8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


Προς μελέτην και βοήθημα των αγαπητών φίλων που ανήκουν στην εκκλησία της Ελλάδος και ανησυχούν σε όσα συμβαίνουν σε αυτήν ,λόγο του οικουμενισμού !

Προς μελέτην και βοήθημα των αγαπητών φίλων που ανήκουν στην εκκλησία της Ελλάδος και ανησυχούν σε όσα συμβαίνουν σε αυτήν ,λόγο του οικουμενισμού !Και  Όσων  πιστεύουν στον Άγιο Τριαδικό Θεό και θέλουν να ανήκουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία  του ! ώστε να ελπίζουν ότι θα αξιωθούν της ουρανίου Βασιλείας Του !!

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ...

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ...: ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ  ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΑΤΑΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ,ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ...

ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΑΤΑΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ,ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. «Ὅλοις τοῖς Αἱρετικοῖς, ΑΝΑΘΕΜΑ» (Ζ´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος).

ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ  ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΑΤΑΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ,ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ.
 «Ὅλοις τοῖς Αἱρετικοῖς, ΑΝΑΘΕΜΑ» (Ζ´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος).
Και περί του ψεύδους ότι η ελληνική εκκλησία - ως μελος του οικουμενισμού - δεν ειναι καταδικασμένη και αναθεματισμένη από όλες τις οικουμενικές συνόδους και ως αιρετική στερείται της αποστολικής πιστεως ,διαδοχης ,ιερωσυνης μυστηρίων !!

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΕΥΟΜΕΝΗΝ ΜΙΑΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ , ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ, ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΟΤΙ ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ !!

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ  ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΧΗΣ  ΕΙΣ  ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΕΥΟΜΕΝΗΝ ΜΙΑΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ  ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ , ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ  ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ, ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΟΤΙ ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΕΙΝΑΙ  ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ !!

ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΙΣΤΙΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ

Λόγος περί πίστεως και πνευματικής καταστάσεως των Ελλήνων , ως και η αιτία των δεινών που βιώνουν οι Έλληνες σαν άτομα , αλλά και ως έθνος ανά τους αιώνες ! Εκφωνηθείς την β’ Κυριακή των νηστειών Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά του έτους 2017 στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης

Λόγος  περί  πίστεως  και  πνευματικής  καταστάσεως  των  Ελλήνων ,  ως  και  η αιτία   των  δεινών  που βιώνουν  οι Έλληνες  σαν άτομα , αλλά και  ως έθνος  ανά  τους  αιώνες  !

Εκφωνηθείς  την β’ Κυριακή  των νηστειών Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά του  έτους 2017 στον  Ιερό Μητροπολιτικό  Ναό  του Αγίου  Γεωργίου Θεσσαλονίκης

Περί της αποτοιχίσεως κληρικών απο την εκκλησία του νεου ημερολογίου και Λόγος περί των αιρέσεων ,και των αναθεμάτων καθώς και τα αναθέματα τα οποία εκφωνήθηκαν υπό της Εκκλησίας κατά των νεοφανέντων αιρέσεων της νέο-εικονομαχίας , νέο-Χριστομαχίας Εκκλησιομαχίας , και των αθέων ειδωλολατρών οικουμενιστών !

Περί της αποτοιχίσεως  κληρικών απο την εκκλησία του νεου ημερολογίου και Λόγος περί των αιρέσεων ,και των αναθεμάτων καθώς και τα αναθέματα τα οποία εκφωνήθηκαν  υπό της Εκκλησίας  κατά των νεοφανέντων  αιρέσεων της  νέο-εικονομαχίας , νέο-Χριστομαχίας Εκκλησιομαχίας , και των αθέων ειδωλολατρών οικουμενιστών !
Προς πάντας ἀνθρώπους θέλειν σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν : Τιμοθ. Α’  κεφ.  Β΄
Περί  της  μιας  Αγίας  Εκκλησίας  του Άγιου  Τριαδικού  Θεού και των αναθεμάτων  κατά πασών των αιρέσεων !

Λόγος περί ψευδοπροφητών και ψευδοδιδασκάλων και άθεων αιρετικών και περί σημείων της συντέλειας του αιώνος τούτου.Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Λόγος περί ψευδοπροφητών και ψευδοδιδασκάλων και άθεων αιρετικών και περί σημείων της συντέλειας του αιώνος τούτου. Ειπώθηκε καθώς αυτός ετοιμαζόταν να εκδημήσει από του σώματος.
" ερευνάτε τας γραφάς, ότι υμείς δοκείτε εν αυταίς ζωήν αιώνιον έχειν ‘’ Ιωαν. 5

Περί ἀπαρνήσεως κόσμου καί ἀποχῆς τῆς πρός τούς ἀνθρώπους παρρησίας ΑΓΙΟΥ ΙΣΑΑΚ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ

ΑΣΚΗΤΙΚΑ ΑΓΙΟΥ ΙΣΑΑΚ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ
Περί ἀπαρνήσεως κόσμου
 καί ἀποχῆς τῆς πρός τούς ἀνθρώπους παρρησίας

ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΣ Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ, Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΣ  Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ,
Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ , ΠΕ...

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ , ΠΕ...: ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ , ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ , ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΟΝ  ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ...

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ , ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ , ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΟΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΘΕΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤ΄ ΑΥΤΩΝ. ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1999

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ , ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ , ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΟΝ  ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΘΕΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΟΥΝΤΩΝ  ΜΕΤ΄ ΑΥΤΩΝ.
ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1999

ΟΙ ΔΙΩΓΜΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΑΡΕΙΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΧΡΟΝΟΙ ΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ!

ΟΙ ΔΙΩΓΜΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΑΡΕΙΑΝΟΥΣ  ΚΑΙ  ΟΙ ΣΥΝΧΡΟΝΟΙ  ΛΕΓΟΜΕΝΟΙ  ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ  ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ!

Πρὸς τοὺς καταλείψαντας τὴν ἐκκλησίαν καὶ αὐτομολήσαντας πρὸς τὰς ἱπποδρομίας καὶ τὰ θέατρα. ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͵ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ͵

 Πρὸς τοὺς καταλείψαντας τὴν ἐκκλησίαν καὶ αὐτομολήσαντας πρὸς τὰς ἱπποδρομίας καὶ τὰ θέατρα.
ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͵ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ͵

Είναι το Ημερολόγιο Ορθόδοξη Παράδοση ? Η αλλαγή του στην Ελλάδα γιατί και πώς έγινε ? Είναι νόμιμο ή Παράνομο ,και αιτία σχίσματος και αιρέσεως στην Εκκλησία του Θεού ? Οι παλαιοημερολογήτες είναι σχισματικοί ή Ορθόδοξοι ? Ας δούμε τι μας λένε οι Άγιοι , η Ιστορία , και οι σύγχρονοι νεοημερολογήτες καθηγητές !!

Είναι  το  Ημερολόγιο  Ορθόδοξη  Παράδοση ? Η αλλαγή του στην Ελλάδα γιατί και πώς έγινε ? Είναι  νόμιμο ή  Παράνομο ,και αιτία σχίσματος και αιρέσεως στην Εκκλησία του Θεού ? Οι  παλαιοημερολογήτες είναι σχισματικοί  ή Ορθόδοξοι ? Ας  δούμε  τι  μας λένε οι Άγιοι , η Ιστορία , και οι σύγχρονοι  νεοημερολογήτες  καθηγητές !! 

ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΣΑΑΚ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ: περιέχων συμβουλάς πλήρεις ωφελείας.

ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΣΑΑΚ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ:  περιέχων συμβουλάς πλήρεις ωφελείας.

Περί ἀπαρνήσεως κόσμου καί ἀποχῆς τῆς πρός τούς ἀνθρώπους παρρησίας ΑΣΚΗΤΙΚΑ ΑΓΙΟΥ ΙΣΑΑΚ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ

Περί ἀπαρνήσεως κόσμου καί ἀποχῆς τῆς πρός τούς ἀνθρώπους παρρησίας
 ΑΣΚΗΤΙΚΑ ΑΓΙΟΥ ΙΣΑΑΚ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ

Διάλογος μεταξύ του Αγ. Μάξιμου του Καψοκαλύβη και του Αγ. Γρηγορίου του Σιναϊτη

Διάλογος μεταξύ του Αγ. Μάξιμου του Καψοκαλύβη και του Αγ. Γρηγορίου του Σιναϊτη

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ?

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ?

Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου - Μπορούμε να γίνουμε άγιοι σήμερα;

Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου - Μπορούμε να γίνουμε άγιοι σήμερα;

Ο Θεάνθρωπος - Κύριος ημών Ιησούς Χριστός : ἀπό τὸν 1ο λόγο τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου κατὰ Ἀρειανῶν

Ο Θεάνθρωπος - Κύριος ημών Ιησούς Χριστός  : ἀπό τὸν 1ο λόγο τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου
κατὰ Ἀρειανῶν

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: Τα Άγια Θεοφάνια των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστια...

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: Τα Άγια Θεοφάνια των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστια...: Τα Άγια  Θεοφάνια  των   Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών  της Εκκλησίας του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού  του έτους 2017 Η ΤΡΙΑΔΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ Υ...

Τα Άγια Θεοφάνια των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών της Εκκλησίας του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού του έτους 2017 Η ΤΡΙΑΔΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

Τα Άγια  Θεοφάνια  των   Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών  της Εκκλησίας του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού  του έτους 2017
Η ΤΡΙΑΔΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ


xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: Η αιρετική Σύνοδος στο Κολυμπάρι της Κρήτης , ως...

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: Η αιρετική Σύνοδος στο Κολυμπάρι της Κρήτης , ως...:

Η αιρετική Σύνοδος στο Κολυμπάρι της Κρήτης , ως αποτέλεσμα της πτώσεως της ελληνικής Εκκλησίας από την Εκκλησία του Θεού ! Οι αιτίες και ο λόγος της πτώσεως , και η μόνη θεραπεία , σύμφωνα με τους Αγίους και την Ιερά Παράδοση . Εις απάντηση στις επιστολομαχίες των διαφόρων αντι-οικουμενιστών , αποτοιχισμένων και διακόπτοντες , απλώς την μνημόνευση του πατριάρχη Βαρθολομαίου Το σχίσμα της Εκκλησίας και ο σχισματικός δεν σώνεται ούτε με το μαρτύριο κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο !!