8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


Επιστολή π.Θεοδώρου Ζήση προς κ.Άνθιμον, ''Τι απεφάσισε το επισκοπικό δικαστήριο;''

Επιστολή π.Θεοδώρου Ζήση προς κ.Άνθιμον, ''Τι απεφάσισε το επισκοπικό δικαστήριο;''


Λαός ο οποίος δέν θέλει να κυβερνηθή από τον Θεόν , θα κυβερνηθή από τυράννους και απο όργανα του σατανά !Περί των επιτεθέντων ημίν δεινών και τις ο τούτων σκοπός ,Απόκρισις περί αναξίων αρχόντων .

Λαός ο οποίος δέν θέλει να κυβερνηθή από τον Θεόν , θα κυβερνηθή από τυράννους και απο όργανα του σατανά ! Περί των επιτεθέντων ημίν δεινών και τις ο τούτων σκοπός , Απόκρισις περί αναξίων αρχόντων .

Η ΑΠΟΤΟΙΧΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΟΥ ΤΟ 1924 ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΧΙΣΜΑΤΟΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΝΕΟ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΗΤΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ !!

Η ΑΠΟΤΟΙΧΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΟΥ ΤΟ 1924 ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΧΙΣΜΑΤΟΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΝΕΟ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΗΤΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ !! ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ !

ΠΕΡΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΟΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΩΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΑΥΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς ....Ιω. 8,32


ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ  ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ  ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΟΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ  ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΩΝΙΚΟΥ  ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ ΤΟΥ  ΤΕΚΝΟΥ ΑΥΤΟΥ  ΣΧΙΣΜΑΤΟΑΙΡΕΣΕΩΣ  ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΠΙΚΟΥ  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 
γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς ....Ιω. 8,32 

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Η ιστορικότητα της Παλαιάς Διαθήκης.

 Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Η ιστορικότητα της Παλαιάς Διαθήκης.

ΙΕΡΑ ΚΑΤΗΧΗΣΗΣ : Η ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ . ''Ο Χριστός καί ο Πατήρ ΈΝ , Ευρίσκεται άρα καί ο Πατήρ Κεφαλή ημών ΩΝ . Άγ. Ιωαν. Χρυσόστομος P.G. 62 ,140

ΙΕΡΑ ΚΑΤΗΧΗΣΗΣ : Η ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ . ''Ο Χριστός  καί  ο Πατήρ ΈΝ , Ευρίσκεται άρα καί ο Πατήρ Κεφαλή  ημών ΩΝ . Άγ. Ιωαν. Χρυσόστομος P.G. 62 ,140 

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΜΕΛΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ! Οι φαρισαϊκές προφάσεις των νεοημερολογητών κληρικών και θεολόγων προς παραπλάνηση του λαού και η Φωνή της ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ .

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΜΕΛΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ! Οι  φαρισαϊκές  προφάσεις  των  νεοημερολογητών  κληρικών  και θεολόγων  προς  παραπλάνηση του  λαού και η  Φωνή  της ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ .

ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ? ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΟΣ? ΤΥΧΑΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΓΕΝΕΣΗ , Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ? ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΦΕΛΕΙΣ ΑΓΝΩΣΤΙΚΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ.

ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ  ?  ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΟΣ? ΤΥΧΑΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΓΕΝΕΣΗ , Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ  ΘΕΟΥ?  ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΦΕΛΕΙΣ ΑΓΝΩΣΤΙΚΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ.

Ομολογία:                   Το θυμιάτισμα του διαβόλου.Ερώτ...

Ομολογία:                   Το θυμιάτισμα του διαβόλου. Ερώτ...:                   Το θυμιάτισμα του διαβόλου . Ερώτηση 3η. "Για τις εκκλησίες που βεβηλώθηκαν από τους ιερείς που κοινώνησαν ...

ΑΥΤΑ ΛΕΓΟΥΝ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ , ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΦΑΝΕΝΤΕΣ << ΑΓΙΟΥΣ >> ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ! ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑΣΗ ,ΠΙΣΤΕΥΩ ,ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ , ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΥΣ << ΑΓΙΟΥΣ ΓΕΡΟΝΤΑΔΕΣ >> ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΟΥΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΠΟΙΟΥΝ , ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ !

Ιω. 5,39 ἐρευνᾶτε τὰς γραφάς, ὅτι ὑμεῖς δοκεῖτε ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον ἔχειν· καὶ ἐκεῖναί εἰσιν αἱ μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ· Διά όσους έχουν τα θαύματα καί τά οράματα νεοφανών <αγίων > του πατριάρχη Βαρθολομαίου ως κριτήριο ορθής πίστεως και αγιότητας και πλανώμενοι στερεώνονται στην αιρετική εκκλησία του οικουμενισμού !

Ιω. 5,39  ἐρευνᾶτε τὰς γραφάς, ὅτι ὑμεῖς δοκεῖτε ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον ἔχειν· καὶ ἐκεῖναί εἰσιν αἱ μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ·
Διά όσους έχουν τα θαύματα καί τά οράματα νεοφανών <αγίων > του πατριάρχη Βαρθολομαίου  ως κριτήριο  ορθής  πίστεως  και αγιότητας και πλανώμενοι στερεώνονται στην αιρετική  εκκλησία του οικουμενισμού  !

Περί δόγματος και καταστάσεως επισκόπων Αγίου Γρηγορίου ο Θεολόγου -Λόγος Κ΄ ! Πόσο ομοιάζει με τήν εποχή μας !!!!

 Περί δόγματος και καταστάσεως επισκόπων  Αγίου Γρηγορίου  ο Θεολόγου -Λόγος Κ΄  ! Πόσο ομοιάζει  με τήν εποχή  μας !!!!

"Αμφοτεροδέξιος..." : Χάος στην Τουρκία σε δίκη: «Ναι, είμαστε Έλληνες τ...

"Αμφοτεροδέξιος..." : Χάος στην Τουρκία σε δίκη: «Ναι, είμαστε Έλληνες τ...: Posted by  olympiada  στο Οκτώβριος 6, 2017  Θ. Μαλκίδης Ο Γενικός Εισαγγελέας της Τραπεζούντας ξεκίνησε έρευνα για την ιστοσελί...

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΧΙΣΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ , ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΘΕΝΤΕΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΤΕΝΑ , ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ , ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΧΙΣΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ , ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΘΕΝΤΕΣ ΥΠΟ ΤΟΥ  ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΤΕΝΑ , ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ , ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ 

ΓΙΑΤΙ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΠΡΩΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΠΙΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΝΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ?

ΓΙΑΤΙ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΠΡΩΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΠΙΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΝΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ?

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΦΡΙΚΤΗΣ ΙΟΥΔΑΪΚΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ , ΚΑΙ ΣΑΤΑΝΙΚΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΝΕΟ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ , ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΑΣΠΑΣΘΗΚΑΝ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ , ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ,ΣΤΕΦΑΝΟΥ , ΚΥΡΙΚΟΥ, κ.α. !

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΦΡΙΚΤΗΣ ΙΟΥΔΑΪΚΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ , ΚΑΙ ΣΑΤΑΝΙΚΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΝΕΟ  ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ , ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο  ΑΣΠΑΣΘΗΚΑΝ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΝΕΟΥ  ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ  ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ , ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ,ΣΤΕΦΑΝΟΥ , ΚΥΡΙΚΟΥ, κ.α.  !
Μελετήστε παρακαλώ σε τί φοβερή και σατανική αναθεματισμένη και αφωρισμένη αίρεση έχει οδηγήσει η αποστασία απο την Ορθόδοξο Εκκλησία τους πρώην Ορθοδόξους  πιστούς παγκοσμίως !
Μελετήστε και αναλογισθείτε που θέλετε να ανήκετε στην Εκκλησία του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού , ή στην εκκλησία του αντιχρίστου και σατανικού οικουμενισμού !

ΠΕΡΙ ΑΛΑΖΟΝΙΑΣ Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ! Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ !

ΠΕΡΙ ΑΛΑΖΟΝΙΑΣ Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ! Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ !

Αγ.Νεκτάριος. Αλαζονεία, έξις προσποιητική αγαθού, ἢαγαθών μή υπαρχόντων. Ο αλάζων πτωχός ών επιδεικνύει πλούτον, και ενδεής τυνχάνων επιτηδεύει αφθονίαν.
Τῇ ΙΔ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, ἡ παγκόσμιος Ὕψωσις τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ.
Λόγος εἰς τήν Ὕψωσιν τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ
Ὁ τετραπέρατος κόσμος σήμερον ἁγιάζεται, τοῦ τετραμεροῦς ὑψουμένου σου Σταυροῦ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ τὸ κέρας τῶν πιστῶν, συνυψοῦται Βασιλέων ἡμῶν, ἐν αὐτῷ τῶν δυσμενῶν συντριβόντων τὰ κέρατα. Μέγας εἶ Κύριε καὶ θαυμαστὸς ἐν τοῖς ἔργοις σου! δόξα σοι.

ΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΙ ΜΟΡΦΑΙ ΤΟΥ ΤΕΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ . Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΟΣ.

ΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΙ  ΜΟΡΦΑΙ ΤΟΥ ΤΕΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ . Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 20ου  ΑΙΩΝΟΣ.

Αγιώρ' Αγιώρ' αφέντη μου St George and the dragon Greek Cappadocian...

Rum Ortodoks Kilisesi müzik

ΒΙΒΛΙΟΝ ΨΥΧΟΦΕΛΕΣΤΑΤΟΝ : ΣΑΛΠΙΓΞ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΗΜΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ . ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ

ΒΙΒΛΙΟΝ ΨΥΧΟΦΕΛΕΣΤΑΤΟΝ  ΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑ ΘΕΛΩΝ ΣΩΘΗΝΑΙ : 
ΣΑΛΠΙΓΞ  ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΗΜΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ , ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ , ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ  ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ . ΑΘΗΝΑΙ ΕΤΟΣ 1931
Η Αγία τού Χριστού Καθολική και Αποστολική Ορθόδοξος Εκκλησία ού κυβερνάται υπό της αθέου αστρονομίας και κυβερνήσεων αλλά διά τών Ιερών και Σεπτών Παραδόοσεων και των Αγίων οικουμενικών και πανορθοδόξων συνόδων .
Μαστίγιον μετ΄ ελέγχου κατά των προβατοσχήμων μοισθωτών ποιμένων σχισματικών 
ουέ υμίν γραμματείς και φαρισσαίοι υποκριταί.....βλέπεται ίνα μήν κολασθήται.....
ΔΙΟΤΙ : Πάντες εξέκλιναν άμα ηχρειώθησαν ούκ έστι ποιών χρηστότητα  ούκ έστι έως ενός . 
Προφ. Δαυίδ .