8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


Η ΑΠΟΤΕΙΧΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΚΛΗΡΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ !! ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΠΛΑΝΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ??

Η ΑΠΟΤΕΙΧΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΚΛΗΡΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ !! ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΠΛΑΝΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ??

ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ  ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΑΤΑΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ,ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ.
 «Ὅλοις τοῖς Αἱρετικοῖς, ΑΝΑΘΕΜΑ» (Ζ´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος).
Και περί του ψεύδους ότι η ελληνική εκκλησία - ως μελος του οικουμενισμού - δεν ειναι καταδικασμένη και αναθεματισμένη από όλες τις οικουμενικές συνόδους και ως αιρετική στερείται της αποστολικής πιστεως ,διαδοχης ,ιερωσυνης μυστηρίων !!
«Ἡμεῖς τῇ ἀρχαίᾳ Νομοθεσίᾳ τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας ἐπακολουθοῦμεν, ἡμεῖς τοὺς θεσμοὺς τῶν Πατέρων φυλάττομεν, ἡμεῖς τοὺς προσθέττοντάς τι ἢ ἀφαιροῦντας ἐκ τῆς Ἐκκλησίας ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΟΜΕΝ» (Ζ´ Οἰκ. Σύνοδος). 
«Ἅπαντα τά παρά τήν Ἐκκλησιαστικήν Παράδοσιν, καί τήν Διδασκαλίαν καί ὑποτύπωσιν τῶν Ἁγίων καί Ἀοιδίμων Πατέρων καινοτομηθέντα, ἢ πραχθέντα ἤ μετά τοῦτο πραχθησόμενα, ΑΝΑΘΕΜΑ» (Ζ´ Οἰκ. Σύνοδος). (2)

 «Εἴ τις πᾶσαν Παράδοσιν Ἐκκλησιαστικήν ἔγγραφον, ἤ ἄγραφον ἀθετεῖ, Ἀνάθεμα ἔστω» ΑΝΑΘΕΜΑ, ΑΝΑΘΕΜΑ, ΑΝΑΘΕΜΑ (Ζ´ Οἰκ. Σύνοδος).
Ναι και μετά τί έγινε ? Μετανόησε ο Αθηναγόρας ή τον κατεδίκασε κάποια Σύνοδος , ή διακόπηκε η κοινωνία με τους παπικούς ? Πώς ξανά-άρχισε το μνημόσυνο του πατριάρχη ?? ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΠΛΑΝΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΙΟ !! Διακόπτω από την αίρεση και όχι από την εκκλησία !! Για ποιά εκκλησιά μιλά ο κατά τα άλλα αγαπητός π. Μανώλης?? Αυτήν που έγινε βορά του θηρίου του οικουμενισμού ? Για την εκκλησία που σύσσωμη υπέγραψε τις αντίχριστες συμφωνίες αναγνώρισης όλων των αιρετικών ? Που είναι ιδρυτικό μέλος του ΠΣΕ ? Που κοινωνεί με την εκκλησία της Φινλανδίας ? Που έφερε τον πάπα στην Ελλάδα ? Που αφήνει τα ελληνόπουλα αβάπτιστα ? Που αναγνωρίζει το κοράνι ως θεόπνευστο ? κ.λ.π. Για ποιά εκκλησία μιλά ? Αυτήν που έχει στο κεφάλι της τα αναθέματα όλων των Ορθοδόξων Συνόδων για τα εγκλήματα που διέπραξε ? Αυτή που έχει στο κεφάλι της τα αναθέματα των Ορθοδόξων Συνόδων περί ημερολογίου- εορτολογίου ?? Αυτή η εκκλησία και τα μέλη της ως σύνολο , είναι νεκρή εδώ και 90 χρόνια ! Αυτή η εκκλησία έχει αποκοπεί από το σώμα του ΧΡΙΣΤΟΥ ως σήπουσα και νεκρή ! Είναι γιά λύπηση και δάκρυα η κατάντια των σημερινών κληρικών και θεολόγων , ενώ ξέρουν την αλήθεια και πραγματικότητα αποπροσανατολίζουν τον λαό με πράξεις -ομολογίας - είναι άλλη μία πλάνη ή όλα γίνονται προσχεδιασμένα προς καθησυχασμό των πιστών ? Τι παραπάνω έκανε ο Άνθιμος πέραν από αυτό που του επιτάσσει η αντίχριστη εγκύκλιος του 1920 ,και εφαρμόζεται από όλους κατά γράμμα εδώ και 90 χρόνια? Τον Άρειο τον κατεδίκασε η εκκλησία για ένα ιώτα , εδώ η λεγόμενη εκκλησία της Ελλάδος και των πατριαρχείων καταπατεί δόγματα και κανόνες της ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ στο σύνολο τους 90 τόσα χρόνια , και ακόμα πιστεύουν ότι βρίσκονται στην εκκλησία του Χριστού ? Ότι έχουν ιερωσύνη και Αποστολική διαδοχή? Δυστυχώς είναι πλανώντες και πλανώμενοι και παίρνουν στο λαιμό τους χιλιάδες ψυχές που τους ακολουθούν !! Έχουν κάνει τον 15ο κανόνα εμβατήριο στήριξης της πλάνης τους ! Ξέρουν, δεν είναι δυνατόν να το αγνοούν , ότι ο συγκεκριμένος κανόνας είναι ένα εργαλείο και επιβάλει την αποτείχιση από αιρετίζοντα επίσκοπο , όταν η υπόλοιπη Εκκλησία ορθοτομεί , ορθοδοξεί και είναι μέλλος ΧΡΙΣΤΟΥ , μέχρι οι υπόλοιποι ορθόδοξοι επίσκοποι να εξετάσουν τις κατηγορίες και δικάσουν την πτώση του επισκόπου , όταν όμως όλη η (εκκλησία ) σαν σύνολο βράζει μέσα στο ίδιο καζάνι της αιρέσεως τότε τι γίνεται ? Εύχομαι ο π. Μανώλης αλλά και όλοι οι αποτειχισμένοι να καταλάβουν σε τι λάκκο πλάνης έχουν πέσει και να ανανήψουν πρίν είναι αργά για την ψυχή τους , να ψάξουν μετά δακρύων να τους δείξει ο καρδιογνώστης ΘΕΟΣ , που βρίσκεται σήμερα η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ , και να ενταχθούν σε αυτήν , πρίν ο θάνατος προλάβει και πάρει την ψυχή τους μετά των αιρετικών !!
Μέγα θαύμα ! αυτή είναι η εκκλησία του Χριστού αποτυπωθήσα με το άκτιστο Ουράνιο Πύρ , πάνω στο Άγιο Δισκάριο την ώρα της μεταβολής των Τιμίων Δώρων , με θαυματουργικό τρόπο χωρίς να αλοιώση η καταστρέψει την υφή και το μέταλο του Αγίου Δισκαρίου !
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου