8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑ ΑΡΓΟΥΣ ! Ο ΙΕΡΑΡΧΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΤΡΕΧΕΙ ΝΥΧΘΗΜΕΡΟΝ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ! ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΑΛΛΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙΣΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑ ΑΡΓΟΥΣ ! Ο ΙΕΡΑΡΧΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΤΡΕΧΕΙ ΝΥΧΘΗΜΕΡΟΝ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ! ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΑΛΛΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙΣΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!


http://argolikospoimin.blogspot.gr/2013/08/blog-post_28.html?spref=fb

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ


 ΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟ ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ ΕΛΚΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΩΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΟΝ
http://xristianorthodoxipisti.blogspot.gr/2015/03/blog-post_20.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου