8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


Το ανάθεμα του αρχιεπισκόπου Φιλάρετου των Ρώσων της διασποράς ΡΟΕΔ , κατά του οικουμενισμού ! όλα τα άρθρα από το 1ο έως το 12ο .

Το ανάθεμα  του  αρχιεπισκόπου  Φιλάρετου  των  Ρώσων  της  διασποράς  ΡΟΕΔ , κατά  του οικουμενισμού ! όλα  τα άρθρα  από το 1ο  έως  το 12ο .
Ένα κείμενο καταπέλτης  σε όσους πιστεύουν ότι οι Ρώσοι ,αλλά καί οι άλλες  τοπικές  εκκλησίες του νέου και του παλαιού ημερολογίου  ( φλωριναίοι , σλαύοι , αγιορήτες , ιεροσόλυμα )είναι  Εκκλησίες Του Χριστού !!

Ο μητροπολίτης  Φιλάρετος των Ρώσων της διασποράς << άγιος των οικουμενιστών>> ως διδάσκαλος στην σατανική , διπλωματική διγλωσσία , των συγχρόνων ( αντι-οικουμενιστών- οικουμενιστών) του νέου ημερολογίου αλλά  και των  ουνιτών  φλωρινοσεραφειικών  ΓΟΧ του παλαιού ημερολογίου !
 Ένα παλαιό  αποκαλυπτικό  άρθρο του ορθοδόξου τύπου του έτους 1983 , το οποίο αποκαθηλώνει  την δίγλωσσή  ορθοδοξία  των Ρώσων της  διασποράς , αλλά  και των συγχρόνων αντι-οικουμενιστών νέο-ημερολογιτών και παλαιοημερολογιτών  φλωρινικών  κληρικών !!
 ορθόδοξος τύπος φυλ. 585 16/12/1983  έως  φύλλο 604 

 2.

όσοι μελέτησαν τα ανωτέρω άρθρα καλό θα είναι να μελετήσουν και τα κάτωθι για να πληροφορηθούν το μέγεθος της παναιρέσεως του οικουμενισμού και να πληροφορηθούν που βρίσκεται σήμερα η εκκλησία του ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ !


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου