8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


ΟΙ ΔΙΩΓΜΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΑΡΕΙΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΧΡΟΝΟΙ ΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ!

ΟΙ ΔΙΩΓΜΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΑΡΕΙΑΝΟΥΣ  ΚΑΙ  ΟΙ ΣΥΝΧΡΟΝΟΙ  ΛΕΓΟΜΕΝΟΙ  ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ  ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ!

Πρὸς τοὺς καταλείψαντας τὴν ἐκκλησίαν καὶ αὐτομολήσαντας πρὸς τὰς ἱπποδρομίας καὶ τὰ θέατρα. ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͵ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ͵

 Πρὸς τοὺς καταλείψαντας τὴν ἐκκλησίαν καὶ αὐτομολήσαντας πρὸς τὰς ἱπποδρομίας καὶ τὰ θέατρα.
ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͵ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ͵

Είναι το Ημερολόγιο Ορθόδοξη Παράδοση ? Η αλλαγή του στην Ελλάδα γιατί και πώς έγινε ? Είναι νόμιμο ή Παράνομο ,και αιτία σχίσματος και αιρέσεως στην Εκκλησία του Θεού ? Οι παλαιοημερολογήτες είναι σχισματικοί ή Ορθόδοξοι ? Ας δούμε τι μας λένε οι Άγιοι , η Ιστορία , και οι σύγχρονοι νεοημερολογήτες καθηγητές !!

Είναι  το  Ημερολόγιο  Ορθόδοξη  Παράδοση ? Η αλλαγή του στην Ελλάδα γιατί και πώς έγινε ? Είναι  νόμιμο ή  Παράνομο ,και αιτία σχίσματος και αιρέσεως στην Εκκλησία του Θεού ? Οι  παλαιοημερολογήτες είναι σχισματικοί  ή Ορθόδοξοι ? Ας  δούμε  τι  μας λένε οι Άγιοι , η Ιστορία , και οι σύγχρονοι  νεοημερολογήτες  καθηγητές !! 

ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΣΑΑΚ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ: περιέχων συμβουλάς πλήρεις ωφελείας.

ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΣΑΑΚ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ:  περιέχων συμβουλάς πλήρεις ωφελείας.

Περί ἀπαρνήσεως κόσμου καί ἀποχῆς τῆς πρός τούς ἀνθρώπους παρρησίας ΑΣΚΗΤΙΚΑ ΑΓΙΟΥ ΙΣΑΑΚ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ

Περί ἀπαρνήσεως κόσμου καί ἀποχῆς τῆς πρός τούς ἀνθρώπους παρρησίας
 ΑΣΚΗΤΙΚΑ ΑΓΙΟΥ ΙΣΑΑΚ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ

Διάλογος μεταξύ του Αγ. Μάξιμου του Καψοκαλύβη και του Αγ. Γρηγορίου του Σιναϊτη

Διάλογος μεταξύ του Αγ. Μάξιμου του Καψοκαλύβη και του Αγ. Γρηγορίου του Σιναϊτη

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ?

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ?

Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου - Μπορούμε να γίνουμε άγιοι σήμερα;

Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου - Μπορούμε να γίνουμε άγιοι σήμερα;

Ο Θεάνθρωπος - Κύριος ημών Ιησούς Χριστός : ἀπό τὸν 1ο λόγο τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου κατὰ Ἀρειανῶν

Ο Θεάνθρωπος - Κύριος ημών Ιησούς Χριστός  : ἀπό τὸν 1ο λόγο τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου
κατὰ Ἀρειανῶν

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: Τα Άγια Θεοφάνια των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστια...

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: Τα Άγια Θεοφάνια των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστια...: Τα Άγια  Θεοφάνια  των   Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών  της Εκκλησίας του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού  του έτους 2017 Η ΤΡΙΑΔΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ Υ...

Τα Άγια Θεοφάνια των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών της Εκκλησίας του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού του έτους 2017 Η ΤΡΙΑΔΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

Τα Άγια  Θεοφάνια  των   Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών  της Εκκλησίας του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού  του έτους 2017
Η ΤΡΙΑΔΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ


xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: Η αιρετική Σύνοδος στο Κολυμπάρι της Κρήτης , ως...

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: Η αιρετική Σύνοδος στο Κολυμπάρι της Κρήτης , ως...:

Η αιρετική Σύνοδος στο Κολυμπάρι της Κρήτης , ως αποτέλεσμα της πτώσεως της ελληνικής Εκκλησίας από την Εκκλησία του Θεού ! Οι αιτίες και ο λόγος της πτώσεως , και η μόνη θεραπεία , σύμφωνα με τους Αγίους και την Ιερά Παράδοση . Εις απάντηση στις επιστολομαχίες των διαφόρων αντι-οικουμενιστών , αποτοιχισμένων και διακόπτοντες , απλώς την μνημόνευση του πατριάρχη Βαρθολομαίου Το σχίσμα της Εκκλησίας και ο σχισματικός δεν σώνεται ούτε με το μαρτύριο κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο !!

Η αιρετική Σύνοδος στο Κολυμπάρι της Κρήτης , ως αποτέλεσμα της πτώσεως της ελληνικής Εκκλησίας από την Εκκλησία του Θεού ! Οι αιτίες και ο λόγος της πτώσεως , και η μόνη θεραπεία , σύμφωνα με τους Αγίους και την Ιερά Παράδοση . Εις απάντηση στις επιστολομαχίες των διαφόρων αντι-οικουμενιστών , αποτοιχισμένων και διακόπτοντες , απλώς την μνημόνευση του πατριάρχη Βαρθολομαίου Το σχίσμα της Εκκλησίας και ο σχισματικός δεν σώνεται ούτε με το μαρτύριο κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο !!

Η αιρετική  Σύνοδος  στο Κολυμπάρι της Κρήτης , ως αποτέλεσμα της  πτώσεως της ελληνικής Εκκλησίας από την Εκκλησία του Θεού !
 Οι αιτίες και ο λόγος  της  πτώσεως , και η μόνη  θεραπεία , σύμφωνα  με τους Αγίους και την Ιερά Παράδοση .
Εις  απάντηση στις  επιστολομαχίες των διαφόρων αντι-οικουμενιστών , αποτοιχισμένων και διακόπτοντες , απλώς την μνημόνευση του πατριάρχη Βαρθολομαίου

Το σχίσμα της Εκκλησίας και ο σχισματικός δεν σώνεται ούτε με το μαρτύριο κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο !!