8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


Η ΕΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ( ΘΕΟΫΠΟΣΤΑΤΟΣ ) ΚΑΙ Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ

Η ΕΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ( ΘΕΟΫΠΟΣΤΑΤΟΣ ) ΚΑΙ Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ


2 σχόλια:

 1. Ακαταλαβιστικα γραψτε διατυπωσεις οικουμενικων συνοδων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Δηλαδή, ἀγαπητὲ Βασίλιε;
  Ἐννοεῖτε ὅτι τὸ κείμενο λέει ἀνοησίες καὶ ὡς ἐκ τούτου τὸ κηρύσσετε ἄχρηστο καὶ ἀπορριπτέο;
  Ἢ ἐννοεῖτε ὅτι ἐσεῖς προσωπικὰ δὲν ἔχετε τὴν ἀπαιτούμενη διανοητικὴ ἱκανότητα νὰ τὸ καταλάβετε;
  Μᾶλλον ἐκφράζετε τὴν δυσφορία σας μὲ τὸ κείμενο, κάπως προσβλητικά καὶ ἐπιθετικὰ πρὸς τὸν συγγραφέα, χωρὶς κἂν νὰ παρέχετε λόγους διαφωνίας καὶ κριτικῆς, ἀλλὰ ἂς ἐπωφεληθοῦμε ὰπὸ τὶς ἀπόψεις σας.

  Πιστεύετε ὅτι εἶναι ἀκαταλαβίστικα/ἀνόητα τὰ παρατεθέντα κείμενα τῶν Ἁγίων Πατέρων;
  Πιστεύετε ὅτι παραποιοῦνται τὰ παρατεθέντα κείμενα τῶν Ἁγίων Πατέρων;
  Πιστεύετε ὅτι ὁ ὅρος Θεοϋπόστατος εἶναι καταδικασμένος ἀπὸ κάποια Οἰκουμενικὴ Σύνοδο;
  Πιστεύετε ὅτι δὲν ἐπιτρέπεται νὰ χρησιμοποιοῦμε ὅρους ποὺ δὲν ἔχουν χρησιμοποιηθῆ ἀπὸ κάποια Οἰκουμενικὴ Σύνοδο;

  Μετὰ χαρᾶς νὰ σᾶς ἀκούσωμε ἐκτενέστερα.


  Radiopro Radioprotv

  ΑπάντησηΔιαγραφή