8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΔΙΑ ΤΩΝ ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΥΤΗΡΙΑΖΕΙ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΚΕΡΑΥΝΩΝΕΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΡΙΒΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΕΙΚΟΝΟΜΑΧΟΥΣ ,ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣΕΚΚΛΗΣΙΟΜΑΧΟΥΣ, ΤΡΙΑΔΟΜΑΧΟΥΣ, ΧΡΙΣΤΟΜΑΧΟΥΣ, ΘΕΟΜΑΧΟΥΣ

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΔΙΑ ΤΩΝ ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΥΤΗΡΙΑΖΕΙ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΚΕΡΑΥΝΩΝΕΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΡΙΒΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΕΙΚΟΝΟΜΑΧΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣΕΚΚΛΗΣΙΟΜΑΧΟΥΣ, ΤΡΙΑΔΟΜΑΧΟΥΣ, ΧΡΙΣΤΟΜΑΧΟΥΣ, ΘΕΟΜΑΧΟΥΣ ΤΟΥ 2002
 «Προσέχετε δέ ἀπό τῶν ψευδοπροφητῶν, οἵτινες ἔρχονται πρός ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασιπροβάτων, ἔσωθεν δέ εἰσί λύκοι ἅρπαγες» (Ματθ. Ζ´ 15).

Η αιρετική σύνοδος στο Κολυμπάρι της Κρήτης δικαιώνει τον αγώνα των Γ.Ο.Χ. . ( παλαιοημερολογιτών ) της Ελλάδος

Η αιρετική  σύνοδος  στο Κολυμπάρι  της  Κρήτης  δικαιώνει  τον αγώνα  των  Γ.Ο.Χ. ( παλαιοημερολογιτών )  της  Ελλάδος  ,  που εδώ  και 94  χρόνια  , κρατούν  την πίστη  και παράδοση  της  εκκλησίας  του ΧΡΙΣΤΟΥ ανόθευτη , καθαρή  από κάθε  αίρεση και νεοτερισμό , και είναι οι μόνοι , που σήμερα  ανήκουν  στην ΟΡΘΟΔΟΞΟ  ΕΚΚΛΗΣΙΑ  Του ΘΕΟΥ , μετα  την μεγάλη  πτώση , αποστασία  και αποκοπή  , της  κρατικής  Ελληνικής  Εκκλησίας  και των  πατριαρχείων  από την ΕΚΚΛΗΣΙΑ  Του ΧΡΙΣΤΟΥ , και την ένταξη τους  στην αντίχριστη  παναίρεση  του οικουμενισμού !!

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΙ ΠΡΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΙ  ΠΡΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΗΣ  ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ  ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ ΤΟΥ  ΠΑΣΧΑ

Περί της Αναστάσεως του Χριστού.Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου.

Περί της Αναστάσεως του Χριστού.Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν  Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου.

Καί πῶς εἶναι ἤ πῶς γίνεται μέσα μας ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί μέ αὐτήν ἡ ἀνάσταση τῆς ψυχῆς. Ἐπίσης ποιό εἶναι τό μυστήριο αὐτῆς τῆς ἀναστάσεως. Λέχθηκε μετά τό Πάσχα, τή Δευτέρα τῆς δευτέρας ἑβδομάδος τοῦ Πάσχα.

Στιγμιότυπα από την Ανάσταση του 2017 στην Εκκλησία των Γνησίων ...

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !!Χριστός Ανέστη εκ νεκρών , Αληθώς Ανέστη ο Κύριος εκ του Τάφου!!! Λόγος εις τήν Αγίαν και Μεγάλην Κυριακή του Πάσχα .

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !!Christ is Risen !!Христос Анести!Christos Anesti!  Χριστός  Ανέστη  εκ  νεκρών  ,  Αληθώς  Ανέστη  ο  Κύριος  εκ  του Τάφου!!!
Λόγος εις  τήν Αγίαν και Μεγάλην  Κυριακή  του Πάσχα . 
Στιγμιότυπα από την  Ανάσταση  του  2017  στην  Εκκλησία  των  Γνησίων  Ορθοδόξων Χριστιανών  Ελλάδος  υπό  του  Μητροπολίτου  Παναγιοτάτου κ.κ.  Χρυσοστόμου  Μητροπούλου .
http://www.egoch.org/index.html

Ύμνοι από τον όρθρο της Αναστάσεως Του Κυρίου !!Hymn Christ's Resurrection !! İlahi İsa'nın Kıyamet !! Hymn Auferstehung Christi !! La resurrección de Cristo Himno !! Hymnus Kristovo vzkriesenie !!