ο αντίχριστος οικουμενισμός !!

Κυριακή  της Ορθοδοξίας  του έτους  2017 , και ο αντίχριστος οικουμενισμός !!


Άλλη μια Κυριακή  της Ορθοδοξίας  θα εορταστή από τους λεγόμενους << ορθοδόξους >> Χριστιανούς  , άλλη  μια εορτή της Μεγάλης  Νίκης  της Εκκλησίας  του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού  κατά πασών των αιρέσεων και των αιρετικών !
Μόνο που δυστυχώς  και αυτή η εορτή θα είναι μία  παρωδία  της  πραγματικής εορτής στο σύνολο σχεδόν  των λεγόμενων << ορθοδόξων εκκλησιών >> όπως  γίνεται  τα τελευταία  90 χρόνια!!
 Άλλη μια  εορτή νίκης και  καταδίκης των αιρετικών και των αιρέσεων τους , θα καταντήσει  εμπαιγμός  του Θεού και των αγίων του  με την συμμετοχή και συμπροσευχή μαζί με τους << ορθοδόξους >> και αιρετικών κληρικών και λαϊκών !! Αυτό  είναι  το αποτέλεσμα της παναιρέσεως του σατανικού και αντίχριστου οικουμενισμού που μαστίζει τα τελευταία 90 χρόνια την λεγόμενη <<ορθόδοξο εκκλησία >>  !
Του οικουμενισμού που κατήντησε την Εκκλησία του Χριστού σε μια  νέα θρησκεία με αναγνώριση όλων των σατανικών αιρέσεων ως εκκλησίες , που κυβερνάτε από μασόνους επισκόπους και κληρικούς << κατά ομολογία των ιδίων >> οι οποίοι την ημέρα προσποιούνται ότι λατρεύουν τον αληθινό θεό και την νύκτα στις  στοές λατρεύουν τον θεό των μασόνων των διάβολο !!
Του μασονικού και αντίχριστου οικουμενισμού που αφού επέβαλε στην αρχή  το 1924  την αλλαγή του ημερολογίου για κοινό εορτασμό των ορθοδόξων μετά των αιρετικών  , και άλωσε και απέκοψε την Ελληνική Ορθόδοξο ΕΚΚΛΗΣΊΑ  , από το σώμα της  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ , κατόπιν φρόντισε σε αυτά τα 90 χρόνια να μετατρέψει τους πρώην ορθοδόξους σε άβουλα όργανα του αντιχρίστου  , εισάγοντας  νεωτερισμούς και αιρέσεις πρωτόγνωρες  για την ιστορία της ορθοδόξου εκκλησίας!!
 Ο εβραιοκίνητος  σατανικός  οικουμενισμός  δεν ΗΡΘΕ  ΜΟΝΟΣ στην Ελλάδα , αλλά  έφερε  μαζί του και επέβαλε μέσω των  οργάνων του μασόνων επισκόπων και πολιτικών την αίρεση του νέου ημερολογίου , το ψευδορθόδοξο κίνημα , των  ημερολατρών ψευδορθοδόξων παλαιοημερολογιτών του πρώην φλωρίνης Χρυσοστόμου , και τον ακολουθούντων αυτόν έως σήμερα , τον  θρησκευτικό συγκρητισμό , μέσω συμπροσευχών και << οικολογικών >> εορτών , και τα τελευταία χρόνια μέσω των <<προτεσταντικών θεολογικών >> σχολών και τις φοβερές εβραιοκίνητες αιρέσεις , της νέο- εικονομαχίας , και εκκλησιομαχίας - Χριστομαχίας  , την κατάργηση του ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ , αφήνοντας εκατομμύρια ελληνόπουλα αβάπτιστα και έρμαιο των δαιμονίων -- με  τελικό σκοπό να εξομοιωθεί η  αποκεκαλυμμένη ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ , σε μία θρησκευτική ομολογία με κοινά χαρακτηριστικά και πιστεύω με όλες τις  ειδωλολατρικές αιρέσεις  !!
Ο δε κάποτε ορθόδοξος Ελληνικός  λαός του Θεού – το νέο Ισραήλ-  έχει μεταβληθεί σε ένα  γεροντολάγνο , προφητολάγνο κοπάδι με ένα ψεύτικο ευσεβισμό ,προσκολημένο σε ψευδο- προφήτες  λαοπλάνους θαυματοποιούς οικουμενιστές , σε μεγαλόστομους  πολυγραφότατους  αντι- οικουμενιστές  των λόγων , και όχι των πράξεων !! περιμένοντας και πιστεύοντας ότι άθλιοι και  άθεοι πολιτικοί και εκκλησιαστικοί  ηγέτες  ντόπιοι και ξένοι θα φέρουν την σωτηρία .
Χωρίς επιστροφή όμως στην ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ , το μόνο που θα γίνει είναι καταστροφή αίμα και φωτιά  χειρότερη και από αυτή της αλώσεως της Κωνσταντινούπολης υπό των αθέων φράγκων !
Τα κείμενα που δημοσιεύουμε στο παρόν ιστολόγιο  δεν στρέφονται προσωπικά σε κανένα αλλά είναι μία προσπάθεια αφύπνισης της ορθοδόξου συνειδήσεως των ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ  κατ’ όνομα ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ , για κατανόηση της πλάνης και του σκότους που τους έχουν οδηγήσει , κατανόηση της ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ-ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ , Της αποκεκαλυμμένης υπό του Άγιου Τριαδικού Θεού μέσω  των Αγίων Προφητών , του Θεανθρώπου ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ , των Αγίων Αποστόλων και των Πατέρων !

Μόνο η επιστροφή στην Ορθόδοξο Πίστη και Παράδοση εν μετανοία μας δίνει ελπίδα για την Ανάσταση του γένους των ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ  !

Εμείς οι λίγοι  ΓΝΗΣΙΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ : 
Δεν είμαστε αποσχιστές, θαυμαστέ, της Εκκλησίας του Θεού (ποτέ να μη το πάθουμε αυτό!) μολονότι με άλλους τρόπους είμαστε μέσα σε πολλές αμαρτίες· αλλά είμαστε ομόσωμοι με Αυτή και τρόφιμοί Της, μαζί με τα θεία δόγματα, και επιθυμούμε σφόδρα να φυλάττονται οι Κανόνες και οι διατυπώσεις Αυτής.  Το να ταράζη και να αποσχίζεται κανείς από Αυτήν [την Εκκλησία] η οποία αληθώς δεν έχει καμμία κηλίδα  η ρυτίδα όσον αφορά στην Πίστη και τους ορισμούς των Κανόνων απ’ αρχής του αιώνος και μέχρι τώρα,  ανήκει σε εκείνους, που η πίστη τους έχει μέσα κάτι διάστροφο και η ζωή τους είναι σε αντίθεση με τους Κανόνες και τους θεσμούς ..  Γι’ αυτό γνώριζε ότι δεν είναι σχίσμα της Εκκλησίας [ο ζήλος μας] αλλά επικράτηση της αληθείας και υπεράσπιση των θείων νόμων· το αντίθετο, όπως ήδη είπε και τιμιότητά σου, είναι διάσπαση της αληθείας και η παράλυση των Κανόνων [...]. Tό να μη έχη [η Εκκλησία] σπίλον  η ρυτίδα [Εφεσ. 5, 27], για να το ξαναπούμε, νοείται έτσι, το ότι δεν αποδέχεται τα ασεβή δόγματα και τα εναντίον των Κανόνων εγχειρήματα.. ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ, Επιστολή (28) Βασιλείω Μονάζοντι,PG 99, 997C.D και 1001C.D.

Διἀυτὀ , την Κυριακή της Ορθοδοξίας , στις λίγες ορθόδοξες ενορίες που αποτελούν σήμερα την Εκκλησία του Θεού με  γνήσια Αποστολική Διαδοχή και  Πίστη , θα αναγνωστεί  το   Θεοφώτιστο Συνοδικό της Ορθοδοξίας της Αγίας  7ης  Οικουμενικής συνόδου , που αναθεματίζει όλους τους αιρετικούς , παλαιούς και νέους , θα διαβαστούν - όπως γίνεται εδώ και πολλά χρόνια – και τα αναθέματα της ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ , κατά της αιρέσεως  του νέο-ημερολογητισμού –οικουμενισμού , κατά των εβραιοκίνητων νέο εικονομάχων και των αντίστοιχων σύγχρονων Εκκλησιομάχων  Χριστομάχων , ο δε λαός θα αναφωνήσει για άλλη μια φορά την Ορθόδοξο Ομολογία Πίστεως , προς καταισχύνη του διαβόλου , και των οργάνων του οικουμενιστών και των τέκνων αυτού !  Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Καλύτερα κρυφο-χριστιανός ιερέας παρά κρυφο-οικουμενιστής [ΒΙΝΤΕΟ 2017]

Πρωτ Θεόδωρος Ζήσης Οικουμενιστών λεχθέντα μέρος Β' video 2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου