8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


επιστολή προς ένα φίλο νεο-ημερολογήτη

επιστολή προς ένα φίλο νεο-ημερολογήτη 

Αγαπητέ  μου φίλε   ,Χριστός  Ανέστη !!  έλαβα  την επιστολή  σου και την διάβασα  με προσοχή , κατ, αρχήν  τα κείμενα  των τριών  γερόντων<<Γερων Εφραιμ Αριζονας , Αγιος Παισιος , Αγιος Πορφυριος>>τα  έχω  διαβάσει στο παρελθόν , και  θα μου επιτρέψεις  να μην  τα  σχολιάσω  , ΤΩΡΑ ! 
Το κείμενο  του φιλόθεου  Ζερβάκου από το βήμα  ορθοδοξίας , δεν το σχολιάζω  αλλά  σου παραθέτω  ένα  λινκ  , στην σελίδα μου που έχω αντίγραφα  από  2 επιστολές  του Φιλόθεου Ζερβάκου , μια  προς τον επίσκοπο Αυγουστίνο  Καντιώτη , και μια προς  τον Βασιλέα ( για να δεις την σύνχηση και πλάνη που επικρατεί στου σύγχρονους γεροντάδες)  , επίσης  έχει  αντίγραφο  από την εφημερίδα της κυβερνήσεως της εποχής περί  του ημερολογίου !!

Αγαπητέ μου , κανένας ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ  του παλαιού , δεν  λατρεύει  και δεν πιστεύει σε ημερολόγια , αν και δυστυχώς υπάρχουν και τέτοιοι  ψευδό ΓΟΧ , οι οποίοι  είναι  λάτρεις και ακόλουθοι μόνο του ημερολογίου, τέτοιοι  είναι οι  Σλάβοι , η εκκλησία των Ιεροσολύμων  και η  εκκλησία  των Ρώσων της διασποράς , όπως και πολλές ομάδες Ελλήνων παλαιοημερολογιτών !! Σύντομα  ελπίζω να ανεβάσω ένα  άρθρο από τον Ορθόδοξο Τύπο ( εφημερίδα του νέου ημερολογίου ) που έχει συνταρακτικά ντοκουμέντα για τον οικουμενισμό  της παλαιοημερολογίτικής εκκλησίας των Ρώσων ) !
Μου γράφεις :
Είναι δυνατόν να λέτε ότι η εκκλησία μέσα στην οποία αγίασαν τόσοι γέροντες και άνθρωποι ,ακόμα και μάρτυρες την εποχή του εμφυλίου είναι αιρετική ;Μόνο και μόνο επειδή υπάρχουν κάποιες οικουμενιστικές κινήσεις από μέρους κάποιων ιεραρχών ;Άντε από τους 10000000 να υπάρχουν 100 οικουμενιστές ,οι άλλοι 9.999.900;
Αγαπητέ ...... , πρέπει να καταλάβεις ότι η ΕΚΚΛΗΣΙΑ  ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ , δεν είναι ούτε οι επίσκοποι- κληρικοί , ούτε οι γεροντάδες , αλλά ούτε και το πλήθος των πιστών !! Η εκκλησία  είναι το ΣΩΜΑ του ΧΡΙΣΤΟΥ και η Βασιλεία  του Θεού στον ουρανό και στην γή!!! Δεν είναι ένα ανθρώπινο  κατασκεύασμα , αλλά η αποκεκαλυμμένη  αλήθεια  από τον Θεό στους ανθρώπους μέσω των Αγίων Αποστόλων και των διαδόχων τους Αγίων  Πατέρων !! όποιος  λοιπόν άνθρωπος , επίσκοπος , μοναχός ή λαϊκός  , δεν πιστεύει και δεν εφαρμόζει αυτά που μας δίδαξε η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ , μέσω των Ιερών κανόνων και της Ιεράς Παραδόσεως , κηρύττει ,  και εφαρμόζει νέα και διαφορετικά από αυτά των Πατέρων , αυτομάτων απορρίπτεται και αποκόπτεται  από το σώμα του Χριστού ως άρρωστο  και σάπιο μέλος για να φυλαχθούν της μολύνσεως τα υγιή μέλλει  , αυτήν την έννοια  έχουν τα αιώνια και φοβερά  αναθέματα των αγίων συνόδων !  
Το θέμα του οικουμενισμού και του ημερολογίου λοιπόν , αντιμετωπίσθηκε και καταδίκασε η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ  τον 16ο έως και τον 19ο  αιώνα ,με τέσσερες  παν ορθοδόξους συνόδους  όλους όσους τολμήσουν να  αλλάξουν το ημερολόγιο και δι’ αυτού εφαρμόσουν την παναίρεση του οικουμενισμού , όσοι και αν είναι αυτοί και ότι και αν είναι , πατριάρχες , επίσκοποι ,κληρικοί , μοναχοί , λαϊκοί !
Το θέμα λοιπόν του ημερολογίου – οικουμενισμού , δεν είναι θέμα < κακώς εννοούμενου <ζηλωτισμού> όπως θέλουν να το παρουσιάσουν κάποιοι σοφοί-άσοφοι , γεροντάδες και κληρικοί , αλλά η υπακοή σε όσα μας δίδαξε και νομοθέτησε  η Εκκλησία ! άλλωστε και πολλοί νέο-ημερολογητες θεολόγοι και κληρικοί ομολογούν ότι !!
Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης : Μνημονεύοντας τους πατριάρχες, αρχιεπισκόπους και επισκόπους στις ιερές ακολουθίες, συμμετέχουμε στην οικουμενιστική αποστασία.
Το θέμα της κοινωνίας με τους αιρετικούς, ως και της εν συνεχεία κοινωνίας με τους κοινωνούντες, οι οποίοι με την πράξη τους αυτή αποβαίνουν ακοινώνητοι, είναι το μείζον και επείγον θέμα στην σημερινή εκκλησιαστική ζωή. Το εκκλησιαστικό σώμα νοσεί επικίνδυνα· υπεύθυνοι για την νόσο είμαστε όλοι, όχι μόνον οι κοινωνούντες με τους ετεροδόξους, αλλά και όσοι κοινωνούμε με τους κοινωνούντες· η εκτροπή και η παράβαση μοιάζει με τα συγκοινωνούντα δοχεία, με την μόλυνση του περιβάλλοντος, η οποία δεν περιορίζεται στον προκαλούντα την μόλυνση. Μνημονεύοντας τους πατριάρχες, αρχιεπισκόπους και επισκόπους στις ιερές ακολουθίες, συμμετέχουμε στην οικουμενιστική αποστασία.
Επειδή το θέμα  της σωτηρίας της ψυχής μας είναι το Α και το Ω  της  επι γης πρόσκαιρης ζωής μας , θα σε παρακαλούσα να μελετήσεις με προσοχή τα άρθρα  στα λινκ που σου παραθέτω- τα οποία περιέχουν τις καταδικαστικές αποφάσεις κατά της αλλαγής του ημερολογίου , καθώς και τις πηγές που αναφέρονται αυτές- και τα αρχεία που σου στέλνω , για να διαπιστώσεις το μέγεθος και το κακό που προκάλεσε στο σώμα της ελληνικής εκκλησίας η αλλαγή του ημερολογίου και ο οικουμενισμός που δια της αλλαγής αυτής εισήλθε στην ελληνική εκκλησία !
Ξέρω είναι πολλά αυτά που σου ζητώ να μελετήσεις , αλλά εάν δεν ασχοληθείς με τους Αγίους Πατέρες – πριν το σχίσμα -  και δεν προσπαθήσεις , μαζί με θερμή προσευχή , δεν θα καταλάβεις το μέγεθος του κακού που προξένησε η παράνομη και αναθεματισμένη  αλλαγή του ημερολογίου , και οι άλλες αιρέσεις που περάσαν στην ελληνική εκκλησία- και μετά την ίδρυση από την ελληνική εκκλησία της θρησκείας του αντιχρίστου το 1948 το λεγόμενο Π.Σ.Ε.
Σου εύχομαι ολοψύχως να μελετήσεις με την δέουσα  προσοχή ότι σου στέλνω .
Με εκτίμηση
Τηλέμαχος Δουμάνης
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΕΚ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥΑΡΧ. ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΔΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ''ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΡ. ΦΥΛ. 62 ΑΠ...


xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: Είναι το Ημερολόγιο Ορθόδοξη Παράδοση ? Η αλλαγή του στην Ελλάδα γιατί και πώς έγινε ? Είναι νόμιμο ή Παράνομο ,και αιτία σχ...


xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: Η μεγάλη αποστασία και αποκοπή από το σώμα της Εκκλησίας του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού!!!

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: Η ιστορική και θεολογική θεώρησης της αλλαγής του ημερολογίου .και των αποτελεσμάτων αυτής

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: Η ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΠΑ!! ΜΙΑ ΑΓΝΩΣΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ - Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜ...


xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: ΨΕΥΔΟΝΤΑΙ ΟΙ ΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΜΙΣΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΤΟΝ ΛΑΟ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ , ΚΑΙ ΤΙΣ Ε...xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: Προς μελέτην και βοήθημα των αγαπητών φίλων που ανήκουν στην εκκλησία της Ελλάδος και ανησυχούν σε όσα συμβαίνουν σε αυτήν ,...

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: Η ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ,ΠΕΡΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ , ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου